Inkasso i utlandet

 • Internationell inkasso mot gäldenärer i hela världen.
 • Riskfritt. Betala bara för lyckad indrivning.

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Internationell inkasso

Behöver ni hjälp med utlandsinkasso? Har ni gäldenärer i andra länder än Sverige som inte har betalat sina fakturor? Oddcoll är en plattform för inkasso i utlandet som kan hjälpa er att få betalt snabbt och enkelt oavsett var era  gäldenärer befinner sig. Läs vidare för att få veta mer om internationell inkasso och hur vi kan hjälpa dig!

Utlandsinkasso i tre enkla steg!

h

Ladda upp era obetalda fakturor till vår inkassoplattform.

Vårt inkassobolag eller vår advokatbyrå i din gäldenärs land börjar omedelbart driva in fakturan.

När gäldenären har betalat överförs pengarna till dig.

Vår approach till utlandsinkasso.

N

Inkassoexperter på plats över hela världen.

N

Riskfri indrivning. Ni betalar bara om vi lyckas driva in pengarna.

N

Starta och hantera era ärenden enkelt och snabbt på vår inkassoportal.

En inkassoplattform för internationell inkasso.

Effektivt inkasso sker där gäldenären befinner sig. Så enkelt är det.

Oddcoll erbjuder global inkasso till företag som säljer till kunder i utlandet.

Regler, lagar och affärspraxis för hur skulder ska drivas in, skiljer sig från land till land och det är gäldenärens land som fastställer reglerna för hur en faktura ska drivas in.

På grund av detta har många företag med en internationell kundbas ibland svårt att förmå sina kunder utomlands att betala.

Lösningen är att oddcoll har skapat en lättanvänd plattform för indrivning av internationella fordringar.

Vi har samlat de bästa nationella inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen. Priserna är fasta och du behöver bara ladda upp dina obetalda fakturor till vår plattform för att sätta våra nationella experter i arbete.

Våra inkassobolag  och advokatbyråer runt om i världen.

 • Alla våra lokala inkassobyråer har tillstånd från landets myndigheter att bedriva inkassoverksamhet i sina respektive länder.
 • De har en dokumenterad erfarenhet av hög kundnöjdhet och en hög indrivningsgrad i sina ärenden.
 • Vi följer ständigt utvecklingen, så att våra lokala inkassobolag kontinuerligt levererar goda resultat för våra kunder.
 • Detta innebär att du kan känna dig trygg oavsett var i världen dina gäldenärer befinner sig.

Grunderna i internationell inkasso.

Vad är utlandsinkasso?

Inkasso i utlandet indrivning handlar om indrivning av gränsöverskridande, icke bestridda fordringar. För företag handlar det om att driva in förfallna fakturor från utländska kunder.

Det finns tre faser i den internationella indrivningen:

Det finns tre faser i internationell inkasso:

” Vänskaplig” indrivning: En borgenär eller inkassoföretag försöker övertala en gäldenär att betala sin skuld utan att ta till rättsliga åtgärder.

Den rättsliga fasen, Där borgenären beslutar att inleda rättsliga åtgärder för att driva in skulden.

Verkställighet, om det finns ett behov av att verkställa en dom.

(Insolvensförfaranden kan också vara relevanta när gäldenären är i dröjsmål).

 

Internationella lagar om indrivning av fordringar

Vilka lagar och regler gäller för internationell inkasso?

Många fordringsägare med gäldenärer i olika länder tycker ofta att det är svårt att veta vilka regler de ska följa när de driver in skulder utomlands.

Först och främst. Det finns inga internationella lagar för inkasso i utlandet.

Regler och lagar som gäller för inkasso regleras alltid på nationell nivå.

Precis som andra procedurregler. Som att stämma någon i domstol eller att verkställa en dom.

Så vilka länders lagar gäller?

Vid indrivning av fordringar tillämpas lagarna i det land där gäldenären befinner sig.

Med andra ord, om du ska driva in en fordran på en gäldenär i Danmark gäller danska lagar.

Två huvuddrag kan urskiljas i de flesta länder.

 •     Tillstånd krävs nästan alltid för tredjeparts inkassobolag, för att skydda gäldenärer från skrupelfria företag och förbjudna metoder.
 •     Det finns regler som reglerar vissa åtgärder för att skydda gäldenärer. Inkassobolag får till exempel inte kontakta sina gäldenärer på udda tider på dygnet. Inkassoföretag får inte heller hota med att inleda rättsliga åtgärder mot gäldenärer om deras krav saknar rättslig grund.

