Inkasso i Singapore

Har du problem med inkasso i Singapore? Oddcoll finns här för att se till att du snabbt och problemfritt får tillbaka dina pengar från dina singaporianska gäldenärer. Vi är medvetna om de komplikationer som kan uppstå när dina internationella kunder inte fullgör sina ekonomiska åtaganden. Konventionella strategier och hårda metoder misslyckas ofta med att ge önskat resultat. Genom att sätta igång ditt ärende med oss inom några korta minuter, kommer du att engagera en lokal singaporiansk inkassoexpert direkt på din gäldenärs plats. Enkel, effektiv och kraftfull inkasso i Singapore.

Kan Oddcoll hjälpa mig med inkasso i Singapore?

Ja, utan tvekan. Du kan påbörja inkassoprocessen mot din singaporianska kund genom att helt enkelt ladda upp ditt ärende till vår plattform. Att skapa ditt första ärende och konto är en fråga om minuter.

Vår singaporianska inkassospecialist, som är väl insatt i singaporiansk inkassolagstiftning och affärskultur, kommer att inleda inkassoarbetet mot din gäldenär direkt i Singapore. Denna specialist kommer att kommunicera med din gäldenär på deras lokala språk, vilket ökar chanserna för ett framgångsrikt resultat.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Hur mycket kostar ett inkassoärende i Singapore?

Du betalar bara om din fordran i Singapore drivs in med framgång.Vår avgift är 19,5 % av det totala inkasserade beloppet.

Det innebär att du får 80,5 % av det totala återvunna beloppet.

Det tillkommer en månadsavgift (medlemsavgift) för att använda Oddcoll.Du kan dock testa vår tjänst i 30 dagar utan medlemsavgift. Du kan öppna så många ärenden som du vill under dessa 30 dagar, utan några initiala kostnader eller risker. Du kan vara säker på att dessa initierade ärenden kommer att hanteras fullständigt och att du endast betalar om vi lyckas återfå dina pengar.

(Läs mer om pris!)

Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att driva in skulden i Singapore?

Vi kommer att vidta en rad olika åtgärder. Framför allt kommer vi att försöka få din singaporianska kund att betala under den vänliga inkassofasen i Singapore, och om möjligt undvika rättsliga förfaranden. Detta underlättas av vår omfattande förståelse för Singapores lagar, förordningar och affärspraxis. Åtgärder som vidtas kan omfatta:

Kreditbedömning
Kontakt med gäldenären
Utöva påtryckningar på gäldenären
Förhandlingar
Hembesök
Använda lämpliga rättsliga kanaler och framställningar
Insolvensförfaranden
Verkställighet av fordringar.

Kommer min kundrelation i Singapore att påverkas negativt?

Absolut inte. De inkassoåtgärder som genomförs följer konsekvent bästa praxis för singaporiansk inkasso, grundad på Singapores etablerade regler. Våra lokala specialister är väl förtrogna med Singapores sedvänjor och vet hur de ska uppträda professionellt, vilket säkerställer att din kundrelation hanteras på det mest effektiva sättet.

Hur går processen till när jag har inlett mitt inkassoärende i Singapore hos er?

Det är enkelt:

1, Ladda helt enkelt upp din obetalda faktura från Singapore till vår plattform.

2, Vårt team i Singapore kommer omedelbart att börja vidta åtgärder mot din singaporianska gäldenär för att driva in skulden. Du kan övervaka framstegen på vår plattform, och meddelanden kommer att hålla dig uppdaterad om ditt ärende.

3, När skulden har återvunnits framgångsrikt kommer pengarna att överföras direkt till dig.

(Läs mer om hur tjänsten fungerar!)

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Vilka är chanserna att driva in min skuld i Singapore?

Historiskt sett har vi haft en framgångsgrad på cirka 79 % för våra ärenden i Singapore. Det finns olika faktorer som kan göra ett ärende mer eller mindre komplicerat. Dessa inkluderar den singaporianska gäldenärens finansiella kapacitet, tydligheten i deras betalningsskyldigheter och åldern på fordran spelar också en viktig roll. Generellt gäller att ju tidigare ett ärende eskaleras till inkasso, desto större är chanserna att lyckas.

Hur lång tid tar inkassoprocessen vanligtvis i Singapore?

Att ange en exakt tidsram kan vara svårt eftersom varje fall är unikt. I vissa fall kan gäldenären helt enkelt ha glömt att betala skulden, vilket leder till en snabb lösning. I andra fall kan det krävas mer övertalning och påtryckningar, vilket förlänger processen. Du kan vara säker på att vi strävar efter att behandla ärendet så snabbt som möjligt. Eftersom vår betalning är beroende av en framgångsrik återvinning ligger det i allas intresse att återvinna hela fordran så snabbt som möjligt.

Vilken typ av dokumentation behöver Oddcoll för att inleda inkassoprocessen i Singapore?

Det viktigaste dokumentet vi behöver är den obetalda fakturan som utfärdats i Singapore. Om du har några andra relaterade dokument, till exempel ett undertecknat kontrakt eller leveransbevis, kan du också ladda upp dessa. Om ytterligare dokumentation anses nödvändig kommer vår inkassospecialist att begära den under det relevanta skedet av processen. Det är också bra att tillhandahålla gäldenärens kontaktuppgifter tillsammans med en kort beskrivning av eventuell tidigare kommunikation med dem. Detta gör det möjligt för oss att kontakta gäldenären på effektivast möjliga sätt.

Kan ni hjälpa mig med juridisk inkasso i Singapore?

Absolut, vi kan hjälpa dig med alla typer av legala inkassoåtgärder som kan krävas i processen mot din singaporianska gäldenär. Detta inkluderar allt från domstolsförfaranden till verkställighet och insolvensåtgärder.

Accepterar ni alla typer av fordringar?

Nej, vårt fokus ligger på B2B-fordringar. Det innebär att vi hanterar inkassoärenden mot singaporianska företag.

Fördelarna med att anlita Oddcoll för inkasso i Singapore

– Vårt team är väl förtrogna med Singapores affärsseder och regler och erbjuder en heltäckande inkassoprocess.

– Du kommer att ha tillgång till vår onlineportal dygnet runt, vilket gör att du alltid kan hålla dig informerad och uppdaterad om hur ditt inkassoärende fortskrider.

Vad händer om jag har ett stort antal obetalda grekiska fordringar att ladda upp?

Inga problem alls. Du kan starta dina ärenden genom att:

Ladda upp dem individuellt (varje fall tar ungefär en minut),
Via en Excel-fil,
Eller genom att ansluta ditt ERP-system till vår plattform med hjälp av ett API.

Erbjuder ni inkassotjänster i andra länder än Singapore?

Ja, det gör vi. Vi är en världsomspännande B2B-inkassotjänst. Vi har ett nätverk av lokala inkassoexperter över hela världen, och du kan använda Oddcoll på ett säkert och effektivt sätt för alla dina internationella inkassobehov.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer information om inkasso i Singapore.

Vår lokala inkassobyrå som finns i Singapore som direkt kommer att inleda åtgärder för inkasso på plats:

Vi är glada att kunna presentera Upper Class Collections som vår inkassopartner i Singapore. De kommer omedelbart att påbörja inkassoåtgärder i Singapore när du startar ett ärende.

Mer om Inkassoprocessen i Singapore.

Nedan följer en presentation av inkassoprocessen i Singapore.

När en fordran på en gäldenär i Singapore uppstår (en faktura är förfallen) skickas normalt sett betalningspåminnelser till gäldenären.

Ärendet eskaleras sedan till ett inkassobolag vars expertis är att få gäldenärer i Singapore att betala. Först och främst försöker de få skulden betald utan att det behövs kostsamma rättsliga åtgärder.

I vissa situationer kan det vara nödvändigt att gå vidare med juridisk indrivning i Singapore och ta ärendet till domstol. I de undantagsfall där en gäldenär faktiskt inte kan betala på grund av insolvens kan det vara lämpligt att delta som borgenär i ett konkursförfarande.

 

Inkasso “utanför domstol” i Singapore.

Det första steget i indrivningen är alltså att försöka driva in skulden på det utomrättsliga indrivningsstadiet. Detta görs genom att kontakta gäldenären på olika sätt, t.ex. via telefon, brev, e-post och så vidare. Nyckeln till en framgångsrik indrivning i detta skede är att indrivningsåtgärderna vidtas av ett lokalt inkassobolag som finns på plats i Singapore. En lokal agent i Singapore kan lätt gå vidare med rättsliga åtgärder. Detta är en faktor som gör gäldenären mycket mer samarbetsvillig. Det är också viktigt att inkassobyrån är väl förtrogen med företagskulturen, de rådande lagarna etc. som finns i Singapore.

I de allra flesta fall i Singapore räcker det med åtgärder i detta utomrättsliga inkassoskede för att få gäldenären att betala. Åratal av erfarenhet av förhandlingar och påtryckningar, och det faktum att en inkassobolag i Singapore har möjlighet att hota gäldenären med rättsliga åtgärder, innebär att detta skede vanligtvis är tillräckligt.

 

Rättslig inkasso i Singapore:

Singapores rättssystem.

Singapore är en republik. Den verkställande makten ligger främst hos kabinettet, som består av ministrar under ledning av Singapores premiärminister. Den lagstiftande makten innehas av parlamentet.

Singapores rättssystem bygger på common law och har sitt ursprung i engelsk lag (även om rättssystemet har utvecklats avsevärt sedan självständigheten 1965).

De rättsliga källorna i Singapore är följande:
– Konstitutionen,
– Lagstiftning, (skriftliga lagar som antas av Singapores parlament).
– Subsidiär lagstiftning (skriftlig lagstiftning som antas av ministrar, statliga organ eller lagstadgade nämnder).
– Prejudikat från domstolarna (rättsliga avgöranden från domstolarna som talar om hur vissa rättsliga frågor ska tolkas).

Lagstiftningen antas av parlamentet, medan rättskipningen utförs av Singapores rättsväsende.

 

Domstolarnas struktur i Singapore.

Domarkåren består av:

– Högsta domstolen och
– Underordnade domstolar.

Högsta domstolen prövar både civil- och brottmål och är uppdelad i appellationsdomstolen och högsta domstolen.

Appellationsdomstolen prövar överklaganden av beslut av High Court i både civil- och brottmål och är därför den sista instansen att pröva ett mål.

High Court prövar överklaganden av beslut från distriktsdomstolar och magistrates courts. Vissa särskilda förfaranden, t.ex. konkurser, prövas av High Court och i allmänhet mål där fordran överstiger 250 000 SGD.

De underordnade domstolarna består av följande:
– Distriktsdomstolar,
– Magistrates’ courts (domstolar),
– ungdomsdomstolar,
– rättsmedicinska domstolar och
– domstolar för småmål.

På senare år har även andra domstolar, t.ex. familjedomstolen, nattdomstolen, samhällsdomstolen, syariadomstolen och trafikdomstolen, lagts till de underordnade domstolarna.

 

Att ta ett krav till domstol!

Vilken domstol ska du vända dig till med ditt civilrättsliga inkassokrav när du går till domstol i Singapore?

Det beror på beloppet för den obetalda skulden.

– Civilrättsliga mål med fordringar som inte överstiger 60 000 SGD behandlas av Magistrate Court.

– Civilrättsliga mål med fordringar på mer än 60 000 SGD men högst 250 000 SGD behandlas av distriktsdomstolen.

– Civilrättsliga mål med fordringar på över 250 000 SGD prövas av High Courts allmänna avdelning.

– Småmålsdomstolar prövar fordringar upp till 30 000 SGD Småmålsdomstolarna prövar ärenden snabbare och billigare än om samma tvist skulle gå till en civil domstol. Detta är ett alternativt forum för mindre tvister. Kraven får inte vara äldre än två år och parterna företräds inte av en advokat vid dessa förfaranden.

Förenklat förfarande:
I vissa domstolsärenden används ett förenklat förfarande som är lite snabbare, enklare och billigare än det ordinarie förfarandet. Detta gäller i fall där det råder oenighet i sakfrågan och där tvisten inte överstiger 60 000 SGD, och tvisten därför behandlas i Magistrate Court. Samma typ av ärenden kan också hanteras som ett förenklat rättegångsförfarande även när fordran uppgår till 60 000-250 000 SGD och prövas av distriktsdomstolen OM parterna kommer överens om att använda ett förenklat förfarande.

Dom genom tredskodom:
I vissa fall är det också möjligt att få en tredskodom. Det rör sig om situationer där gäldenären underlåter att svara på och bestrida stämningen. Under vissa förutsättningar kan då en dom utfärdas som “bevisar” att fordran existerar.

 

Insolvensförfaranden.

I vissa situationer i den rättsliga inkassoprocessen i Singapore kan det hända att gäldenären faktiskt inte kan betala alla skulder som han eller hon är skyldig. Deras ekonomiska situation är helt enkelt för dålig. I dessa fall kan ett insolvensförfarande vara lämpligt. Detta kan vara:

– Ett likvidationsförfarande. Detta innebär att gäldenären likvideras och inte fortsätter att bedriva någon affärsverksamhet. Likvidationsförfarandet genomförs genom att företagets tillgångar samlas in och realiseras för att betala företagets skulder. När ett företag avvecklas tas dess tillgångar och verksamhet över av en officiell konkursförvaltare.

– Ett omstruktureringsförfarande. Genom rättslig förvaltning och ackordsplaner med borgenärer. En ackordsplan gör det möjligt för borgenärerna att komma överens om att helt eller delvis avstå från sina fordringar på företaget eller att omfördela sina skulder. Detta kan göras utan hjälp av domstolen, men för att göra det krävs ett enhälligt samtycke från alla berörda borgenärer, vilket kan vara svårt att få. Å andra sidan kan ett företag genom ett av domstolen godkänt ackordsförfarande nå en kompromisslösning som är bindande för alla borgenärer utan att få borgenärernas enhälliga samtycke.

Verkställighet av fordringar i Singapore.

Som ett sista steg i Singapores inkassoprocess kan du behöva ansöka om verkställighet av din fordran. Detta förfarande kommer till användning när du har gått till domstol, fått en dom, men gäldenären fortfarande inte betalar. En borgenär kan då behöva söka hjälp från Singapores myndigheter för att verkställa sin fordran och få gäldenärens tillgångar överförda till sig.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin