Inkasso i Tyskland

Oddcoll är en plattform med handplockade inkassobolag och advokatbyråer i 44 europeiska länder,så att internationella företag kan driva in sina förfallna fakturor med enkelhet.

 

  Inkasso utförd lokalt i Tyskland för bästa resultat.

  Experter på tyska förhållanden och lagar.

läs mer

Erhåll betalning från dina tyska kunder!

När en faktura förfaller i Tyskland är du i en svår position som borgenär. Att få betalt från din tyska företagskund är inte alltid enkelt, lägg där till att du gör anspråk från Sverige och du hamnar förmodligen inte högst upp i gäldenärens prioriteringsordning. Genom Oddcoll använder du en tysk inkassobyrå från dag ett vilket innebär att din fordran blir betraktad som en tysk fordran och du ökar dina chanser att få betalt markant.

En snabb och enkel online-tjänst för inkasso i Tyskland.

When you upload invoice to Oddcoll, our local partner in Germany initiate the collection process immediately to collect your claim.

And your claim will be handled as a domestic debt collection case in Germany, meaning the invoice will be recovered more effectively.

Den tyska inkassoprocessen.

Första steget.

När fakturan mot ett tyskt företag förfaller så är det första steget i inkassoprocessen att försöka få till en frivillig betalning från det tyska bolaget. Detta åstadkoms genom inkassokrav och personlig kontakt med gäldenären. Om det tyska företagets dröjsmål i betalning beror på insolvens kan en avbetalningsplan vara något att överväga.

Vidta rättsliga åtgärder i Tyskland.

Likt många andra länder har även Tyskland ett förenklat förfarande (summarisk process) för fordringar som inte förväntas bestridas. Vid gränsöverskridande ärenden (då fordringsägaren är lokaliserad i annat land än Tyskland), är den kompetenta domstolen för detta förfarande Amtsgericht Wedding i Berlin. Fordringsägaren kan välja att antingen gå vidare med betalningsföreläggandet eller stämma gäldenären vid domstol som ett vanligt civilrättsligt rättsförfarande. Om kravet inte bestrids så utfärdas en exekutionstitel. Men om gäldenären bestrider kravet måste man som fordringsägare gå vidare med vanlig stämning.

Att verkställa en tysk fordran.

Som ett sista steg om gäldenären inte betalar, måste man som fordringsägare gå vidare med verkställighet, (Zwangsvollstreckung). En exekutionstitel behövs då.

Läs mer om hur tjänsten fungerar och hur du kommer igång.

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

WordPress Image Lightbox Plugin