 

För att sammanfatta:

 • Det finns inga internationella inkassolagar.
 • Det är reglerna för inkasso i gäldenärens land som gäller.
 • Troligen krävs det tillstånd för inkassoverksamhet mot gäldenärer i det specifika landet.
 • Det finns sannolikt regler för hur gäldenären ska behandlas.

Det internationella indrivningsförfarandet.

 

Den “vänskapliga” fasen av indrivning av utlandsskulder.

Advokatfirman eller inkassobyrån använder sig först av frivilliga metoder för att driva in fordran. Frivilligt = utan att inleda rättsliga åtgärder.

Gäldenären informeras om fordran av inkassoföretaget som också informerar honom om att rättsliga åtgärder är ett alternativ om betalning uteblir. Detta har en stor inverkan på gäldenärens vilja att betala tillbaka.

Den rättsliga fasen.

Rättsliga åtgärder inleds vanligtvis i gäldenärens land.

De flesta länder har förenklade rättsliga förfaranden för att reglera obestridda fordringar om det finns behov för en borgenär att inleda rättsliga åtgärder.

Det finns ett domstolsförfarande som kallas “betalningsföreläggande” och som används för att reglera obestridda penningfordringar i de flesta länder. Detta förfarande gör saker och ting billigare och snabbare jämfört med normala förfaranden. Förutom för borgenärerna är detta också bra för de nationella domstolarna eftersom det minskar deras arbetsbörda.

Om borgenären får en dom är den dom som erhållits genom den rättsliga åtgärden ett bevis på att det finns en rättslig fordran.

Jurisdiktion” har att göra med det land där talan ska väckas när parterna är bosatta i olika länder. Sådana frågor måste hanteras i varje enskilt fall.

En tumregel för kommersiella tvister är dock att gäldenärens land är behörigt om parterna inte kan komma överens om behörighet. Detta innebär att dessa inkassoärenden kommer att inledas i gäldenärens land.

Verkställighet av internationella fordringar (efter rättsliga åtgärder)

Om gäldenären inte betalar efter domen är nästa steg att ansöka om verkställighet.

Varje land har sin egen verkställighetsmyndighet som kan återkräva tillgångar från gäldenärer om de inte betalar frivilligt.

Du kan endast ansöka om verkställighet från det land där gäldenärens tillgångar finns, eftersom verkställighetsmyndigheterna inte kan genomföra verkställighet i ett annat land.

Innan du ansöker om verkställighet måste du i regel ha ett domslut (verkställighetsbeslut) från det land där du ansöker om verkställighet.

För att en utländsk dom ska kunna verkställas i ett land måste det finnas ett internationellt avtal om detta och landet måste ha anslutit sig till det. Lyckligtvis finns dessa lagar och avtal för att underlätta den fria rörligheten, inklusive gränsöverskridande interaktioner och handel.

När du anlitar tredje part.

En advokatbyrå eller ett inkassobolag?

Du kan driva in dina obestridda fordringar genom både inkassobolag och advokatbyråer.

Olika länder har sina egna preferenser, varför det inte finns något enhetligt svar på just den här frågan.

Om du tror att din fordran kommer att bestridas bör du förmodligen ta juridisk hjälp.

Gäldenärens eller borgenärens land?

Se till att ditt val av inkassoföretag har lokal täckning i det land där borgenären är bosatt.

Det är lättare att driva in din fordran genom en lokal inkassoföretagare som har kunskap om de lokala förfarandelagarna, affärskulturen, indrivningsmetoderna och som talar gäldenärens språk.

Detta gör det också lättare för dig att följa de regler och lagar som reglerar indrivning av skulder i landet.

Se till att din inkassoföretagare täcker hela inkassoproceduren. Genom att göra detta får du inflytande gentemot dina gäldenärer och det blir lättare att gå vidare med de nödvändiga upptrappade stegen om det behövs.

Behöver ni hjälp med inkasso i utlandet? Oddcoll kan hjälpa er att driva in fakturor från dina kunder utomlands. Kom igång idag genom att skapa ett konto och ladda upp era obetalda fakturor. Om ni har några frågor kan ni fylla i formuläret till höger.

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin