Nyheter och publikationer

Betalningspåminnelser vid sena betalningar.

Betalningspåminnelser vid sena betalningar.Då en kund inte betalar sin faktura innan avtalad förfallodag, kan det vara aktuellt för fordringsägaren att skicka kunden en betalningspåminnelse för att få kunden att betala fakturan.När skickar man en betalningspåminnelse?...

read more

Oddcolls inkassotjänster. För vem? – En exemplifiering,

Oddcolls inkassotjänster. För vem? - En exemplifiering,Företagsprodukter AB säljer sina produkter till sin kundbas som är företag i Sverige, Norge, Danmark Tyskland och Polen. De säljer på faktura och levererar sina produkter. Därefter har deras kunder 30 dagar på sig...

read more

Lagar om inkasso i Europas länder – Gemensamma drag

Lagar om inkasso i Europas länder - Gemensamma drag1. Tillståndskrav för att få bedriva 3:e parts inkasso mot gäldenärer i ett land.   I de absolut flesta länder i Europa krävs tillstånd för att fe bedriva inkasso på uppdrag av en fordringsägare. Tillståndet gäller...

read more

Jurisdiktion vid gränsöverskridande inkasso

  Jurisdiktion vid gränsöverskridande inkasso. Jurisdiktion behandlar frågan om vilket lands domstol som är behörig att pröva ett rättsligt ärende när parterna är lokaliserade i olika länder. Så vad gäller vid gränsöverskridande inkassoärenden? Inkasso är åtgärder som...

read more

En översikt av det europeiska småmålsförfarandet

En översikt av det europeiska småmålsförfarandet Det europeiska småmålsförfarandet är (likt det Europeiska betalningsföreläggandet) ett instrument för gränsöverskridande tvister mellan parter i olika medlemsländer i EU. (Förutom Danmark) Men då det europeiska...

read more

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

WordPress Image Lightbox Plugin