Internationale incasso

Effectieve internationale incasso. Voor bedrijven met B2B-verkopen in het buitenland.

Z

Lokale dekking in 44 Europese landen

Z

Geen succes, geen kosten. 9,5% commissie

Effectieve b2b-inning. Bespaar tijd en krijg betaald. Begin in een handomdraai!

;

De grondbeginselen van internationale incasso

Wat wereldwijde incasso zo speciaal maakt, is het grensoverschrijdende karakter.

Regels voor invorderingsactiviteiten zijn altijd op nationaal niveau gereguleerd. Dit betekent dat deze van land tot land verschillen.

Hetzelfde geldt voor procedureregels als u juridische stappen en/of tenuitvoerlegging tegen uw schuldenaar wilt ondernemen.

Voeg verschillende talen, gewoonten enz. toe en u kunt zich wel indenken dat het incassoproces van land tot land erg verschilt.

Dus de realiteit is dat er geen proces is voor internationale incasso. Er zijn alleen verschillende nationale processen.

Ontdek de voordelen van het gebruiken van Oddcoll

Internationale schuldinning wordt lokaal uitgevoerd

Invorderingsactiviteiten worden op nationaal niveau gereguleerd om debiteuren te beschermen tegen gewetenloze bedrijven en verboden praktijken. Autorisatie is bijna altijd nodig voor het uitvoeren van schuldinning in een land.

Dientengevolge is het een incassobureau van derden bijna nooit toegestaan zelf incassowerkzaamheden in het buitenland uit te voeren en ook zij moeten een lokale deskundige aanwijzen voor de taak.

Er zijn dus alleen incassobureaus en advocatenkantoren met de vergunning en expertise om schuldvorderingen te innen in het land waar zij, evenals de schuldenaar, zich bevinden.

Het proces bij het invorderen van internationale schuldvorderingen

Buitengerechtelijke internationale incasso (voor rechtbank)

Ten eerste probeert het incassobureau of het advocatenkantoor de schuldvordering op een vrijwillige manier te incasseren. Vrijwillig = geen juridische stappen hoeven te ondernemen.

Het incassobureau informeert de schuldenaar over de schuldvordering en dat het gevolg van niet-betaling is dat juridische stappen zullen worden ondernomen. Dit heeft vaak een grote invloed op de betalingsbereidheid van de schuldenaar. Wanneer een incassobureau of een advocatenkantoor uit het land van de schuldenaar “op de deur klopt”, wordt de situatie vaak plotseling veel ernstiger voor de schuldenaar.

Gerechtelijke internationale incasso (in de rechtszaal)

Juridische acties moeten als vuistregel in het land van de schuldenaar worden genomen.

In de meeste landen is er een gerechtelijke procedure genaamd “betalingsopdracht”. Deze procedure is bedoeld om zowel sneller als goedkoper te zijn dan de gewone procedure. Dit is natuurlijk een goede zaak voor schuldeisers, maar ook voor de nationale rechtbanken die een verminderde werklast hebben.

Nadat u juridische stappen hebt ondernomen en een vonnis hebt ontvangen, fungeert het vonnis als een ‘bewijs’ dat er een schuldvordering bestaat vanuit juridisch oogpunt. Maar u wilt betaald worden…

En u kunt niet zomaar de eigendommen of bezittingen van uw schuldenaar nemen (hoewel dit verleidelijk is). Dat zou een soort Wilde Westen-situatie zijn.

 Tenuitvoerlegging van internationale schuldvorderingen (na rechtbank)

Als de schuldenaar na het vonnis nog niet betaalt, moet u een verzoek om tenuitvoerlegging indienen. Elk land heeft handhavingsautoriteiten die dwangmatig materiaal van de schuldenaar kunnen nemen als deze niet bereid is te betalen. U moet tenuitvoerlegging aanvragen in het land waar de schuldenaar activa heeft. De reden is dat de handhavingsinstanties van een bepaald land geen tenuitvoerlegging mogen uitvoeren op het grondgebied van een ander land. Heel begrijpelijk natuurlijk, omdat geen enkel land het leuk vindt als een ander land in hun achtertuin speelt.
Voor het aanvragen van tenuitvoerlegging moet u een executoriale titel (een uitspraak/vonnis) hebben uit dezelfde provincie waarvoor u tenuitvoerlegging hebt aangevraagd. Er zijn uitzonderingen wanneer een vonnis uit een ander land ook kan worden geaccepteerd (Tenuitvoerlegging en erkenning van buitenlandse vonnissen). Dit verschilt echter afhankelijk van de situatie en moet in elk geval afzonderlijk worden onderzocht.

Bespaar tijd en krijg betaald. Begin in een handomdraai!

Van toepassing op al onze partners:

- Wettelijke gemachtigd om incasso's in eigen land te innen
- Specialisten op het gebied van B2B-inningen
- Communiceren in het Engels
- Experts op het gebied van hun nationale wetgeving voor schuldinvordering.

WordPress Image Lightbox Plugin