Inkasso i Nya Zeeland

Behöver du hjälp med inkasso i Nya Zeeland? Oddcoll finns här för att underlätta din indrivningsprocess. Det är ingen hemlighet att internationella transaktioner ofta kan vara behäftade med betalningsförseningar. Traditionella metoder kanske inte alltid ger resultat, med tanke på de geografiska och kulturella avstånden. Inled ditt ärende med oss, och inom några ögonblick kommer du att dra nytta av en lokal nyzeeländsk inkassoexpert. Att förenkla, påskynda och förbättra inkasso i Nya Zeeland är vad vi gör bäst.

Hur kommer jag igång med inkasso i Nya Zeeland?

Kickstarta processen genom att ladda upp din obetalda faktura från Nya Zeeland till vår plattform. Det är enkelt att konfigurera ditt första ärende och konto – det tar inte mer än en minut. När din faktura har laddats upp sätter vårt inkassosystem igång och ger en lokal specialist i uppdrag att hantera ditt ärende. Denna expert, som har ingående kunskaper om Nya Zeelands juridiska och affärsmässiga ekosystem, kommer att kommunicera på ett välbekant sätt, vilket dramatiskt ökar sannolikheten för en framgångsrik lösning.

Oddcoll inkasso

Experter på internationell inkasso!
Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
Riskfritt. Betala bara om du får betalt.

Vad kostar Oddcolls inkassotjänst i Nya Zeeland?

Vår prismodell är uppfriskande transparent. Vi arbetar på en no-win, no-fee basis. Om vi lyckas driva in din skuld uppgår vår provision till 19,5 %, vilket innebär att du får 80,5 % av den återvunna summan. Om vi inte kan återvinna dina pengar är du inte skyldig oss någonting.

För dem som söker en heltäckande inkassolösning erbjuder vi ett medlemsalternativ på Oddcolls plattform. Nya medlemmar är berättigade till en 30-dagars kostnadsfri provperiod, så att du kan få en känsla för våra tjänster utan något ekonomiskt åtagande. Detta är en skarp kontrast till flera andra byråer som kräver en hög förskottsavgift bara för att få komma igång.

Vår filosofi bygger på samarbete. Vi investerar i din framgång och får betalt först när du gör det. Detta gemensamma mål säkerställer att alla intressenter drar åt samma håll.

(se prissättning)

Vilka åtgärder kommer Oddcoll att vidta för att driva in min skuld i Nya Zeeland?

Vår strategi är mångfacetterad. Inledningsvis fokuserar vi på den vänskapliga återvinningsfasen i Nya Zeeland och strävar efter en lösning utan att tillgripa rättstvister. Med tanke på vår förståelse för Nya Zeelands regelverk och affärsetikett kan våra strategier omfatta följande:

 • Kreditprofilering
 • Direkt kommunikation med gäldenären
 • Tillämpa ekonomiska påtryckningar
 • Förhandlingar och potentiella uppgörelser
 • Besök på plats
 • Undersökning av rättsliga kanaler vid behov
 • Inleda insolvensförfaranden
 • Verkställighet av domar.

Vilken är den potentiella påverkan på mina kundrelationer?

Ingen. Vi står fast vid vårt engagemang för bästa praxis, och våra åtgärder är alltid i linje med Nya Zeelands regelverk. Med experter som är djupt rotade i Kiwis affärskultur ser vi till att alla interaktioner präglas av professionalism. Detta engagemang säkerställer att dina relationer förblir intakta och blomstrande.

Hur kommer jag att hållas uppdaterad om mitt inkassoärende i Nya Zeeland på Oddcolls plattform?

Processen är sömlös:

 1. Ladda upp din obetalda faktura från Nya Zeeland på vår portal.
 2. Vårt team agerar mot gäldenären och vidtar strategiska åtgärder för att driva in skulden. Du får meddelanden i realtid om hur ärendet fortskrider.
 3. Efter framgångsrik indrivning kanaliseras pengarna till dig.

 

(Se mer om hur det fungerar om processen)

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Hur stor är sannolikheten att Oddcoll lyckas återkräva min skuld i Nya Zeeland?

Historiska data visar att vi har en återvinningsgrad på cirka 80 % i Nya Zeeland. Flera variabler kan dock påverka denna siffra, bland annat gäldenärens ekonomiska hälsa, avtalsförpliktelsernas tydlighet och skuldens varaktighet. En huvudregel: ju tidigare du överför ett ärende till inkasso, desto bättre är oddsen för återvinning.

Hur lång är inkassoprocessen i Nya Zeeland?

Varje fall är unikt, vilket gör det svårt att ange en exakt varaktighet. Vissa gäldenärer kan oskyldigt ha förbisett betalningen, vilket leder till snabba lösningar. Andra kan kräva ett mer omfattande engagemang. Vår avgiftsstruktur, som endast belönar oss vid framgångsrik indrivning, ger oss incitament att påskynda processen så att alla parter gynnas.

Vilken dokumentation behöver Oddcoll för att påbörja inkassoprocessen i Nya Zeeland?

Det primära dokument vi behöver är den obetalda fakturan. Kompletterande dokumentation, t.ex. avtal eller leveransbevis, kan också vara till nytta. Vår inkassospecialist kommer att kontakta dig för ytterligare dokumentation när det anses nödvändigt. Ju mer omfattande information du tillhandahåller, särskilt om tidigare kommunikation med gäldenären, desto bättre rustade är vi.

