Inkasso i Spanien

Oddcoll är en plattform med handplockade inkassobolag och advokatbyråer i 44 europeiska länder,så att internationella företag kan driva in sina förfallna fakturor med enkelhet.

 

  Inkasso utförd lokalt i Spanien för bästa resultat.

  Experter på spanska förhållanden och lagar.

läs mer

B2B inkasso i Spanien.

När det gäller betalningskultur är spanska företag i en internationell jämförelse långsamma med sina B2B-betalningar. Och när du inte kan få din spanska kund att betala, borde du snabbt skaffa hjälp från ett spansk inkassobolag. En expert på att få spanska gäldenärer att betala.

Om du är en av dem vars fakturor inte betalas, även efter vänliga påminnelser, är det dags att använda en inkassotjänst, förslagsvis vår inkassotjänst i Spanien. Vår service är specialiserad på att hjälpa dig få betalt från spanska företag.

Inkasso genom lokala åtgärder i Spanien.

Genom våra lokala samarbetspartners erbjuder vi omfattande erfarenhet av inkasso, både nationellt och globalt.

I Spanien är vår lokala partner Global Recovery Solutions S.L från Barcelona. De är extremt skickliga på att få företag att prioritera din faktura vilket gör att din fordran blir likvida medel. Ladda upp din faktura och starta den mest effektiva inkassoprocessen som är möjlig mot dina spanska kunder.

En överblick hur inkasso fungerar i Spanien.

Det första steget. Få till en frivillig betalning från den spanska gäldenären.

I denna fas tas kontakt med gäldenären och inkassokrav skickas. Gäldenären görs medveten om att utebliven betalning kan leda till att rättsliga åtgärder. När sådana krav ställs från ett spanskt inkassobolag, till en spansk gäldenär, leder det oftast till betalning i denna fas.

Nästa steg. Gå vidare rättsligt.

I de flesta länder finns det likt i Sverige, ett alternativt rätttsförfarande för fordringar som inte förväntas bli bestridda (den summariska procressen). Så är även fallet i Spanien. Förfarandet är friviligt för fordringsägaren att använda jämte det vanliga civilrättsliga rättsförfarandet. Kravet måste gälla en pengafordran och talan väcks i den första instans där gäldenären är lokaliserad.

Verkställa en dom.

För att driva in en fordran då gäldenären trots en dom inte betalar, behöver en fordringsägare ansöka om verkställighet. I Spanien är domare ansvariga för verkstllighetsförfarandet och en ansökan om verkställighet görs till den domare som utfärdade domen i ärendet. När verkställighetsprocssen sedan sätts igång sköter en juridisk sekreterare det administrativa kring verkställigheten.

Läs mer om hur tjänsten fungerar och hur du kommer igång.

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

WordPress Image Lightbox Plugin