Nyheter och publikationer

En guide till internationell kreditförsäkring

Guide till internationell kreditförsäkring Kreditförsäkring är en typ av försäkring som är utformad för att skydda företag mot förluster på grund av utebliven betalning från kunder. För kreditchefer och finanschefer kan kreditförsäkring vara ett viktigt verktyg för...

read more

Internationella kreditupplysningar: En komplett guide

Internationella kreditupplysningar En vägledning för internationella - Ekonomichefer,- Kreditchefer och- Personal inom kundreskontra. [pac_divi_table_of_contents title="Content" allow_collapse_minimize="off" included_headings="off|on|on|off|off|off|off"...

read more

Betalningspåminnelser vid sena betalningar.

Betalningspåminnelser vid sena betalningar.Då en kund inte betalar sin faktura innan avtalad förfallodag, kan det vara aktuellt för fordringsägaren att skicka kunden en betalningspåminnelse för att få kunden att betala fakturan.När skickar man en betalningspåminnelse?...

read more
Oddcolls inkassotjänster. För vem? – En exemplifiering,

Oddcolls inkassotjänster. För vem? – En exemplifiering,

Oddcolls inkassotjänster. För vem? - En exemplifiering,Företagsprodukter AB säljer sina produkter till sin kundbas som är företag i Sverige, Norge, Danmark Tyskland och Polen. De säljer på faktura och levererar sina produkter. Därefter har deras kunder 30 dagar på sig...

read more
Lagar om inkasso i Europas länder – Gemensamma drag

Lagar om inkasso i Europas länder – Gemensamma drag

Lagar om inkasso i Europas länder - Gemensamma drag1. Tillståndskrav för att få bedriva 3:e parts inkasso mot gäldenärer i ett land.   I de absolut flesta länder i Europa krävs tillstånd för att fe bedriva inkasso på uppdrag av en fordringsägare. Tillståndet...

read more

En översikt av det europeiska småmålsförfarandet

En översikt av det europeiska småmålsförfarandet Det europeiska småmålsförfarandet är (likt det Europeiska betalningsföreläggandet) ett instrument för gränsöverskridande tvister mellan parter i olika medlemsländer i EU. (Förutom Danmark) Men då det europeiska...

read more

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin