Nyheter och publikationer

Finansiell verksamhet: Vad är & roll (Komplett guide)

Finansiell verksamhet: Vad är & roll (komplett guide)Finansiell verksamhet är ryggraden i alla organisationer, eftersom den ansvarar för att bearbeta, registrera och hantera transaktioner som involverar pengar eller monetärt värde. Huvudsyftet är att optimera...

read more

Subledger vs Huvudbok: Skillnader (2024 års vägledning)

Subledger vs huvudbok: Skillnader (2024 års guide)Inom redovisning och finans är de verktyg som används för att hålla en korrekt registrering av transaktioner helt avgörande. Ett av de viktigaste instrumenten i detta avseende är bokföringen. Dessa delas in i två...

read more

Allt om remittering: Vad är det, fördelar & exempel

Oddcoll är en plattform med inkassobolag över hela världen som gör det möjligt för internationellt orienterade företag att enkelt driva in sina förfallna fakturor.Allt om remittering: Vad är det, fördelar & exempelPenningförsändelser är ett fenomen som knyter samman...

read more

Avstämning av löner: Vad händer om och typer (Handbok 2024)

Avstämning av löner: Vad händer om & typer (Handbok 2024)Arbetsmiljön blir alltmer dynamisk och avstämning av löner blir allt viktigare för att säkerställa noggrannhet och efterlevnad av regler. Det är just därför det är så viktigt att förstå vad det är och hur...

read more

Integrerad revision: Vad är, syfte & process

Integrerad revision: Vad är det, syfte & processI takt med att företag växer och blir mer komplexa blir behovet av att göra en heltäckande utvärdering av deras verksamhet alltmer utmanande och viktigt. I detta sammanhang är integrerade revisioner en metod som blir...

read more

Registrering till rapport: Vad är, exempel & enkel formel

Rekord till rapport: Vad är, exempel och enkel formel Inom ekonomisk förvaltning är noggrannhet och effektivitet avgörande. En del av denna process är registrering till rapport, så kallad R2R. Denna process sträcker sig från insamling av finansiella data till...

read more
Fakturamatchning: Vad är det, process och fördelar 2024

Fakturamatchning: Vad är det, process och fördelar 2024

Fakturamatchning: Vad är, process & fördelar 2024Avstämning av fakturor är en viktig process för alla företag som vill upprätthålla en sund ekonomisk förvaltning och undvika kostsamma misstag. I den här artikeln förklarar vi i detalj vad processen för...

read more

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin