Inkasso i Lettland

Behöver du hjälp med inkasso i Lettland? På Oddcoll är vi måna om att du får dina betalningar snabbt och effektivt från dina lettiska gäldenärer.Vi är medvetna om de svårigheter som uppstår när internationella kunder inte uppfyller sina ekonomiska åtaganden.Traditionella tekniker och hårda metoder misslyckas ofta. Med oss tar det bara några minuter att starta ditt ärende och du har en lokal lettisk inkassoexpert på plats där din gäldenär är baserad. Det är en okomplicerad, snabb och effektiv metod för inkasso i Lettland.

Hur kan jag inleda inkasso i Lettland?

Du kan börja med att ladda upp din utestående lettiska faktura till vår plattform. Att skapa ditt första ärende och konto är en process som tar mindre än en minut. När du laddar upp din obetalda lettiska faktura på vår plattform inleds inkassoförfarandet mot din lettiska gäldenär omedelbart. En lettisk inkassohandläggare, som är väl insatt i lettiska inkassolagar och affärsmiljön, kommer att börja utöva påtryckningar på din gäldenär lokalt i Lettland. Specialisten kommer att kommunicera med din gäldenär på deras modersmål, vilket ökar sannolikheten för ett positivt resultat.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Vilka kostnader är förknippade med att använda Oddcolls inkassotjänster i Lettland?

Vi arbetar enligt en procentuell prissättningsmodell.Det innebär att du endast betalar en avgift om vi lyckas driva in din fordran.Vår avgift utgör 9,5 % av det totala inkasserade beloppet, vilket innebär att du får 90,5 % av det återkrävda beloppet.Om vi inte lyckas återvinna några medel kommer du inte att debiteras.

Vår inkassoplattform Oddcoll kräver vanligtvis en medlemsavgift, men vi erbjuder en 30-dagars kostnadsfri provperiod. Under denna period kan du starta så många ärenden som du behöver utan några initiala kostnader eller risker. Detta står i kontrast till de flesta andra inkassotjänster som tar ut betydande förskottsavgifter bara för att öppna ett ärende.

Vi tror starkt på en kollektiv strävan mot målet att återvinna utestående medel. Vårt åtagande är att endast tjäna pengar när vi är framgångsrika. Denna övertygelse kommer till uttryck i vår prismodell och vi strävar efter att samarbeta med alla inblandade parter för att nå ett positivt resultat.

(Läs mer om pris!)

Vilka inkassoåtgärder kommer att vidtas för att driva in skulden i Lettland?

En rad åtgärder kommer att vidtas.

Först och främst kommer vi att försöka övertala din lettiska kund att reglera skulden under den vänliga inkassofasen i Lettland, utan att tillgripa rättsliga åtgärder.Detta åstadkoms genom vår förståelse för lettiska lagar, regler och affärskultur.Åtgärder som kan vidtas omfattarKreditbedömning
Etablera kontakt
Utöva påtryckningar på gäldenären
Förhandlingar
Hembesök
Använda lämpliga rättsliga vägar och framställningar
Insolvensförfaranden
Verkställighet av fordringar.

Hur påverkas min kundrelation?

Inte alls. Vi följer alltid god inkassosed och har tillstånd att vidta inkassoåtgärder i respektive jurisdiktion. Våra lokala experter är väl förtrogna med den lettiska kulturen och uppträder professionellt, vilket säkerställer att din kundrelation hanteras på bästa möjliga sätt.

Hur fungerar inkassoprocessen på er plattform när jag har inlett mitt lettiska inkassoärende?

Det är mycket enkelt:

Ladda bara upp din obetalda lettiska faktura till vår onlineportal.

Vårt team vidtar åtgärder mot din lettiska gäldenär för att driva in skulden. Följ utvecklingen på plattformen via meddelanden när det finns uppdateringar i ditt ärende.

När skulden har återvunnits överförs pengarna till dig.

(Läs mer om hur tjänsten fungerar!)

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Vad är oddsen för att Oddcoll lyckas driva in mitt krav i Lettland?

Från våra tidigare data har vi lyckats återkräva cirka 80% av våra fordringar i Lettland. Framgångsgraden kan dock variera beroende på olika faktorer, t.ex. gäldenärens ekonomiska förmåga, hur tydliga betalningsuppgifterna är och hur gammal skulden är. Generellt gäller att ju tidigare ett ärende överförs till inkasso, desto större är chanserna att lyckas.

Hur lång tid tar inkassoprocessen vanligtvis i Lettland?

Det är svårt att ge en exakt tidsangivelse eftersom varje fall är unikt. Vissa fall kan lösas snabbt om gäldenären bara glömt att betala skulden, medan andra fall kan behöva mer övertalning och påtryckningar och kan ta längre tid. Vi strävar dock efter att behandla ärendet så snabbt som möjligt eftersom vi endast får betalt vid framgångsrik indrivning. Det ligger i alla inblandades intresse att återvinna hela fordran så snabbt som möjligt. Du kan vara säker på att vi kommer att arbeta hårt för att lösa ditt ärende så snabbt och effektivt som möjligt.

Vilken typ av dokumentation behöver Oddcoll för att påbörja inkassoprocessen i Lettland?

Det primära kravet är den obetalda fakturan som har utfärdats. Om det finns ytterligare dokument, t.ex. ett undertecknat avtal eller ett leveransbevis, kan dessa också laddas upp. Om ytterligare dokumentation krävs kommer vår inkassospecialist att begära den i det aktuella skedet. Dessutom kan det vara bra att tillhandahålla kontaktuppgifter till gäldenären, helst med ett register över tidigare kommunikation med gäldenären (om någon dialog har ägt rum med gäldenären hittills).

Vilka rättsliga åtgärder kan ni vidta om det blir nödvändigt att driva fordran rättsligt i Lettland?

Vi kan genomföra alla typer av rättsliga åtgärder. Längre ner på sidan hittar du en mer ingående förklaring av den juridiska inkassoprocessen i Lettland. Kort sagt kan Oddcoll hjälpa dig med rättslig indrivning av obestridda fordringar (vissa förenklade rättsliga förfaranden) samt mer traditionella rättsliga förfaranden för bestridda fordringar. Vi kan också hjälpa till med verkställandet av en exekutionstitel och insolvensprocesser.

Accepterar ni alla typer av fordringar?

Nej, vår expertis ligger inom B2B-inkasso, vilket innebär att vårt primära fokus ligger på att driva in gränsöverskridande företagsskulder. Om du har en skuld till ett lettiskt företag är vår tjänst idealisk för dig.

Fördelar med att använda Oddcoll för inkasso i Lettland

Vårt team är väl insatt i den lettiska affärskulturen och dess regelverk, och vi erbjuder en heltäckande inkassoprocess.

Med tillgång till vår onlineportal dygnet runt kan du hela tiden hålla koll på och hålla dig informerad om ditt inkassoärende.

Vad händer om jag har flera oreglerade fordringar från lettiska gäldenärer att ladda upp?

Det är inga problem. Du har flexibiliteten att initiera dina ärenden genom att ladda upp dem individuellt (vilket tar ungefär en minut per ärende), via en Excel-fil eller genom att länka ditt ERP-system till vår plattform via ett API. Vi förstår att varje kund har sina egna behov och vi strävar efter att uppfylla dessa behov så effektivt som möjligt.

Erbjuder ni inkassotjänster i andra länder än Lettland?

Ja, det gör vi faktiskt. Som en världsomspännande B2B-inkassotjänst har vi ett nätverk av lokala inkassospecialister över hela världen. Du kan lita på Oddcoll för alla dina internationella inkassobehov, och vi kommer outtröttligt att arbeta för att hjälpa dig att få tillbaka de pengar du är skyldig, oavsett var gäldenären befinner sig.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer om inkasso i Lettland.

Vårt inkassobolag i Lettland.

I Lettland samarbetar vi med det lokala inkassobolaget IGK A.G. De kommer att arbeta med ditt lettiska ärende så snart du laddar upp fordran på vår inkassoplattform.

– Kan du kortfattat beskriva ditt företag?

IGK startade sin verksamhet 1990 och är sedan dess verksamt inom kreditförvaltningstjänster med tre huvudsakliga affärsområden: kreditinformation (kreditvärdering, rapporter), inkasso och juridiska tjänster samt förmedling av kreditförsäkringar.

– Kan du ge oss en översikt över inkassoprocessen i Lettland/vilka åtgärder vidtar ni i det vänskapliga skedet av inkassoverksamheten?

När vi har fått ett ärende om indrivning i godo gör vi först och främst en bakgrundskontroll av gäldenärsföretaget och samlar in så mycket information om företaget som möjligt (registreringsuppgifter, negativ information, kontaktuppgifter, närstående företag). Vi kontrollerar gäldenärens officiella status och fortsätter att övervaka den under hela inkassoförfarandet. Därefter skickar vi ett första kravbrev via post och e-post till de ansvariga personernas kännedom och vi tar en första telefonkontakt vanligtvis efter högst 1-2 dagar. Sedan fortsätter vi med telefonkontakten samt skriftliga påminnelser (via e-post, meddelanden, post) tills skulden är inkasserad eller det finns ett beslut om att ta ärendet till nästa (rättsliga) steg. Vi gör även besök på plats vid behov, men mot en extra kostnad.

När vi driver in skulden i godo använder vi IGK:s främsta styrka som skiljer oss från ett enkelt inkassobolag (incasso), nämligen att vi informerar gäldenären om att dennes kreditgräns i vårt kreditvärderingssystem dras in, om han eller hon inte vidtar åtgärder för att täcka skulden så snart som möjligt. IGK är ett kreditvärderingsinstitut som tillhandahåller kreditinformation till majoriteten av världens kreditförsäkringsbolag, liksom till banker och slutkunder (företag), så ett register över en osäker fordran och en annullerad kreditgräns i vårt system kommer inte att göra det möjligt för gäldenären att fortsätta att ta emot varor eller tjänster med uppskjuten betalning. Om gäldenären inte är helt i konkurs och om gäldenären vill fortsätta att göra affärer, är det därför viktigt att lösa skuldproblemet så snart som möjligt för att hålla sin kredithistorik i god ordning.

– Hur fungerar det i Lettland när du behöver vidta rättsliga åtgärder?

Det finns flera olika typer av domstolsförfaranden som vi kan genomföra i Lettland. Om skulden är mindre än 15 000 euro kan vi använda oss av förenklade (snabba) domstolsförfaranden till lägre kostnad och med mindre krav på styrkande dokumentation. Om ärendet är omtvistat eller om skuldbeloppet är högre än 15 000 euro kan vi använda oss av det vanliga domstolsförfarandet. Dessutom kan vi gå vidare med konkursansökan till domstolen om skuldbeloppet är 4268 euro eller högre (för SIA- och AS-rättsformerna, dvs. LTD och JSC).

– Om ni vidtar rättsliga åtgärder i ett ärende och ni vinner i domstol, kan kostnaderna för rättsliga åtgärder som kunden har betalat läggas till skulden?

Ja, vissa kostnader kan tas ut av gäldenären, till exempel domstolsskatteavgift, men även vissa rättsliga kostnader. Det exakta beloppet bestäms dock av domstolen i varje enskilt fall.

“Rättslig” inkasso i Lettland.

Ibland är det nödvändigt att använda rättslig indrivning i Litauen när en gäldenär inte betalar en skuld. Nedan följer en kortfattad beskrivning av strukturen i systemet för rättsliga åtgärder i Lettland.

Vilken domstol i Lettland är lämplig att vända sig till vid juridisk inkasso?

I civilrättsliga mål är distriktsdomstolar (rajona tiesa) och stadsdomstolar (pilsētas tiesa) vanligtvis första instans. En talan mot en fysisk person ska väckas vid domstolen på den ort där personen har sin hemvist. En talan mot en juridisk person ska väckas vid den domstol där den juridiska personen har sitt säte.

Preskriptionstiden för fordringar som härrör från handelstransaktioner är i allmänhet tre år. Detta innebär att en borgenär måste väcka talan vid domstolen inom tre år från den dag då fordran uppstod.

Stämningsansökan för ditt lettiska inkassoärende måste skickas till den domstol i första instans som är behörig. Ansökan måste vara skriftlig och lämnas in per post. Alla rättegångshandlingar måste lämnas in på lettiska.

Rättegångskostnader måste betalas innan stämningen inleds. Dessa är en statlig avgift (valsts nodeva), en registeravgift (kancelejas nodeva) och kostnader som är nödvändiga för prövningen av målet (ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi).

Förfarandet för betalningsföreläggande i Lettland.

I Lettland finns det två förenklade tvistlösningsalternativ för rättslig indrivning av skulder. (Dessa är alternativa former av tvistlösning till det vanliga civilrättsliga förfarandet i domstol).

Den obestridda verkställigheten av förpliktelser (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana,) och verkställigheten av förpliktelser efter domstolsbesked (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība,).

Den som är särskilt relevant för tvister mellan två kommersiella parter är verkställighet av skyldigheter som följer av domstolsföreläggande. Det finns ingen övre kravgräns för att använda detta förfarande.

En gäldenär har fjorton dagar på sig att ta ställning till borgenärens krav. Om en invändning görs mot fordran avslutas förfarandet för betalningsföreläggande. En borgenär kan dock välja att ta ärendet till det vanliga civilrättsliga förfarandet. Om ingen invändning mot fordran görs inom tidsfristen fattas ett verkställighetsbeslut inom sju dagar. Detta innebär att fordran är rättsligt fastställd och att borgenären har möjlighet att ansöka om verkställighet. Domarens beslut om verkställighet av den betalningsskyldighet som anges i ansökan får omedelbar verkan.

Förfarande för små fordringar i Lettland.

Det finns en annan variant av ett förenklat förfarande som ibland kan vara lämplig för juridisk indrivning av fordringar i Lettland. Det gäller tvister där beloppet inte överstiger 2 100 euro. rättegångskostnaderna, som betalas till domstolen, för detta förfarande är 15 % av fordringsbeloppet, men minst cirka 71 euro. Förfarandet för mindre fordringar har vissa förenklade undantag jämfört med de vanliga tvistlösningsförfarandena och är därför enklare och snabbare för en borgenär.

Verkställighet av domar i Lettland.

Detta kan sägas vara det sista steget i den rättsliga indrivningen av skulder i Lettland. Detta avser situationer där en borgenär har fått en dom tidigare i den rättsliga processen men fortfarande väntar på betalning från sin lettiska gäldenär. Verkställighet blir då ett sista steg där lettiska myndigheter tvångsvis överför tillgångar från gäldenären till borgenären.

I Lettland ansvarar domstolstjänstemän (Zvērināti tiesu izpildītāji) för verkställigheten av domstolsbeslut. De är yrkesmän med juridisk bakgrund som är anställda som statstjänstemän. De är knutna till en territoriell domstol och utför sina uppgifter inom domstolens jurisdiktion.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin