Inkasso i Tyskland

Z

Inkasso utförd lokalt i Tyskland för bästa resultat

Z

Experter på tyska förhållanden och lagar

Z
Betala bara för indrivet belopp, 9,5% i provisionskostnad

Effektiv B2B inkasso. Spara tid & Få betalt. Kom igång på ett ögonblick!

;

En snabb och enkel online-tjänst för inkasso i Tyskland

När du laddar upp din faktura till Oddcoll startar vår lokala partner i Tyskland omedelbart inkassoprocessen.

Och ditt anspråk kommer att hanteras som ett tyskt inkassoärende, vilket innebär att du nu har största möjliga chans att erhålla betalning.

Upptäck Fördelarna Med Att Använda Oddcoll

Erhåll betalning från dina tyska kunder!

När en faktura förfaller i Tyskland är du i en svår position som borgenär. Att få betalt från din tyska företagskund är inte alltid enkelt, lägg där till att du gör anspråk från Sverige och du hamnar förmodligen inte högst upp i gäldenärens prioriteringsordning. Genom Oddcoll använder du en tysk inkassobyrå från dag ett vilket innebär att din fordran blir betraktad som en tysk fordran och du ökar dina chanser att få betalt markant.

Vår partner i Tyskland, Adrian Collection Services, Neuberg, börjar arbeta med din faktura så snart du laddar upp.

Den tyska inkassoprocessen

Första steget

När fakturan mot ett tyskt företag förfaller så är det första steget i inkassoprocessen att försöka få till en frivillig betalning från det tyska bolaget. Detta åstadkoms genom inkassokrav och personlig kontakt med gäldenären. Om det tyska företagets dröjsmål i betalning beror på insolvens kan en avbetalningsplan vara något att överväga.

Vidta rättsliga åtgärder i Tyskland

Likt många andra länder har även Tyskland ett förenklat förfarande (summarisk process) för fordringar som inte förväntas bestridas. Vid gränsöverskridande ärenden (då fordringsägaren är lokaliserad i annat land än Tyskland), är den kompetenta domstolen för detta förfarande Amtsgericht Wedding i Berlin. Fordringsägaren kan välja att antingen gå vidare med betalningsföreläggandet eller stämma gäldenären vid domstol som ett vanligt civilrättsligt rättsförfarande. Om kravet inte bestrids så utfärdas en exekutionstitel. Men om gäldenären bestrider kravet måste man som fordringsägare gå vidare med vanlig stämning.

Att verkställa en tysk fordran

Som ett sista steg om gäldenären inte betalar, måste man som fordringsägare gå vidare med verkställighet, (Zwangsvollstreckung). En exekutionstitel behövs då.

Spara tid & Få Betalt. Kom igång på ett ögonblick!

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

En inkassotjänst för företag med internationell försäljning