Inkasso i Italien

Behöver du hjälp med inkasso i Italien? Med Oddcoll kan du vara säker på att du är i rätt händer för att snabbt och smidigt säkra betalning från dina italienska gäldenärer. Det kan vara oerhört frustrerande när internationella kunder inte betalar sina fakturor.Traditionella tillvägagångssätt och påtryckningar är ofta otillräckliga.Men med oss har du en lokal italiensk inkassoexpert på plats, precis där din gäldenär befinner sig, bara några minuter efter att du har inlett ditt ärende. Det är en enkel, effektiv och ändamålsenlig lösning för inkasso i Italien.

Hur kommer jag igång med inkasso i Italien?

Ladda helt enkelt upp den utestående italienska fakturan på vår plattform.Att skapa ditt första ärende och konto kan göras på mindre än en minut. När du har laddat upp den obetalda italienska fakturan på vår plattform inleds inkassoprocessen mot din italienska gäldenär omedelbart. En italiensk inkassospecialist, väl insatt i landets inkassolagstiftning och affärskultur, kommer att börja utöva påtryckningar på din gäldenär lokalt i Italien. Genom att kommunicera med din gäldenär på dennes modersmål ökar specialisten sannolikheten för framgång.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Vilka är kostnaderna för att använda Oddcolls inkassotjänster i Italien?

Vår prisstruktur är eventualbaserad, vilket innebär att avgifter endast tillkommer om vi lyckas driva in din fordran.Vår provision är 9,5 % av det totala inkasserade beloppet, vilket innebär att du får 90,5 % av det inkasserade beloppet.Om vi inte lyckas driva in något belopp är du inte skyldig oss någonting.

Normalt sett innebär vår inkassoplattform Oddcoll en medlemsavgift, men vi erbjuder en 30-dagars kostnadsfri testperiod under vilken du kan starta så många ärenden du vill utan några initieringskostnader eller risker.Detta står i kontrast till de flesta andra inkassotjänster som kräver en hög startavgift bara för att öppna ett ärende.

Vi tror stenhårt på en gemensam insats för att återvinna pengarna, och vi är fast beslutna att bara tjäna pengar när vi lyckas. Vår prismodell återspeglar denna övertygelse, och vi är angelägna om att samarbeta med alla parter för att nå en fruktbar lösning. För ytterligare information om vår prissättning, vänligen se vår prissättningssida.

(Läs mer om pris!)

Vilka inkassoåtgärder kommer ni att vidta för att driva in skulden i Italien?

Flera steg kommer att initieras.

Vår prioritet är att se till att din italienska kund betalar under den vänskapliga inkassofasen i Italien, utan att ta till rättsliga förfaranden.Detta underlättas av vår djupgående förståelse för italienska lagar, förordningar och affärspraxis. Åtgärder som kan vidtas inkluderar:

Kreditbedömning
Initiera kontakt
Utöva påtryckningar på gäldenären
Förhandla
Hembesök
Använda lämpliga rättsliga kanaler och lämna in framställningar
Insolvensförfaranden
Verkställighet av fordringar

What is the impact on my customer relationship?

None at all. The actions we take are in compliance with established debt collection practices, and we are always authorized to undertake debt collection activities in the respective jurisdiction. Our local experts are well acquainted with Italian customs and maintain professionalism in all dealings, ensuring your customer relationship is managed in the most optimal way.

Hur fungerar inkassoprocessen på er plattform när jag har inlett mitt italienska inkassoärende?

Det är enkelt:

Ladda upp din obetalda italienska faktura till vår onlineportal.

Vårt team inleder åtgärder mot din italienska gäldenär för att driva in skulden. Håll dig uppdaterad om hur arbetet fortskrider via plattformen, som skickar meddelanden när det händer något i ditt ärende.

När vi har lyckats driva in skulden överförs pengarna till dig.

Läs mer om hur det fungerar!

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Vad är oddsen för att Oddcoll lyckas driva in mitt krav i Italien?

Baserat på våra historiska data har vi lyckats driva in cirka 80% av våra fordringar i Italien. Framgångsgraden kan dock variera beroende på flera faktorer, till exempel gäldenärens ekonomiska ställning, betalningsåtagandenas tydlighet och skuldens ålder. Generellt gäller att ju tidigare ett ärende eskaleras till inkasso, desto större är chansen att lyckas.

Hur lång tid tar inkassoprocessen vanligtvis i Italien?

Att ange en exakt tidsram kan vara svårt eftersom varje fall är unikt. Vissa fall kan lösas snabbt om gäldenären helt enkelt förbiser skuldbetalningen, medan andra kan kräva mer övertalning och påtryckningar och kan ta längre tid. Vi strävar dock efter att påskynda ärendet eftersom vi endast får betalt vid framgångsrik indrivning. Det ligger i alla inblandades intresse att få tillbaka hela fordran så snabbt som möjligt. Du kan lita på att vi kommer att arbeta outtröttligt för att lösa ditt fall på det mest effektiva sättet.

Vilken typ av dokumentation behöver Oddcoll för att inleda inkassoprocessen i Italien?

I första hand behöver vi den obetalda fakturan som du har utfärdat. Om det finns andra dokument, t.ex. ett undertecknat avtal eller leveransbevis, kan dessa också laddas upp.Om någon ytterligare dokumentation behövs kommer vår inkassospecialist att begära den i lämpligt skede. Dessutom är det bra att tillhandahålla kontaktuppgifter till gäldenären, helst tillsammans med en kort översikt över eventuell tidigare kommunikation med gäldenären, om sådana diskussioner har förekommit.

Vilka rättsliga åtgärder kan ni vidta om det blir nödvändigt att driva fordran rättsligt i Italien?

Vi kan använda oss av olika rättsliga åtgärder. Längre fram hittar du en mer omfattande översikt över den rättsliga inkassoprocessen i Italien. Sammanfattningsvis kan Oddcoll hjälpa dig med rättslig indrivning av obestridda fordringar (genom vissa förenklade rättsliga processer) samt mer regelrätta rättsliga processer för bestridda fordringar. Dessutom kan vi hjälpa till med verkställighet av en exekutionstitel och insolvensförfaranden.

Accepterar ni alla typer av fordringar?

Nej, vi är specialiserade på B2B-inkasso, vilket innebär att vår expertis ligger i indrivning av internationella företagsskulder. Om du har en skuld till ett italienskt företag är våra tjänster idealiska för dig.

Fördelar med att anlita Oddcoll för inkasso i Italien

Vårt team är väl insatt i den italienska affärskulturen och lagstiftningen, och vi erbjuder en heltäckande inkassoprocess.

Med tillgång till vår onlineportal dygnet runt kan du alltid hålla dig informerad och uppdaterad om ditt inkassoärende.

Vad händer om jag har flera obetalda fordringar från italienska gäldenärer att ladda upp?

Det är inga problem. Du har möjlighet att starta dina ärenden genom att ladda upp dem individuellt (vilket tar ungefär en minut per ärende), via en Excel-fil eller genom att integrera ditt ERP-system med vår plattform via API. Vi förstår att varje kund har unika behov, och vi strävar efter att uppfylla dessa behov så effektivt som möjligt.

Erbjuder ni inkassotjänster i andra länder än Italien?

Absolut, det gör vi. Som en internationell B2B-inkassotjänst har vi ett nätverk av lokala inkassoexperter över hela världen. Du kan lita på Oddcoll med alla dina internationella inkassokrav, och vi kommer att arbeta flitigt för att hjälpa dig att återfå de pengar du är skyldig, oavsett var gäldenären befinner sig.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer om inkasso i Italien.

Vårt lokala inkassobolag i Italien

Vårt inkassobolag i Italien, PN.Italia, är redo att börja behandla dina fordringar så snart du har laddat upp dem på vår inkassoplattform.

Presentera ditt företag med några få meningar?

PN ITALIA är ett inkassobolag i Italien med specialister inom inkassosektorn med mer än 20 års erfarenhet. Vi arbetar med fordringarna med kompetens, maximal uppmärksamhet och stor professionalism och möter alla utmaningar med entusiasm. Vi hanterar både b2b- och b2c-fordringar för alla typer av sektorer och storlekar.

Hur ofta får ni betalt i era ärenden?

Vi har en framgångsfrekvens på cirka 90 % för våra italienska inkassofall.

Beskriv inkassoprocessen (utanför domstol). Vad gör ni för att få en gäldenär att betala, steg för steg?

Förutom identifiering och utredning koncentrerar vi vår verksamhet på spårning, underrättelse via skriftliga förfrågningar, telefonkontakter och eventuell hembesök. Vi fortsätter också i ett andra steg med att skicka en påminnelse som utfärdas och undertecknas av våra specialiserade jurister, vilket avsevärt ökar trycket på gäldenären och dennes inställning till att betala skulden.

Vilka är kostnaderna för rättsliga åtgärder?

Kostnaderna för rättsliga åtgärder skiljer sig åt om advokaten kan göra ett föreläggande (enkelt förfarande) eller om det är nödvändigt att börja med en vanlig process.

Om du vidtar rättsliga åtgärder i ett ärende och vinner i domstol, kan du då alltid lägga till de rättsliga kostnader som klienten har betalat till skulden och som kommer att betalas av gäldenären?

Endast domaren kan i sin dom fastställa om den part som förlorar rättegången måste betala alla kostnader, i allmänhet döms den part som förlorar rättegången att betala kostnaderna.

Rättslig inkasso i Italien.

Vårt italienska inkassobolag gör sitt bästa för att få din gäldenär att betala. Ibland kan det dock krävas rättsliga åtgärder, och det är i så fall i Italien som rättsliga åtgärder ska vidtas. I vilket fall som helst behöver du inte oroa dig. Vi är specialister på detta också.

Vilken domstol ska du vända dig till för att driva in din italienska skuld?

Den grundläggande riktlinjen är att den behöriga domstolen är den domstol där svaranden bor (eller där ett företag har sitt huvudkontor). Detta är riktlinjen för regional behörighet och är vad som fastställs i det som beskrivs som vanligt folks gemensamma forum (foro generale delle persone fisiche).

Beroende på det belopp som är föremål för tvisten, eller på den särskilda fråga som står på spel, kan du ibland behöva vända dig till en särskild domstol.

Ansökan ska ställas till motparten och skickas till domstolens kansli. Ansökan ska nästan alltid lämnas in skriftligen på italienska.

Skulle jag kunna väcka talan i domstol utan hjälp av någon annan eller behöver jag en advokat? I nästan alla civilrättsliga mål i italienska domstolar måste du ha ett juridiskt ombud. Undantag görs för mycket små krav.

Kommer jag att behöva betala domstolsavgifter? Ja, det finns en avgift för att inleda ett domstolsärende i Italien. Kostnaden beror på kravets storlek och betalas till myndigheterna. Advokatavgifter tillkommer också och baseras på avtalet med den juridiska företrädaren.

Förfarande för betalningsföreläggande:

Liksom i de flesta länder finns det ett särskilt rättsligt förfarande som kan användas för juridisk inkasso i Italien.

För att detta förfarande ska kunna användas i den italienska rättsliga inkassoprocessen krävs att gäldenären inte har bestridit fordran i förväg. Dessutom måste fordran vara fastställd till ett visst belopp och det måste finnas ett skriftligt bevis på att fordran existerar.

Om den domstol som handlägger ärendet anser att ansökan är fullständig, ålägger den gäldenären att betala hela beloppet inom en viss tid, vanligtvis 40 dagar.

I samma föreläggande informerar domstolen också svaranden om att han kan bestrida föreläggandet inom samma tidsperiod.

Om ingen invändning görs anses betalningsföreläggandet vara slutgiltigt och kan verkställas.

Betalningsföreläggandet kan användas i alla fall av inkasso i Italien. Det finns med andra ord ingen beloppsbegränsning.

Ansökan: Ansökan om betalningsföreläggande i Italien måste innehålla fordran och de fakta som stöder fordran. Omständigheterna behöver dock inte beskrivas i detalj utan endast i sammandrag.

När domstolen godkänner en ansökan och utfärdar ett betalningsföreläggande ska detta föreläggande delges svaranden. I Italien ska det delges inom 60 dagar efter beslutet, vilket kan jämföras med 90 dagar om det delges utanför Italien.

Efter att ha fått betalningsföreläggandet har svaranden 40 dagar på sig att bestrida målet. En invändning innebär att ett ordinarie domstolsförfarande inleds där domstolen prövar sakfrågan.

Om ingen invändning görs inom tidsfristen förklarar den domstol som delgav betalningsföreläggandet att det är verkställbart på sökandens begäran.

Behörig domstol för betalningsföreläggandeförfarandet: En ansökan om betalningsföreläggande måste lämnas in till en fredsdomare (giudice di pace) eller till den allmänna domstol (tribunale) som skulle vara behörig i vanliga förfaranden. Fredsdomaren är kvalificerad för att pröva endast små mål i domstolen.

Rättslig verkställighet av en italiensk fordran.

När du har fått en dom, antingen genom det normala rättsliga förfarandet eller genom ett betalningsföreläggande, förväntar du dig att gäldenären ska betala skulden.

Om detta inte sker kan du som borgenär behöva ansöka om verkställighet. Detta kan sägas vara det sista steget av rättslig inkasso i Italien.

De vanliga domstolarna är de offentliga organ som är behöriga att pröva och genomföra verkställighet.

Ett nödvändigt villkor för att inleda verkställighet är att borgenären har en exekutionstitel. Detta är vanligtvis en dom från ett tidigare rättsligt förfarande.

Insolvensförfaranden i Italien.

Ibland hamnar organisationer i ekonomiska svårigheter och kan inte betala sina skulder. I sådana fall kan ett konkursförfarande bli nödvändigt. Detta är också fallet i Italien.

Konkursförfaranden kan inledas mot företag på grund av att de antingen har:

(a) tillgångar och resurser på minst 300 000 euro under de tre år som föregår ansökan om insolvens eller ackord.
(b) en årlig nettoinkomst på minst 200 000,00 euro under vart och ett av de tre åren före ansökan om insolvens eller ackord.
c) Totala skulder (på dagen för ansökan om insolvens eller ackord) på följande belopp.
500 000,00 euro eller mer.

Det insolventa företagets tillgångar samlas i ett konkursbo. Detta för att säkerställa att alla fordringar behandlas rättvist. En konkursförvaltare tar över förvaltningen av tillgångarna.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin