Lagar om inkasso i Europas länder – Gemensamma drag

1. Tillståndskrav för att få bedriva 3:e parts inkasso mot gäldenärer i ett land.

 

I de absolut flesta länder i Europa krävs tillstånd för att fe bedriva inkasso på uppdrag av en fordringsägare. Tillståndet gäller inkassoåtgärder mot gäldenärer inom landets gränser. En fordran mot ett tyskt bolag behöver således drivas in av en aktör med tyskt inkassotillstånd, oavsett i vilket land fordringsägaren de facto befinner sig.

 

2. Regler som är avsedda att skydda gäldenärer mot dåligt beteende från inkassoaktörer.

 

För att skydda gäldenärers integritet och sfär så finns det regler för hur en inkassoaktör får bete sig i sina försök att driva in fordringar.

Exakt hur dessa regler är utformade och dess sanktioner,, skiljer sig åt land från land i Europa.

Exempel på otillåtna metoder är t.ex. att inkassoaktörer inte får kontakta gäldenärer på otillbörliga tider, grundlöst hota med rättsliga åtgärder, etc.

Genom Oddcoll

kan du vara säker på att du alltid får lokalt ombud med tillstånd att driva in dina fordringar mot dina kunder och att ditt ombud har kännedom och följer de nationella lagarna för inkasso i varje enskilt ärende.

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

RELATED ARTICLE  Fakturamatchning: Vad är det, process och fördelar 2024
WordPress Image Lightbox Plugin