Vilka åtgärder kan Oddcoll vidta om det blir nödvändigt med rättslig prövning i Nya Zeeland?

Vi är skickliga på att navigera i hela spektrumet av rättsliga åtgärder. Längre fram ger vi en detaljerad översikt över de rättsliga inkassoåtgärderna i Nya Zeeland. I ett nötskal kan Oddcoll vägleda dig genom förenklade juridiska processer för obestridda fordringar och mer omfattande förfaranden för omtvistade fordringar. Vi hjälper även till med att verkställa domar och hantera insolvensförfaranden.

Är alla skulder inom Oddcolls ansvarsområde?

Vi specialiserar oss främst på B2B-inkasso. Om ett företag baserat i Nya Zeeland är skyldigt dig pengar är vi den perfekta lösningen.

Fördelarna med att samarbeta med Oddcoll för inkasso i Nya Zeeland

 1. Vårt team har en djupgående förståelse för Nya Zeelands affärsdynamik och regulatoriska nyanser.
 2. Vi tillhandahåller en holistisk och effektiv inkassotjänst.
 3. Håll dig uppdaterad med 24/7 tillgång till vår digitala portal, så att du alltid är informerad om hur ditt ärende fortskrider.

Jag har flera utestående fordringar från företag i Nya Zeeland. Hur kan jag ladda upp dem?

Vi har förenklat processen för dig. Börja med att ladda upp varje enskilt fall – det är en snabb process som tar ungefär en minut per fall. Om ni har många ärenden kan ni ladda upp dem via en Excel-fil eller integrera ert ERP-system med vår plattform via API. Vi är medvetna om att varje kunds behov är olika, och vi är här för att tillgodose dem sömlöst.

Erbjuder Oddcoll inkassotjänster utanför Nya Zeeland?

Ja, absolut. Oddcoll är ett globalt B2B-inkassoföretag med ett omfattande nätverk av specialister över hela världen. Lita på Oddcoll för alla dina globala inkassokrav. Vi finns här för att se till att du får det som rätteligen är ditt, oavsett var gäldenären befinner sig.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer om indrivning av skulder i Nya Zeeland

Vår lokala inkassobyrå i Nya Zeeland.

Vi samarbetar gärna med vår inkassopartner i Nya Zeeland som inkasserar dina fakturor lokalt på plats: Stellar Collections t/a MFL Services

Inkassoprocessen i Nya Zeeland

Att navigera i Nya Zeelands pittoreska landskap är lättare än att manövrera genom dess inkassoförfaranden, särskilt om du inte är bekant med Kiwis inställning till affärer och ekonomi. Men med en kortfattad förståelse för processen kan du effektivt hantera inkasso i Nya Zeeland.


Det vänskapliga stadiet av inkasso i Nya Zeeland

Den inledande fasen i Nya Zeeland, liksom i många andra länder, betonar ett vänligt och icke-litigiöst tillvägagångssätt.

 1. Inledande kommunikation: Detta inleds vanligtvis med formella påminnelser, antingen via e-post, telefonsamtal eller brev. Dialogen hålls professionell och betonar vikten av ärendet.
 2. Erbjudande om förlikning: I detta skede kan det finnas ett erbjudande om att jämka skulden, kanske genom att erbjuda flexibla betalningsplaner eller förhandla om ett reducerat engångsbelopp.
 3. Inkassobyråer: Om gäldenären fortfarande inte svarar anlitar många fordringsägare lokala inkassobyråer för att ge tyngd åt inkassoprocessen.

Det rättsliga systemet: Domstolarna

Nya Zeelands rättsväsende, som är känt för sin rättvisa, spelar en central roll i inkassolandskapet.

 1. Tvistlösningsnämnd: För mindre skulder är tvistelösningsnämnden den första instansen. Den hanterar fordringar på upp till 30 000 NZD (eller 50 000 NZD om båda parter är överens).
 2. Distriktsdomstolar: Dessa domstolar hanterar större fordringar och är den främsta instansen för de flesta civilmål, inklusive inkassoärenden.
 3. Högsta domstolen: Dessa domstolar handlägger större tvistemål och överklaganden från lägre instanser.

Hur man går tillväga juridiskt i ett inkassoärende i Nya Zeeland

Om förhandlingarna strandar och skulderna förblir obetalda kan det rättsliga maskineriet behöva sättas in.

 1. Anlitaen advokat: Med tanke på hur komplicerat Nya Zeelands rättssystem är, är det bra att rådgöra med en lokal advokat.
 2. Lämna inen fordran: Detta görs vid lämplig domstol, med uppgift om det skyldiga beloppet, tillsammans med eventuell dokumentation.
 3. Delgivningav stämningsansökan: När ansökan har lämnats in delges gäldenären domstolsförfarandet och har en viss tid på sig att lämna in ett svaromål.
 4. Förhandling idomstol: Om gäldenären bestrider, fastställs ett förhandlingsdatum. Båda parter presenterar sin sak, varefter domstolen meddelar sin dom.
 5. Verkställighet: Om fordringsägaren vinner målet får denne verkställa domen, vilket kan innebära utmätning av tillgångar, löneutmätning eller betalningsföreläggande.

Sammanfattningsvis kan sägas att även om inkasso i Nya Zeeland har sina unika utmaningar så är det en resa som kan genomföras effektivt med en gedigen förståelse för den lokala dynamiken. Med rätt vägledning, som den från Oddcoll, kan man ta sig fram på ett enkelt och effektivt sätt.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin