Internationell jurisdiktion – när en utländsk kund inte betalar!

När en faktura förfaller till betalning och en kund inte betalar, inleds inkassoåtgärder mot gäldenären för att förmå denne att betala fordran till borgenären.

I vissa fall kan gäldenären befinna sig i ett annat land än borgenären, vilket väcker frågan om vilket lands domstol som är behörig att hantera rättsfallet.

Det är här som frågan om internationell jurisdiktion kommer in i bilden.

Behörighet genom avtal:

Behörighet genom avtal är det enklaste sättet att fastställa behörighet i internationella inkassofall.

Parterna kan i förväg komma överens om vilken domstol som ska vara behörig i händelse av en tvist genom ett lagval eller en jurisdiktionsklausul i avtalet.

I denna klausul anges vilket lands lag som ska tillämpas och vilken domstol som ska vara behörig vid en tvist.

Behörighet enligt gäldenärens hemvist

Om parterna inte har kommit överens om vilken jurisdiktion som ska tillämpas har domstolarna i gäldenärens land i allmänhet behörighet i ärendet.

Detta kallas behörighet enligt gäldenärens hemvist.

Att fastställa behörighet på detta sätt kan dock vara en utmaning, eftersom det kräver att borgenären navigerar i rättssystemet och bestämmelserna i gäldenärens land.

Behörighet enligt borgenärens hemvist

I vissa fall kan domstolarna i borgenärens land vara behöriga.

Detta kallas jurisdiktion enligt borgenärens hemvist.

Att fastställa behörighet på detta sätt kan dock också vara en utmaning, eftersom det kräver att borgenären visar att det finns en koppling mellan fordran och hans eller hennes land.

Att söka juridisk rådgivning

I internationella inkassoärenden är det viktigt att söka juridisk rådgivning för att säkerställa att inkassoverksamheten sker inom lagens ramar.

Lagstiftningen om indrivning av skulder kan variera kraftigt mellan olika länder och det är viktigt att ha en god förståelse för rättssystemet och bestämmelserna i båda de berörda länderna.

Effektiv indrivning av fordran.

Internationell indrivning kan ta tid och kräva flera försök innan skulden betalas.

Det är viktigt att respektera kulturella skillnader och närma sig gäldenären på ett respektfullt sätt.

Det är också viktigt att göra din research, förstå rättssystemet och bestämmelserna i gäldenärens land och vara ihärdig i dina inkassoverksamheter.

Sammanfattningsvis är det avgörande att fastställa internationell behörighet i gränsöverskridande inkassofall för att säkerställa en rättvis och effektiv lösning av tvisten.

Även om det kan vara svårt att fastställa jurisdiktion kan parterna komma överens om jurisdiktion i förväg genom ett lagval eller en jurisdiktionsklausul.

Det är också viktigt att söka juridisk rådgivning i internationella inkassoärenden för att se till att inkassoåtgärderna sker inom lagens ramar.

Lär dig mer om inkasso i utlandet!

Internationell inkasso
RELATED ARTICLE  Elektroniska fakturor: Vad är det och hur fungerar det?
WordPress Image Lightbox Plugin