Inkasso i Italien

Oddcoll är en plattform med handplockade inkassobolag och advokatbyråer i 44 europeiska länder,så att internationella företag kan driva in sina förfallna fakturor med enkelhet.

 

  Inkasso utförd lokalt i Italien för bästa resultat.

  Experter på italienska förhållanden och lagar.

läs mer

Vi hjälper dig till framgångsrikt inkasso i Italien!

Oddcolls inkassotjänst i Italien hjälper företag att erhålla betalning från italienska företag. Vi arbetar utifrån modellen “No Recovery-No Fee”, vilket innebär att vi enbart tar betalt om vi lyckas erhålla betalning. Denna modell kan vi ha då vi oftast lyckas med våra ärenden, anledningen till det är att vi samarbetar med de främsta nationella inkassobolagen.

Använd vår tjänst och få då samtidigt tillgång till det främsta inkassobolaget i Italien som arbetar med ditt ärende utifrån ”No Recovery-No Fee”.

Inkassoprocessen i Italien – En överblick.

Utomrättslig inkasso i Italien.

Inkassokrav sänds till gäldenären och inkassobolaget initierar kommunikation med gäldenären för att få dem att betala. Om en lösning inte nås, kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

När man behöver vidta rättsliga åtgärder.

Det finns en summarisk process att använda i Italien för obestidda ärenden. Fordringsägaren måste ange skriftigt underlag för fordran och ange det exakta fordrngsbeloppet. Det finns ingen övre gräns för fordringar i den summariska proceessen. Om ansökan uppfyller kraven, så delges gäldenären betalningsföreläggandet och har därefter 40 dagar på sig att bestrida. Vid bestidan påbörjas vanliga civilrättsliga förfarandet. Om ej bestridan görs, förklarar domaren betalningsföreläggandet verkställbart.

Verkställan av en italiensk exekutionstitel.

Ansökan om verkställighet görs till de vanliga domstolarna i Italien. En exekutionstitel behövs och det kan då exempelvis vara ett betalningsföreläggande från den summariska processen.

Läs mer om hur tjänsten fungerar och hur du kommer igång.

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska