Inkasso i Luxemburg

Få betalt enkelt och snabbt från dina gäldenärer i Luxemburg!

  9,3 av 10 i betyg baserat på 91 omdömen på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjälpt över 2 030 företag att få betalt av sina kunder utomlands!

Det kan vara otroligt frustrerande att jaga betalningar från kunder utomlands.

Men med Oddcolls internationella inkassoplattform kan du få hjälp snabbt och enkelt.

Få tillgång till de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen med en enda knapptryckning.

Ladda upp ditt ärende på 1 minut och vår inhemska inkassospecialist i din gäldenärs land kommer att börja driva in ditt ärende omedelbart.

Om inkasso i Luxemburg.

 

Inkasso i Luxemburg kan vara en komplicerad process, men genom att förstå det juridiska systemet och tillgängliga alternativ kan fordringsägare navigera framgångsrikt genom processen.

Det första steget i inkassoprocessen i Luxemburg är den utomrättsliga fasen. Under denna fas uppmuntras borgenärer att försöka nå en betalningsöverenskommelse med gäldenären innan de går vidare med rättsliga åtgärder. Om en betalningsöverenskommelse inte kan nås kan borgenären fortsätta med rättsliga åtgärder.

Det krävs inget tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet i Luxemburg. Det är dock viktigt att fordringsägare bekantar sig med rättssystemet för att se till att deras åtgärder är förenliga med lagen.

Rättssystemet i Luxemburg bygger på civilrätt. Detta innebär att tvister avgörs genom domstolarna, snarare än genom administrativa organ. Borgenärer med obetalda, men obestridda fordringar kan gå vidare på laglig väg genom att lämna in en fordran till lämplig domstol.

Det finns ett summariskt domstolsförfarande för obestridda fordringar i Luxemburg. Denna process kallas “procédure de référé” och är avsedd att vara ett snabbare och mindre kostsamt alternativ till den traditionella domstolsprocessen. Det används vanligtvis för fordringar som är mindre än 10 000 euro.

Det traditionella domstolsförfarandet i Luxemburg omfattar flera steg, bland annat inlämning av en fordran, delgivning av fordran till gäldenären och en utfrågning inför en domare. Processens längd kan variera beroende på hur komplicerat fallet är.

I Luxemburg är preskriptionstiden för fordringar fem år. Detta innebär att en borgenär måste lämna in ett krav inom fem år från den dag då skulden förföll till betalning.

Alternativa tvistlösningsmekanismer, såsom medling och skiljedom, finns tillgängliga i Luxemburg. Dessa alternativ kan vara mindre kostsamma och tidskrävande än att gå till domstol.

Verkställighet av en fordran i Luxemburg kan vara en komplicerad process. Om det finns ett verkställighetsbeslut kan borgenären använda det för att beslagta gäldenärens tillgångar och driva in skulden. Om gäldenären är insolvent kan ett insolvensförfarande inledas.

Sammanfattningsvis kan indrivning av skulder i Luxemburg vara en komplicerad process, men genom att förstå det rättsliga systemet och de tillgängliga alternativen kan borgenärer navigera framgångsrikt genom processen. Det är viktigt att borgenärer bekantar sig med rättssystemet för att se till att deras åtgärder är förenliga med lagen, och att de också är medvetna om preskriptionstiden för fordringar, som är fem år. Alternativa tvistlösningsmekanismer som medling och skiljedom finns tillgängliga i Luxemburg, vilket kan vara mindre kostsamt och tidskrävande än att gå till domstol. Om gäldenären är insolvent kan dessutom ett insolvensförfarande inledas.

Så här fungerar internationell inkasso! (60 sek.)

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin