Inkasso i Slovenien

Har du problem med inkasso i Slovenien? Låt Oddcoll effektivisera processen åt dig. Vi vet hur frustrerande det kan vara när dina utländska kunder inte betalar sina räkningar. Konventionella metoder är ofta otillräckliga, men vi erbjuder en alternativ lösning. Du kan skapa ett ärende hos oss på bara några minuter, och snart kommer en slovensk inkassoexpert att vara på plats och arbeta direkt vid din gäldenärs dörr. Effektiv, snabb och praktisk skuldindrivning i Slovenien.

Hur inleder man indrivningsprocessen i Slovenien?

Det är en barnlek med vår plattform. För att komma igång behöver du bara ladda upp dina ärendeuppgifter. Att ställa in ditt jungfrufall och konto kan göras på några sekunder. När du tillhandahåller den obetalda slovenska fakturan på vår plattform, vidtar vi åtgärder mot din slovenska gäldenär utan dröjsmål. En slovensk inkassospecialist, som behärskar de slovenska inkassolagarna och affärsnormerna, kommer att sätta press på din gäldenär lokalt i Slovenien. Denna expert kommer att interagera med din gäldenär på deras eget språk, vilket ökar oddsen för ett framgångsrikt resultat.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Kostnaden för våra inkassotjänster i Slovenien?

Du debiteras endast om vi lyckas driva in din fordran – endast 9,5 % av det indrivna beloppet. I slutändan får du alltså 90,5 % av det totala belopp som drivs in. Om indrivningsförsöket misslyckas tas inga avgifter ut. Även om det tillkommer en medlemsavgift för att använda Oddcolls plattform erbjuder vi en 30-dagars riskfri provperiod. Det innebär att du kan skicka in så många ärenden du vill under de första 30 dagarna utan kostnad eller risk. Till skillnad från många andra inkassotjänster, som kräver en hög avgift bara för att öppna ett ärende, är vi dedikerade till principen att vi bara tjänar pengar om vi levererar resultat. Vi tror på denna gemensamma strävan, och vi förstår att samarbete är som bäst när alla parter strävar mot samma mål: att återvinna dina pengar.

(Läs mer om pris!)

Undrar du vilka åtgärder vi kommer att vidta för att driva in skulden i Slovenien?

Vi använder en rad olika taktiker. I första hand försöker vi övertala din slovenska kund att betala under den vänskapliga indrivningsfasen i Slovenien, utan att ta till rättsliga åtgärder. Detta är möjligt tack vare vår djupa förståelse för slovenska lagar, regler och affärskultur. De åtgärder vi kan vidta är bl.a:

Kreditbedömning
Direkt kommunikation
Utöva påtryckningar på gäldenären
Förhandlingar
Hembesök
Använda rätt rättsliga kanaler och ansökningar
Insolvensförfaranden
Verkställighet av fordringar.

Är du orolig för hur din kundrelation påverkas?

Det finns ingen anledning att oroa sig. Vi agerar alltid i enlighet med etisk inkassopraxis och vi har full behörighet att utföra dessa uppgifter. Våra lokala specialister, med sin djupa förståelse för den slovenska kulturen, uppträder alltid professionellt och ser till att dina kundrelationer förblir intakta och välskötta.

Hur fungerar inkassoprocessen på er plattform när jag har inlett mitt slovenska inkassoärende?

Processen kan inte vara mer okomplicerad:

Ladda helt enkelt upp din obetalda slovenska faktura till vår onlineportal.

Vårt team agerar direkt mot din slovenska gäldenär för att driva in skulden.

Håll dig uppdaterad om framstegen via meddelanden på vår plattform när det finns ny utveckling i ditt ärende.

När skulden har betalats tillbaka överför vi pengarna direkt till dig.

(Läs mer om hur tjänsten fungerar!)

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Hur stor är chansen att Oddcoll lyckas driva in min fordran i Slovenien?

Historiskt sett har vi haft en återvinningsgrad på cirka 80 % i Slovenien. Det finns dock en rad olika faktorer som kan påverka hur lätt eller svårt det är att driva in fordringar i enskilda fall. Dessa faktorer kan omfatta den slovenska gäldenärens ekonomiska ställning, hur tydliga betalningsförpliktelserna är och så vidare. Skuldens ålder är en annan avgörande faktor. Ju tidigare ett ärende eskaleras till inkasso, desto bättre är chanserna att lyckas.

Hur lång tid tar inkassoprocessen i Slovenien vanligtvis?

Det är svårt att ge en generell tidslinje, eftersom varje fall är unikt. Ibland kan en gäldenär helt enkelt ha förbisett skulden, vilket möjliggör en snabb lösning. Men i andra fall krävs mer envishet och påtryckningar, och ärendet kan ta längre tid. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att påskynda processen. Eftersom vi bara tjänar pengar när vi lyckas driva in fordringar ligger det i allas intresse att få tillbaka hela fordran så snabbt som möjligt.

Vilken typ av dokumentation behöver Oddcoll för att påbörja inkassoprocessen i Slovenien?

Det viktigaste dokumentet vi behöver är den obetalda fakturan som du har utfärdat. Om du har ytterligare dokumentation, t.ex. ett undertecknat avtal eller leveransbevis, kan du också ladda upp dessa. Om ytterligare dokument behövs i något skede kommer vår inkassoexpert att begära dem. Dessutom skulle det vara till stor hjälp att tillhandahålla alla tillgängliga kontaktuppgifter till gäldenären, tillsammans med en sammanfattning av eventuell tidigare kommunikation med dem (om tillämpligt).

Vilka rättsliga åtgärder kan Oddcoll erbjuda i ett inkassoärende?

Oddcoll kan hjälpa dig med alla former av rättsliga åtgärder som behöver vidtas i det enskilda fallet mot din slovenska gäldenär. Det kan handla om att ta gäldenären till domstol för att säkra en dom som bekräftar att de är skyldiga dig pengar, eller att genomföra verkställighetsförfaranden eller insolvensförfaranden.

Accepterar ni alla typer av fordringar?

Nej, vår expertis ligger inom internationell B2B-inkasso, vilket innebär att vi är utmärkta på att driva in gränsöverskridande kommersiella skulder. Om din gäldenär är ett slovenskt företag är vi den tjänst du behöver.

Fördelarna med att använda Oddcoll för inkasso i Slovenien

Vi har en djup förståelse för den slovenska affärskulturen och de lagar och regler som gäller för indrivning av fordringar i Slovenien.

Med vår onlineportal som är tillgänglig dygnet runt kan du alltid hålla dig uppdaterad om dina inkassoärenden.

Kan jag ladda upp flera ärenden?

Absolut! Börja dina slovenska ärenden antingen genom att:

Ladda upp dem direkt till plattformen (det tar ungefär en minut per ärende),
Använda en Excel-fil,
Eller ansluta ditt ERP-system till vår plattform via API.

Tillhandahåller ni tjänster för inkasso i andra länder än Slovenien?

Ja, det gör vi faktiskt. Oddcoll är en inkassotjänst med global räckvidd för internationella företag. Du kan effektivt använda Oddcoll för alla dina internationella inkassokrav.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer information om inkasso i Slovenien.

Vår t inkassobolag i Slovenien

Vi är glada att kunna presentera Pro Kolekt d.o.o., vårt lokala inkassobolag i Slovenien. Det är de som kommer att driva in skulder från dina slovenska gäldenärer.

Mer om inkassorprocessen i Slovenien

Nedan följer en kort presentation av inkassoprocessen i Slovenien och den slovenska lagstiftningen om deras rättssystem när du behöver ta ett ärende till domstol på grund av att en gäldenär inte betalar.

Från försök till indrivning i det utomrättsliga skedet till rättsliga åtgärder och insolvensförfaranden.

– Uppbörd i godo i Slovenien.
– Inkasso i domstol.
– Verkställighet av domar i Slovenien.
– Insolvensförfaranden.

 

     Inkasso i Slovenien i det utomrättsliga skedet.

 

Det första steget i inkassoprocessen mot en slovensk gäldenär är att inkassobolaget försöker få gäldenären att betala utan att behöva vidta rättsliga åtgärder. Vad innebär detta? Denna process börjar ofta med en bedömning av gäldenärens tillgångar för att se om det finns någon betalningsförmåga. Inkassoföretaget skickar ett krav på betalning till gäldenären. Detta följs upp med kontakt via exempelvis telefon och e-post. Vid detta tillfälle görs gäldenären medveten om att inkassobolaget kan ta ärendet till domstol om betalning inte sker.

I detta skede är det hotet om rättsliga åtgärder som tillsammans med inkassobolagets expertis i fråga om förhandling och övertalning gör att ärendena löses. I de allra flesta fall betalas skulderna i detta förberedande inkassoskede utan att det blir nödvändigt att inleda ett tvistförfarande.

 

   Att gå till domstol med ditt slovenska inkassoärende.

 

I Slovenien finns det olika domstolar som kan vara inblandade i civilmål i rättsliga förfaranden.

Dessa är:

– lokala domstolar (okrajna sodišča),
– distriktsdomstolar (okrožna sodišča),
– appellationsdomstolar (višja sodišča),

När både gäldenären och borgenären är ett företag är det distriktsdomstolen som är behörig domstol för ett domstolsförfarande i Slovenien.

Om någon av parterna vill överklaga domen är det appellationsdomstolen som prövar överklagandet.

En stämningsansökan skickas per post till den distriktsdomstol där gäldenären har sin hemvist. Om gäldenären är ett företag är det där företaget har sitt säte.

Som regel måste handlingarna vara på slovenska. I särskilda områden med ungerska och italienska minoritetsbefolkningar är dessa språk också godtagbara.

Finns det några domstolsavgifter eller en juridisk avgift som måste betalas när man använder juridiska tjänster i Slovenien? Ja, att föra ett ärende till domstol innebär att borgenären måste betala en domstolsavgift till domstolen för att inleda ärendet. Dessa domstolsavgifter betalas vanligtvis av den förlorande parten.

 

Förfarandet för betalningsföreläggande i Slovenien.

Det finns två olika betalningsförfaranden i Slovenien.

Ett betalningsföreläggande är ett rättsligt förfarande som är förenklat i förhållande till de vanliga civilrättsliga förfarandena. Det ska vara billigare, snabbare och enklare. Syftet är att spara på domstolarnas resurser och göra det lättare för borgenärer. Utgångspunkten för dessa förfaranden är att obestridda fall behandlas på ett särskilt förenklat juridiskt sätt. De flesta länder har någon form av detta förenklade förfarande.

I Slovenien finns det två olika förfarandemässiga varianter av betalningsföreläggandeförfarandet:

– Ett betalningsföreläggandeförfarande som regleras av artiklarna 431-441 i civilprocesslagen (Zakon o pravdnem postopku, ZPP).
– Ett verkställighetsförfarande som grundar sig på en officiell handling.

Dessa förfaranden kan användas oavsett hur stor fordran borgenären har på gäldenären.

En borgenär måste tydligt ange grunden för sin fordran och vilka bevis som finns för att stödja fordran. Om förfarandet grundar sig på en officiell handling behöver fordran inte bevisas mer än att den officiella handlingen lämnas in.

Vad är då en officiell handling? Exempel på detta är: offentliga handlingar, växlar och checkar, utdrag ur bestyrkta räkenskapsböcker, fakturor och handlingar som betraktas som officiella handlingar enligt särskilda lagar.

Svaranden får en kort tid på sig att överväga borgenärens fordran. Ett bestridande måste vara grundligt motiverat. Om gäldenären bestrider med en rimlig invändning, hänskjuts ärendet till ett vanligt civilrättsligt förfarande.

Om ingen invändning görs utfärdas ett beslut som blir slutgiltigt och verkställbart.

 

Förfarande för småmål.

Förutom förfarandet för betalningsföreläggande finns det ett annat civilrättsligt förenklat förfarande. Detta gäller fall där fordringsbeloppet inte är särskilt stort.

Om tvisten mellan två företag gäller en fordran på mindre än 4 000 euro används detta förfarande för mindre fordringar, som är förenklat jämfört med det vanliga civilrättsliga förfarandet. Det förekommer till exempel endast skriftliga förhandlingar.

 

Verkställighet av domar i Slovenien.

I korthet innebär verkställighet av en dom att en borgenär som har vidtagit rättsliga åtgärder mot en slovensk gäldenär därefter söker myndigheternas hjälp för att överföra tillgångar från gäldenären till honom.

Detta sker när en gäldenär fortsätter att försumma att betala sin fordran efter det att en dom har meddelats mot honom. Domen kan då användas som en exekutionstitel, vilket innebär att den är verkställbar.

Verkställighet av domar regleras av “Lagen om verkställighet och säkerställande av civilrättsliga fordringar” (Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ). Lokala domstolar är i första hand behöriga att bevilja och verkställa verkställighet.

Särskilda exekutionstjänstemän är anställda tjänstemän som utför direkta verkställighetsåtgärder. Verkställighetshandläggare är offentliga tjänstemän som utövar en oberoende funktion och utses av justitieministern.

Vilka är de olika sätten att ta egendom från en gäldenär? Dessa omfattar försäljning av fast eller lös egendom eller överlåtelse av gäldenärens penningfordringar osv.

 

Insolvensförfaranden i Slovenien.

Slutligen bör det också nämnas att insolvensförfaranden kan vara inblandade i den slovenska inkassoprocessen.

Detta är fall där gäldenären är så insolvent att den inte kan betala tillbaka alla sina skulder till borgenärerna.

För ett gäldenärsföretag kan följande två förfaranden vara inblandade.
– Förfaranden för finansiell rekonstruktion – rekonstruktion, och
– Konkursförfaranden.

En rekonstruktion syftar till att en förvaltare ska försöka få företaget att överleva genom att skriva ner fordringar hos borgenärerna.
Ett konkursförfarande syftar till att upplösa företaget så att alla borgenärer behandlas rättvist med de tillgångar som återstår. Även i detta förfarande tar en konkursförvaltare över ledningen av företaget.

Tingsrätten handlägger insolvensförfaranden som leds av en enda domare.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin