Inkasso i Norge

Oddcoll är en plattform med handplockade inkassobolag och advokatbyråer i 44 europeiska länder,så att internationella företag kan driva in sina förfallna fakturor med enkelhet.

 

  Inkasso utförd lokalt i Norge för bästa resultat.

  Experter på norska förhållanden och lagar.

läs mer

Om inkasso i Norge

Om du har erfarenhet av handel med utlandet, är du förmodligen bekant med den frustration som kan uppstå när du inte får betalt för dina utländska fakturor. Liksom i alla länder tillämpar Norge också särskilda nationella lagar för hur fordringar får drivas in. Det gäller både för utomrättsliga och rättsliga åtgärder.

Det innebär att du behöver hjälp från en inkassobyrå med särskild expertis på norska förhållanden och som har tillstånd från de norska myndigheterna att utföra inkasso i Norge.

Norsk inkasso mot norska företagskunder!

Har du svårt att välja rätt inkasso-tjänster? Du behöver inte leta längre. Oddcolls inkassotjänst i Norge är här för att göra din inkassohantering enklare. Använd våra tjänster och upplev effektiviteten att låta vår partner, en lokal inkassobyrå i Norge, arbeta med dina ärenden. Ditt norska ärende kan startas omedelbart!

Den norska inkassoprocessen

Första stadiet i den norska inkassoprocessen.

För att den norska inkassoprocessen ska starta, måste fordringsägaren, efter fakturans förfallodatum, sända ut en betalningspåminnelse till gäldenären som varnar om att fordran kan skickas till inkasso. Därefter sänds inkassokrav ut och inkassobolaget försöker förmå gäldenären att frivilligt betala. Den norska inkassoprocessen regleras av den “inkassoloven” och inkassoåtgärder mot gäldenärer i Norge kräver att man har tillstånd från norska myndigheter.

Om rättsliga åtgärder behöver vidtas.

Finns det någon förenklad summarisk process i Norge? Ja det finns ett speciellt jurdiskt organ (Forliksrådet) som är den första instansen för rättslig inkasso. Inkassobolag och advokatbyråer kan anmäla fordringar till Forliksrådet, och om ingen invändning görs av gäldenären kan domstolen utfärda en betalningsorder/dom. Domen kan sedan användas i en eventuell verkställighetsprocess mot gäldenären.

Verkställighet.

Om fordran inte betalas frivilligt efter de rättsliga åtgärderna kan fordringsägaren ansöka hos “namsmannen” (Det norska verkställghetsorganet) om verkställighet.

Läs mer om hur tjänsten fungerar och hur du kommer igång.

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

WordPress Image Lightbox Plugin