Oddcolls inkassotjänster. För vem? – En exemplifiering,

Företagsprodukter AB säljer sina produkter till sin kundbas som är företag i Sverige, Norge, Danmark Tyskland och Polen.

De säljer på faktura och levererar sina produkter. Därefter har deras kunder 30 dagar på sig att betala.

Efter 35 dagar börjar Anna på Byggprodukter AB:s ekonomiavdelning att skruva på sig. Ett svenskt, danskt och polskt företag har ännu inte betalat.

Hon vet ju att hon kan använda sig av ett svenskt inkassobolag. Men deras expertis är ju att driva in fakturor mot svenska företag. Företagsprodukter AB vill ju hitta en aktör för att effektivt och smidigt kunna få betalt av alla sina kunder.

Oddcoll har en lösning, helt unik i sitt slag. Oddcoll sammanför Företagsprodukter AB direkt med inkassobolag i Sverige, Danmark och Polen

Allt Anna gör är att ladda upp sina obetalda fakturor på Oddcolls plattform och tre lokala experter börjar parallellt att arbeta med ärendena.

Och Företagsprodukter AB har nu störst chans att få betalt för alla sina fakturor.

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

RELATED ARTICLE  En översikt av det europeiska småmålsförfarandet
WordPress Image Lightbox Plugin