Internationella inkassolagar

Vilka lagar och förordningar gäller för gränsöverskridande inkasso?

Det vill säga när en borgenär och en gäldenär befinner sig i två olika länder.

Det snabba svaret är… Det finns inga internationella inkassolagar.

Vilka regler gäller då för internationell inkasso?

Lagar som rör inkasso regleras alltid på nationell nivå.

Varje land har alltså sina egna regler för hur inkasso måste bedrivas inom landets gränser.

Det är i princip samma idé som med andra procedurregler. Om du till exempel vill stämma någon i domstol i ett land. Då gäller det landets processuella regler.

Så om du vill använda inkasso för att få betalt av en spansk gäldenär så gäller spanska lagar och regler. Även om fordringsägaren finns någon annanstans.

 

 

Med detta sagt är det ändå värt att nämna huvuddragen i ländernas regler om inkasso. Eftersom de har vissa gemensamma drag. De gemensamma nämnarna är följande:

1, Det krävs tillstånd från myndigheterna i det land där du försöker driva in en skuld. Detta för att skydda gäldenärer från oseriösa inkassobolag.

2, Det finns regler för hur gäldenärer ska behandlas och hur inkassoprocessen får gå till.

Så för att sammanfatta situationen när det gäller internationella inkassolagar:

– Det finns inga.

– Det är de nationella reglerna i gäldenärens land som gäller.

– Det krävs tillstånd i gäldenärens land för att driva in pengar som inkassoföretag.

– Det finns nationella lagar om hur gäldenären ska behandlas och vad en inkassoföretagare får göra.

 

Läs mer om hur gränsöverskridande inkasso fungerar.

Oddcoll är en plattform med inkassobolag över hela världen som gör det möjligt för internationellt inriktade företag att enkelt driva in sina förfallna fakturor.

Läs mer!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

RELATED ARTICLE  Försenade betalningar: 6 professionella och effektiva strategier för att begära
WordPress Image Lightbox Plugin