Gör det enklare att sälja till utlandet... och faktiskt få betalt

Överkommer svårigheter med inkasso för Internationellt inriktade företag

Seder och regler för hur man som inkassobolag eller advokatbyrå ska agera skiljer sig åt från land till land, och det är ett faktum att fordringar måste drivas in i det land där gäldenären är. Oddcoll är en plattform, helt unik i sitt slag, utvecklad för företag med en internationell kundbas. Som sammanför dig direkt med inkassobolag och advokatbyråer i dina kunders länder. Det innebär att en lokal aktör, på ett ögonblick, börjar arbeta för dig!

Din enda möjlighet att få ett lika kvalitativt och bra ombud är för dig att börja ringa högpresterande advokatbyråer eller inkassobolag i dina kunders länder. Sen börja förhandla om pris, avtal etc.. Ja du förstår poängen. Genom Oddcoll är detta redan gjort. I 44 länder. Därutöver erbjuder vi en enkelanvänd plattform som sparar din tid.

Få betalt oftare då våra partners är

N

Experter på lokala förhållanden

N

Experter på lokala affärskulturer

N

Experter på gällande process- och inkassolagar

N

Och de talar samma språk som dina gäldenärer

Lägg ner mindre tid på förfallna fakturor

Låt den bäst kvalificerade hantera varje fordran

Hantera enkelt dina ärenden på dina kontosidor

Bli notifierad när någonting nytt händer i dina ärenden

Behåll goda kundrelationer

Kompromissa inte dina kundrelationer genom att använda en inkassoleverantör som inte talar dina kunders språk, som inte är bekant med kundernas affärsklimat och som inte vet vilka inkassoåtgärder som är lämpliga att ta.

Agera i enlighet med gällande rätt

Lagar och tillstånd för inkasso regleras alltid nationellt i dina gäldenärers länder. För att säkerställa att alla inkassoåtgärder överensstämmer med lagen så behöver du alltid använda ett inkassobolag eller en advokatbyrå i din kunds land.

Ta inte vårt ord på det.

Enligt EU Kommissionen bör företag använda inkassobolag och advokatbyråer i sina kunders länder.
It is noteworthy that debt collection agencies collecting debts from consumers whose main residence is established in another Member State are generally also subject to the regulation of the Member State of destination, and therefore have to register. For example: a German debt collection agency that received the mission from a German company to recover the € 5,000 debt of a Belgian consumer will have to register in Belgium before being authorised to operate in the Belgian territory. The consequence for a foreign creditor is that he usually will have and/or prefer to take contact with a debt collection agency located and registered in the Member State of the consumer (Belgium in this example).”
Credit and claims management. Teaching modules on cross-border credit and claims management.
Ares(2014)4212895, p. 93 ff
Ladda upp din faktura och påbörja ditt ärende
Tillgång till dina ärenden 24/7