Katar’da alacak tahsili

  • Risksiz. Sadece başarılı borç tahsilatı üzerine ödeme yapın.
  • Komisyon oranı %19,5.
  • Katar’da bir Hukuk Bürosu tarafından yerel borç tahsilatı.

  Kiyoh’ta 72 yoruma göre 10 üzerinden 9,4 puan alan uluslararası bir borç tahsilat hizmeti! international debt collection in Finland

Katar’daki müşterilerinden ödeme almak isteyen şirketler için bir borç tahsilat hizmeti.

Uluslararası işletmeler arası borç tahsilatı konusunda uzmanız ve Katar’daki borçlulardan hızlı ve kolay bir şekilde ödeme almanıza yardımcı olabiliriz. Nasıl olduğunu görmek için okumaya devam edin.

Katar’da borç tahsilatı – üç adım.

h

Katar’daki borçlunuza karşı borç tahsilat davanızı bir hesap oluşturarak ve ödenmemiş borcunuzu yükleyerek başlatırsınız.

Hukuk büromuz, Katar’da borçlunuza karşı gerekli tahsilat işlemlerini doğrudan yerinde başlatacaktır.

Ödeme yapıldıktan sonra para size aktarılır.

Katar’daki borçlulardan borç tahsil etmek için Oddcoll’u kullanmak için bazı nedenler.

N

İşi yapmak için Katar’da sahada yerel toplama uzmanı.

N

Özellikle Katar’da nasıl hareket edileceği konusunda uzman olan kişiler.

N

Borçlularınızla aynı dili konuşan ve yerel iş kültürünü bilen kişiler.

Oddcoll’un diğer seçeneklerden farkı budur!

Oddcoll, diğer ülkelerdeki müşterilere satış yapan şirketler için tasarlanmış bir borç tahsilat hizmetidir. Kullanımı kolay borç tahsilat platformumuzda, dünyanın dört bir yanındaki ulusal borç tahsilat acenteleri ve hukuk firmaları ile bağlantı kurduk. Müşterilerinizin bulunduğu yerdeki en iyi yerel borç tahsilat ajanslarını veya hukuk firmalarını seçerek ve sağlayarak, ödeme alma şansınızı en üst düzeye çıkarmanızı sağlıyoruz. Etkili borç tahsilatının her zaman borçlunun ülkesinde yapılması gerekir, çünkü oradaki kurallar süreci belirler.

Uluslararası borç tahsilatı hakkında bilmeniz gereken her şey 50 saniyede.

Katar’da bulunan ve doğrudan yerinde tahsilat işlemlerini başlatacak olan yerel hukuk büromuz:

Hashem & Partners’ı Katar’daki Hukuk Büromuz ve borç tahsilat ortağımız olarak tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir dava başlattığınızda Katar’da hemen tahsilat işlemlerine başlayacaklar.

Katar’da borç tahsilat süreci.

Katar’da tahsilat süreci bir faturanın vadesi geldiğinde başlar ve mahkeme dışı tahsilat aşamasında borcun tahsil edilmesi için girişimlerde bulunulur. Bu yeterli olmazsa, yasal işlem başlatılması ve konunun mahkemeye taşınması gerekebilir.

Katar’da mahkeme dışı tahsilat aşaması.

Bu aşama, bir alacağın ödeme vadesi geldiğinde başlar. Yani, ödeme tarihi geçer. Başlangıç olarak, şirketler genellikle kendileri ödeme hatırlatmaları gönderirler. Ancak muhtemelen tecrübe ettiğiniz gibi, yurtdışındaki bir borçluyu ödeme yapmaya ikna etmek çok zordur. Yurt dışından ödeme talebinde bulunduğunuzda elinizde etkili bir araç yoktur. Borçlu, davanın herhangi bir yasal işleme dönüşmekten çok uzak olduğunu bilir.

Bu nedenle, bir şirketin borcunu etkin bir şekilde tahsil edebilmesi için borçlusu ile aynı yerde, yani Katar’da bulunan bir tahsilat ortağının yardımına ihtiyacı vardır.

Katar’daki yerel bir borç tahsilat uzmanının borçluya baskı yapmaya başlaması dünyadaki tüm farkı yaratır.

Borçluyla mektup, e-posta, telefon vb. yollarla iletişime geçilerek, borçlunun, alacağının artık bulunduğu ülkedeki bir hukuk bürosu tarafından ele alındığından haberdar olması sağlanır. Bu, Katarlı borçlunun ödeme “istekliliği” üzerinde önemli bir fark yaratır, çünkü artık yasal işlemin gerçekte hızlı bir şekilde uygulanabileceğini bilmektedir. Buna ek olarak, yerel hukuk firması Katar’da var olan iş kültürü, kurallar vs. konusunda uzmandır.

Alacakların çoğu bu aşamada tahsil edilir, ancak borçlu borcunu ödememeye devam ederse, alacaklının konuyu Katar’da adli tahsilata götürmek isteyip istemediğine karar verilmesi gerekir.

Katar’da adli borç tahsilatı.

Katar’ın hukuk sistemi.

Katar devleti, Al Thani ailesi tarafından yönetilen kalıtsal bir emirliktir. İslam ülkenin resmi dinidir ve Şeriat (İslam hukuku) Katar’daki mevzuat üzerinde çok güçlü bir etkiye sahiptir.

Anayasa hükümleri uyarınca Katar Devleti’nde üç otorite bulunmaktadır:

– Yürütme makamı
– Yasama Organı,
– Yargı.

C: Yürütme: Emir, Bakanlar Kurulu ve Başbakan.

Yürütme yetkisi Emir’e aittir. Anayasa, Emir’in devletin başı, silahlı kuvvetlerin başkomutanı ve devletin içeride, dışarıda ve tüm uluslararası ilişkilerde temsilcisi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Emir’e Anayasa’da belirtildiği üzere Bakanlar Kurulu yardımcı olur. Bakanlar Kurulu ülkedeki en yüksek yürütme makamıdır ve Emir tarafından atanan bir Başbakan tarafından yönetilir. Bakanlar Kurulu ayrıca atanmış bakanları da içerir.

B. Yasama Organı: (Şura Konseyi)

Anayasa uyarınca, yasama yetkisi Danışma Konseyi’ne (Şura Konseyi) aittir.

Danışma Konseyi (Şura Konseyi) aynı zamanda Hükümetin genel politikasını ve bütçesini onaylar ve Anayasa’da öngörüldüğü şekilde yürütme organı üzerinde denetim uygular. Konsey, görüşlerini Katar Devleti Yöneticileri ve Bakanlar Kurulu tarafından görevlerini yerine getirirken ve uygularken dikkate alınan tavsiyeler şeklinde ifade eder.

Şura Konseyi tarafından kabul edilen herhangi bir yasa tasarısı, onay için son olarak Emir’e sunulur. Emir’in bir yasa tasarısını onaylamayı reddetme ve Konsey’e geri gönderme hakkı vardır. Şura Konseyi reddedilen tasarıyı üçte iki çoğunlukla yeniden onaylarsa, Emir tasarıyı onaylar ve yayınlar. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Emir, Devletin çıkarına olduğunu düşündüğü takdirde, böyle bir yasanın uygulanmasını süresiz olarak erteleyebilir.

C. Yargı:

Katar’daki yargı yapısı üç seviyeye ayrılmıştır:

1. İlk derece mahkemeleri (ceza mahkemesi, hukuk mahkemesi, idare mahkemesi ve aile mahkemesi olarak ayrılır);

2. Temyiz mahkemeleri: Appellationsdomstolar har till uppgift att besluta om överklaganden av domar från första instans. (Ayrıca ceza mahkemesi, hukuk mahkemesi, idare mahkemesi ve aile mahkemesi olarak da ayrılır);

3. Yargıtay (en yüksek mahkemedir, ancak yalnızca yasaların yanlış uygulanmasına ilişkin sorunları ele alır ve esasa ilişkin bir davaya bakmaz).

Katar’da mahkeme yoluyla adli borç tahsilatı.

 

Hangi mahkeme?

Katar’da şu anda ticari konularda uzmanlaşmış bir mahkeme bulunmamaktadır ve dolayısıyla tüm ticari anlaşmazlıklar hukuk mahkemeleri tarafından çözülmektedir.

Hukuk mahkemesi bir kısmi mahkeme ve bir tam mahkemeden oluşmaktadır. Kısmi mahkemeler değeri 500.000 QR’yi aşmayan davalara bakarken, genel mahkemeler değeri 500.000 QR’yi aşan davalara bakar.

 

Mahkeme süreci:

Hukuk davaları yazılı savunmalara dayanmaktadır. Davalar Arapça olarak yürütülür. Arapça konuşmayan taraflar için çevirmenler mevcuttur. Kanıtlayıcı belgeler de dahil olmak üzere Arapça dışında bir dilde yazılmış mahkeme belgelerinin yeminli bir tercüman tarafından Arapçaya çevrilmesi gerekmektedir.

Hâkimler bağımsızdır ve kanunla öngörülmedikçe görevden alınamazlar. Yargının bağımsızlığına dokunulamaz ve diğer makamların müdahalesine karşı kanunla korunur.

Mahkemeler tanıkların bağımsız olmasını şart koşar, bu da tarafların çalışanları, yöneticileri, temsilcileri vb. tanık olarak kabul edilmez ve ifadelerinin kanıt değeri çok azdır veya hiç yoktur anlamına gelir.

Alt mahkemelerin kararları istinaf mahkemelerine ve daha sonra bazı durumlarda temyiz mahkemesine temyiz edilebilir.

Yüksek mahkemelerin kararları alt mahkemeler için bağlayıcı değildir (ancak yüksek mahkeme kararlarına genellikle saygı duyulur). Bu, her davanın genellikle kendi esasına ve belirli gerçeklere göre karara bağlandığı ve hakimin benzer konularda yüksek mahkemelerin önceki kararlarını takip etmek zorunda kalmadan kendi kararını verebileceği anlamına gelir.

Anayasa, yargının bağımsız olması gerektiğini belirtmektedir. Mahkemeler kararlarını hukuka uygun olarak vermelidir. Hâkimler bağımsızdır ve yasalar çerçevesinde yargı görevlerini yerine getirirken hiçbir güce tabi olamazlar ve mahkeme işlemlerine ve adaletin yerine getirilmesine hiçbir şekilde müdahale edilmesine izin verilmez.

Katar Medeni Kanunu, davalar için farklı zaman aşımı süreleri öngörmektedir. Genel olarak, sözleşmeye dayalı talepler, kanunda aksi yönde bir istisna öngörülmediği sürece, hakkın doğduğu tarihten itibaren 15 yıl sonra zaman aşımına uğrar. Örneğin, çeklerle ilgili talepler üç yıl sonra, tüccarların talepleri on yıl sonra ve istihdamla ilgili talepler bir yıl sonra zaman aşımına uğrar.

Borç tahsilat hizmetimiz bu şekilde çalışır.

Katar’da borç tahsilatı konusunda size yardımcı olabiliriz.

Talebinizi yükleyin ve bugün başlayın veya herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçin.

Davanıza başlamanın ne kadar kolay olduğunu görün!

ODDCOLL

Oddcoll, uluslararası alacak tahsili sunan bir hizmettir.
Şirketlerin yurtdışındaki müşterilerinden ödeme almalarını kolaylaştırıyoruz.

WordPress Image Lightbox Plugin