Inkasso i Lettland

  • Inkasso i Lettland som utförs lokalt
  • Riskfritt. Betala endast om vi lyckas
  • 9,5 % i provision

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inkasso som utförs lokalt i Lettland.

Har du kunder i Lettland som inte betalar din faktura? Vi kan snabbt och enkelt hjälpa dig med inkasso i Lettland. Läs vidare för att se hur.

Tre enkla steg!

h

Starta ditt ärende mot din lettiska gäldenär genom att ladda upp din obetalda faktura till vår inkassoplattform.

Vårt lokala lettiska inkassobolag, IGK A.G., kommer att börja driva in dina pengar.

Så snart gäldenären har betalat överförs pengarna till dig.

Några skäl att välja Oddcoll för indrivning av fordringar i Lettland.

N

Ett lettiskt inkassobolag som arbetar med ditt ärende på den plats där gäldenären befinner sig.

N

Expert på nationella lettiska regler för inkasso.

N

Talar samma språk som din gäldenär.

Hur vi kan hjälpa dig!

Oddcoll hjälper fordringsägare som du som har gäldenärer i andra länder än ditt eget. Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund utomlands att betala. Som borgenär i ett annat land har du inget inflytande.

Vi har löst detta problem genom att skapa en inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen. Detta innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer ett lokalt inkassobolag att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

För Lettland innebär detta att vårt lokala lettiska inkassobolag, IGK A.G., med omfattande erfarenhet i Lettland, kommer att arbeta för dig.

Vårt inkassobolag i Lettland.

I Lettland samarbetar vi med det lokala inkassobolaget IGK A.G. De kommer att arbeta med ditt lettiska ärende så snart du laddar upp fordran på vår inkassoplattform.

– Kan du kortfattat beskriva ditt företag?

IGK startade sin verksamhet 1990 och är sedan dess verksamt inom kreditförvaltningstjänster med tre huvudsakliga affärsområden: kreditinformation (kreditvärdering, rapporter), inkasso och juridiska tjänster samt förmedling av kreditförsäkringar.

– Kan du ge oss en översikt över inkassoprocessen i Lettland/vilka åtgärder vidtar ni i det vänskapliga skedet av inkassoverksamheten?

När vi har fått ett ärende om indrivning i godo gör vi först och främst en bakgrundskontroll av gäldenärsföretaget och samlar in så mycket information om företaget som möjligt (registreringsuppgifter, negativ information, kontaktuppgifter, närstående företag). Vi kontrollerar gäldenärens officiella status och fortsätter att övervaka den under hela inkassoförfarandet. Därefter skickar vi ett första kravbrev via post och e-post till de ansvariga personernas kännedom och vi tar en första telefonkontakt vanligtvis efter högst 1-2 dagar. Sedan fortsätter vi med telefonkontakten samt skriftliga påminnelser (via e-post, meddelanden, post) tills skulden är inkasserad eller det finns ett beslut om att ta ärendet till nästa (rättsliga) steg. Vi gör även besök på plats vid behov, men mot en extra kostnad.

När vi driver in skulden i godo använder vi IGK:s främsta styrka som skiljer oss från ett enkelt inkassobolag (incasso), nämligen att vi informerar gäldenären om att dennes kreditgräns i vårt kreditvärderingssystem dras in, om han eller hon inte vidtar åtgärder för att täcka skulden så snart som möjligt. IGK är ett kreditvärderingsinstitut som tillhandahåller kreditinformation till majoriteten av världens kreditförsäkringsbolag, liksom till banker och slutkunder (företag), så ett register över en osäker fordran och en annullerad kreditgräns i vårt system kommer inte att göra det möjligt för gäldenären att fortsätta att ta emot varor eller tjänster med uppskjuten betalning. Om gäldenären inte är helt i konkurs och om gäldenären vill fortsätta att göra affärer, är det därför viktigt att lösa skuldproblemet så snart som möjligt för att hålla sin kredithistorik i god ordning.

– Hur fungerar det i Lettland när du behöver vidta rättsliga åtgärder?

Det finns flera olika typer av domstolsförfaranden som vi kan genomföra i Lettland. Om skulden är mindre än 15 000 euro kan vi använda oss av förenklade (snabba) domstolsförfaranden till lägre kostnad och med mindre krav på styrkande dokumentation. Om ärendet är omtvistat eller om skuldbeloppet är högre än 15 000 euro kan vi använda oss av det vanliga domstolsförfarandet. Dessutom kan vi gå vidare med konkursansökan till domstolen om skuldbeloppet är 4268 euro eller högre (för SIA- och AS-rättsformerna, dvs. LTD och JSC).

– Om ni vidtar rättsliga åtgärder i ett ärende och ni vinner i domstol, kan kostnaderna för rättsliga åtgärder som kunden har betalat läggas till skulden?

Ja, vissa kostnader kan tas ut av gäldenären, till exempel domstolsskatteavgift, men även vissa rättsliga kostnader. Det exakta beloppet bestäms dock av domstolen i varje enskilt fall.

“Rättslig” inkasso i Lettland.

Ibland är det nödvändigt att använda rättslig indrivning i Litauen när en gäldenär inte betalar en skuld. Nedan följer en kortfattad beskrivning av strukturen i systemet för rättsliga åtgärder i Lettland.

Vilken domstol i Lettland är lämplig att vända sig till vid juridisk inkasso?

I civilrättsliga mål är distriktsdomstolar (rajona tiesa) och stadsdomstolar (pilsētas tiesa) vanligtvis första instans. En talan mot en fysisk person ska väckas vid domstolen på den ort där personen har sin hemvist. En talan mot en juridisk person ska väckas vid den domstol där den juridiska personen har sitt säte.

Preskriptionstiden för fordringar som härrör från handelstransaktioner är i allmänhet tre år. Detta innebär att en borgenär måste väcka talan vid domstolen inom tre år från den dag då fordran uppstod.

Stämningsansökan för ditt lettiska inkassoärende måste skickas till den domstol i första instans som är behörig. Ansökan måste vara skriftlig och lämnas in per post. Alla rättegångshandlingar måste lämnas in på lettiska.

Rättegångskostnader måste betalas innan stämningen inleds. Dessa är en statlig avgift (valsts nodeva), en registeravgift (kancelejas nodeva) och kostnader som är nödvändiga för prövningen av målet (ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi).

Förfarandet för betalningsföreläggande i Lettland.

I Lettland finns det två förenklade tvistlösningsalternativ för rättslig indrivning av skulder. (Dessa är alternativa former av tvistlösning till det vanliga civilrättsliga förfarandet i domstol).

Den obestridda verkställigheten av förpliktelser (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana,) och verkställigheten av förpliktelser efter domstolsbesked (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība,).

Den som är särskilt relevant för tvister mellan två kommersiella parter är verkställighet av skyldigheter som följer av domstolsföreläggande. Det finns ingen övre kravgräns för att använda detta förfarande.

En gäldenär har fjorton dagar på sig att ta ställning till borgenärens krav. Om en invändning görs mot fordran avslutas förfarandet för betalningsföreläggande. En borgenär kan dock välja att ta ärendet till det vanliga civilrättsliga förfarandet. Om ingen invändning mot fordran görs inom tidsfristen fattas ett verkställighetsbeslut inom sju dagar. Detta innebär att fordran är rättsligt fastställd och att borgenären har möjlighet att ansöka om verkställighet. Domarens beslut om verkställighet av den betalningsskyldighet som anges i ansökan får omedelbar verkan.

Förfarande för små fordringar i Lettland.

Det finns en annan variant av ett förenklat förfarande som ibland kan vara lämplig för juridisk indrivning av fordringar i Lettland. Det gäller tvister där beloppet inte överstiger 2 100 euro. rättegångskostnaderna, som betalas till domstolen, för detta förfarande är 15 % av fordringsbeloppet, men minst cirka 71 euro. Förfarandet för mindre fordringar har vissa förenklade undantag jämfört med de vanliga tvistlösningsförfarandena och är därför enklare och snabbare för en borgenär.

Verkställighet av domar i Lettland.

Detta kan sägas vara det sista steget i den rättsliga indrivningen av skulder i Lettland. Detta avser situationer där en borgenär har fått en dom tidigare i den rättsliga processen men fortfarande väntar på betalning från sin lettiska gäldenär. Verkställighet blir då ett sista steg där lettiska myndigheter tvångsvis överför tillgångar från gäldenären till borgenären.

I Lettland ansvarar domstolstjänstemän (Zvērināti tiesu izpildītāji) för verkställigheten av domstolsbeslut. De är yrkesmän med juridisk bakgrund som är anställda som statstjänstemän. De är knutna till en territoriell domstol och utför sina uppgifter inom domstolens jurisdiktion.

Vi kan hjälpa dig snabbt och enkelt med inkasso i Lettland. Kom igång idag!

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin