Inkasso i Kroatien

Få betalt enkelt och snabbt från dina gäldenärer i Kroatien!

  9,3 av 10 i betyg baserat på 91 omdömen på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjälpt över 2 030 företag att få betalt av sina kunder utomlands!

Det kan vara otroligt frustrerande att jaga betalningar från kunder utomlands.

Men med Oddcolls internationella inkassoplattform kan du få hjälp snabbt och enkelt.

Få tillgång till de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen med en enda knapptryckning.

Ladda upp ditt ärende på 1 minut och vår inhemska inkassospecialist i din gäldenärs land kommer att börja driva in ditt ärende omedelbart.

Om inkasso i Kroatien.

Inkasso i Kroatien kan vara en komplicerad process, med både utomrättsliga och domstolsbaserade alternativ för fordringsägare. I den här artikeln ger vi en översikt över inkassoprocessen i Kroatien, inklusive nödvändiga tillstånd, rättssystemet och alternativa tvistlösningsmekanismer.

Det första steget i inkassoprocessen i Kroatien är den utomrättsliga fasen. Under denna fas uppmuntras borgenärer att försöka nå en uppgörelse med gäldenären genom förhandlingar eller medling. Om en överenskommelse inte kan nås kan borgenärerna gå vidare med rättsliga åtgärder.

För att bedriva inkassoverksamhet i Kroatien krävs ett tillstånd. Detta tillstånd utfärdas av justitieministeriet och är giltigt i fem år. Det är viktigt att notera att endast juridiska personer, såsom företag och advokatbyråer, kan ansöka om detta tillstånd.

Kroatien har ett civilrättsligt system, vilket innebär att tvister löses genom domstolarna. Borgenärer kan lämna in en fordran i domstol om skulden är obetald och obestridd. Domstolsprocessen i Kroatien kan vara långvarig, med flera steg av överklaganden tillgängliga för båda parter.

När man går vidare juridiskt som borgenär med en obetald fordran är det viktigt att känna till preskriptionstiderna för fordringar i Kroatien. Dessa perioder varierar beroende på typ av fordran, men varierar i allmänhet mellan 3 och 15 år.

Alternativa tvistlösningsmekanismer, såsom skiljedom och medling, finns också tillgängliga i Kroatien. Dessa alternativ kan vara ett snabbare och billigare sätt att lösa tvister än att gå till domstol.

När en fordran är framgångsrik krävs verkställighet av beslutet för att se till att gäldenären betalar skulden. Om det finns ett verkställighetsbeslut kan borgenären vidta åtgärder för att beslagta gäldenärens tillgångar, t.ex. dennes bankkonto eller egendom.

Om en gäldenär är insolvent kan ett insolvensförfarande inledas i Kroatien. Under dessa förfaranden likvideras gäldenärens tillgångar för att betala borgenärerna. Det är viktigt att notera att prioriteringen av fordringar under insolvensförfaranden bestäms av kroatisk lag.

Sammanfattningsvis kan inkasso i Kroatien vara en komplex process som kräver en grundlig förståelse för rättssystemet och de tillgängliga alternativen för att lösa tvister. Borgenärer bör vara medvetna om de nödvändiga tillstånden, preskriptionstiderna för fordringar och de alternativa tvistlösningsmekanismer som finns tillgängliga. Insolvensförfaranden kan också inledas om en gäldenär inte kan betala sina skulder.

Så här fungerar internationell inkasso! (60 sek.)

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin