Inkasso i Moldavien

Få betalt enkelt och snabbt från dina gäldenärer i Moldavien!

  9,3 av 10 i betyg baserat på 91 omdömen på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjälpt över 2 030 företag att få betalt av sina kunder utomlands!

Det kan vara otroligt frustrerande att jaga betalningar från kunder utomlands.

Men med Oddcolls internationella inkassoplattform kan du få hjälp snabbt och enkelt.

Få tillgång till de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen med en enda knapptryckning.

Ladda upp ditt ärende på 1 minut och vår inhemska inkassospecialist i din gäldenärs land kommer att börja driva in ditt ärende omedelbart.

Om inkasso i Moldavien.

Inkasso i Moldavien kan vara en komplicerad process, men att förstå rättssystemet och de olika alternativ som står till buds för borgenärer kan bidra till ett lyckat resultat.

Det första steget i inkassoprocessen i Moldavien är den utomrättsliga fasen, under vilken borgenären försöker förhandla fram en betalningsplan eller en uppgörelse med gäldenären. Om dessa försök misslyckas kan borgenären gå vidare med rättsliga åtgärder.

Det är värt att notera att det inte krävs något tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet i Moldavien. Det är dock viktigt att fordringsägare är bekanta med rättssystemet och relevanta lagar och förordningar för att säkerställa att de följs.

Moldaviens rättssystem bygger på civilrättssystemet, vilket innebär att tvister löses genom tolkning av lagar och förordningar. Borgenärer bör känna till civilprocesslagen, som beskriver den rättsliga processen för att lösa tvister.

När en borgenär har en obetald, men obestridd fordran kan han eller hon gå vidare på laglig väg genom att lämna in en fordran till lämplig domstol. För obestridda fordringar kan man använda sig av det summariska domstolsförfarandet, vilket gör det möjligt att lösa tvisten snabbare. Denna process innebär att skriftliga handlingar lämnas in och kräver ingen domstolsförhandling.

Om fordran är bestridd innebär domstolsprocessen en förhandling och framläggande av bevis. Det är viktigt för borgenärer att vara förberedda och ha en tydlig förståelse för de tillämpliga lagarna och bestämmelserna.

Preskriptionstiden för fordringar i Moldavien är tre år från den dag då fordran uppstod. Det är viktigt att borgenärer är medvetna om denna tidsfrist och att de vidtar åtgärder inom denna tidsram.

Alternativa tvistlösningsmekanismer, såsom medling och skiljedom, finns också tillgängliga i Moldavien. Dessa metoder kan vara snabbare och mindre kostsamma än den traditionella domstolsprocessen och kan vara ett bra alternativ för att lösa tvister.

När en fordran har avgjorts till förmån för borgenären är nästa steg verkställandet av fordran. Detta kan ske genom att man erhåller en verkställighetsorder, som ger borgenären möjlighet att beslagta gäldenärens tillgångar för att betala skulden.

Om gäldenären är insolvent kan borgenärerna söka upprättelse genom ett insolvensförfarande. Denna process innebär att gäldenärens tillgångar avvecklas och att intäkterna fördelas till borgenärerna. Det är viktigt för borgenärer att känna till de tillämpliga lagarna och bestämmelserna och att söka råd hos en jurist.

Sammantaget kan indrivning av skulder i Moldavien vara en komplicerad process, men genom att förstå det rättsliga systemet och de olika alternativ som finns tillgängliga kan borgenärer öka sina chanser att lyckas. Det är viktigt att känna till de tillämpliga lagarna och förordningarna och att vid behov söka råd hos en jurist.

Så här fungerar internationell inkasso! (60 sek.)

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin