Inkasso i Italien

Z

Inkasso utförd lokalt i Italien för bästa resultat

Z

Experter på italienska förhållanden och lagar

Z

Betala bara för indrivet belopp, 9,5% i provisionskostnad

Effektiv B2B inkasso. Spara tid & Få betalt. Kom igång på ett ögonblick!

;

Vi hjälper dig till framgångsrikt inkasso i Italien!

Oddcolls inkassotjänst i Italien hjälper företag att erhålla betalning från italienska företag. Vi arbetar utifrån modellen “No Recovery-No Fee”, vilket innebär att vi enbart tar betalt om vi lyckas erhålla betalning. Denna modell kan vi ha då vi oftast lyckas med våra ärenden, anledningen till det är att vi samarbetar med de främsta nationella inkassobolagen.

Använd vår tjänst och få då samtidigt tillgång till det främsta inkassobolaget i Italien som arbetar med ditt ärende utifrån ”No Recovery-No Fee”.

Upptäck Fördelarna Med Att Använda Oddcoll

Inkassoprocessen i Italien – En överblick.

Utomrättslig inkasso i Italien.

Inkassokrav sänds till gäldenären och inkassobolaget initierar kommunikation med gäldenären för att få dem att betala. Om en lösning inte nås, kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

När man behöver vidta rättsliga åtgärder.

Det finns en summarisk process att använda i Italien för obestidda ärenden. Fordringsägaren måste ange skriftigt underlag för fordran och ange det exakta fordrngsbeloppet. Det finns ingen övre gräns för fordringar i den summariska proceessen. Om ansökan uppfyller kraven, så delges gäldenären betalningsföreläggandet och har därefter 40 dagar på sig att bestrida. Vid bestidan påbörjas vanliga civilrättsliga förfarandet. Om ej bestridan görs, förklarar domaren betalningsföreläggandet verkställbart.

Verkställan av en italiensk exekutionstitel.

Ansökan om verkställighet görs till de vanliga domstolarna i Italien. En exekutionstitel behövs och det kan då exempelvis vara ett betalningsföreläggande från den summariska processen.

Spara tid & Få Betalt. Kom igång på ett ögonblick!

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

En inkassotjänst för företag med internationell försäljning