Gör det enklare att sälja till utlandet…
och faktiskt få betalt

Överkommer svårigheter med inkasso för Internationellt inriktade företag

Seder och regler för hur man som inkassobolag eller advokatbyrå ska agera skiljer sig åt från land till land, och det är ett faktum att fordringar måste drivas in i det land där gäldenären är.

Oddcoll är en plattform, helt unik i sitt slag, utvecklad för företag med en internationell kundbas. Som sammanför dig direkt med inkassobolag och advokatbyråer i dina kunders länder. Det innebär att en lokal aktör, på ett ögonblick, börjar arbeta för dig!

Få betalt oftare då våra partners är

  Experter på lokala förhållanden
  Experter på lokala affärskulturer
  Experter på gällande process- och inkassolagar
  Och de talar samma språk som dina gäldenärer

Lägg ner mindre tid på förfallna fakturor

  Låt den bäst kvalificerade hantera varje fordran
  Hantera enkelt dina ärenden på dina kontosidor
  Bli notifierad när någonting nytt händer i dina ärenden

Behåll goda kundrelationer

Kompromissa inte dina kundrelationer genom att använda en inkassoleverantör som inte talar dina kunders språk, som inte är bekant med kundernas affärsklimat och som inte vet vilka inkassoåtgärder som är lämpliga att ta.

Agera i enlighet med gällande rätt

Lagar och tillstånd för inkasso regleras alltid nationellt i dina gäldenärers länder. För att säkerställa att alla inkassoåtgärder överensstämmer med lagen så behöver du alltid använda ett inkassobolag eller en advokatbyrå i din kunds land.

Enkel och transparent prissättning. Starta ärenden utan abonnemangskostnad i 30 dagar
– Betala endast vid lyckad indrivning, 9,5% provision

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

En inkassotjänst för företag med internationell försäljning