Nyheter och publikationer

Allt om remittering: Vad är det, fördelar & exempel

Oddcoll är en plattform med inkassobolag över hela världen som gör det möjligt för internationellt orienterade företag att enkelt driva in sina förfallna fakturor.Allt om remittering: Vad är det, fördelar & exempelPenningförsändelser är ett fenomen som knyter samman...

read more

Avstämning av löner: Vad händer om och typer (Handbok 2023)

Avstämning av löner: Vad händer om & typer (Handbok 2023)Arbetsmiljön blir alltmer dynamisk och avstämning av löner blir allt viktigare för att säkerställa noggrannhet och efterlevnad av regler. Det är just därför det är så viktigt att förstå vad det är och hur man...

read more

Integrerad revision: Vad är, syfte & process

Integrerad revision: Vad är det, syfte & processI takt med att företag växer och blir mer komplexa blir behovet av att göra en heltäckande utvärdering av deras verksamhet alltmer utmanande och viktigt. I detta sammanhang är integrerade revisioner en metod som blir...

read more

Registrering till rapport: Vad är, exempel & enkel formel

Rekord till rapport: Vad är, exempel och enkel formel Inom ekonomisk förvaltning är noggrannhet och effektivitet avgörande. En del av denna process är registrering till rapport, så kallad R2R. Denna process sträcker sig från insamling av finansiella data till...

read more
Fakturamatchning: Vad är det, process och fördelar 2023

Fakturamatchning: Vad är det, process och fördelar 2023

Fakturamatchning: Vad är, process & fördelar 2023Avstämning av fakturor är en viktig process för alla företag som vill upprätthålla en sund ekonomisk förvaltning och undvika kostsamma misstag. I den här artikeln förklarar vi i detalj vad processen för...

read more

Förutbetalda kostnader visas i balansräkningens avsnitt

Förutbetalda kostnader visas i balansräkningens avsnittFöretag gör ofta förskottsbetalningar för varor och tjänster som kommer att användas i framtiden. Dessa betalningar kallas för förutbetalda kostnader och är en viktig del av alla företags redovisning. I den här...

read more

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin