Inkasso i Mexiko

 • Inkasso i Mexiko som utförs lokalt
 • Riskfritt. Betala endast om vi lyckas
 • 19,5 % i provision

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Snabb och effektiv indrivning av skulder i Mexiko.

Om ett företag i Mexiko inte har betalat sin förfallna faktura till dig kan vi hjälpa dig att få betalt. Snabbt, enkelt och effektivt. Läs vidare för att se hur!

Få betalt från din mexikanska gäldenär i tre enkla steg!

h

Starta processen för inkasso i Mexiko genom att ladda upp din obetalda mexikanska skuld på vår inkassoplattform.

Vår mexikanska inkassoexpert börjar driva in skulden på plats i Mexiko.

När arbetet är slutfört kommer de återvunna pengarna att överföras till dig!

Några skäl att använda Oddcoll för inkasso i Mexiko.

N

Inkassospecialist på plats i Mexiko.

N

Som talar din gäldenärs språk.

N

Känner till de lokala lagarna och sedvänjorna.

N

Hantera dina ärenden enkelt online.

Varför Oddcoll är ett så bra alternativ när du vill få betalt från dina kunder utomlands.

Det är svårt att sätta press på en kund utomlands att betala en förfallen faktura. Du kan tjata och höja tonen i kommunikationen med din kund, men i slutändan har du inga verktyg till ditt förfogande.

Om du har en förfallen faktura mot en kund i Mexiko och du befinner dig i ett annat land misstänker vi att du har upplevt denna känsla.

En effektiv indrivning måste alltid ske från samma land som gäldenären befinner sig i. Detta beror på att inkassoreglerna och procedurreglerna för hur ett ärende ska eskaleras regleras i det land där gäldenären är belägen. Om du behöver hjälp med inkasso i Mexiko måste du med andra ord ta hjälp av en lokal mexikansk inkassoexpert.

Oddcoll är en internationell inkassoplattform som har valt ut de bästa nationella inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen. Ladda upp ditt ärende till oss och märk hur enkelt och effektivt det är när en lokal inkassospecialist börjar arbeta med ditt ärende direkt.

Vår lokala advokatbyrå i Mexiko som direkt kommer att inleda indrivningsåtgärder på plats:

Vi är glada att kunna presentera den mexikanska advokatbyrån i Mexico City, Jurídico Urrutia, som vår inkassopartner i Mexiko, som omedelbart kommer att inleda inkassoåtgärder i Mexiko när du inleder ett ärende.

Inkassoprocessen i Mexiko.

 • Inledning.
 • Inkasso utanför domstol i Mexiko.
 • Rättslig indrivning av fordringar i Mexiko.
  • Förvaltningen.
  • Det rättsliga systemet.
  • Att föra ett mexikanskt inkassoärende till domstol.

Inledning:

När en faktura är förfallen börjar inkassoprocessen och man försöker få gäldenären att betala. Först genom betalningspåminnelser. Därefter genom utomrättsliga åtgärder genom ett inkassobolag. Om detta inte räcker för att få den mexikanska gäldenären att betala kan fordringsägaren (ofta via inkassobyrån) välja att ta ärendet till domstol.

Om borgenären vinner i domstol får han eller hon en “dom”, dvs. ett bevis på att det finns en fordran. Om gäldenären därefter fortfarande inte betalar frivilligt kan borgenären välja att ansöka om verkställighet, vilket innebär att de mexikanska myndigheterna tvångsvis ser till att gäldenären betalar vad han eller hon är skyldig att betala enligt domen.

Den mexikanska inkassoprocessen kan också omfatta insolvensförfaranden om gäldenären faktiskt vill betala, men inte kan göra det eftersom han eller hon inte har tillräckligt med pengar för att göra det.

Nedan följer en kort presentation av det mexikanska inkassoprocessen och det mexikanska rättssystemet.

Utomrättslig inkasso i Mexiko.

Inkassoprocessen i Mexiko inleds när förfallodagen på en faktura har passerat utan att betalning har skett. Normalt skickar ett företag en betalningspåminnelse till sin kund. Om betalningen fortfarande inte kommer in är det dags att eskalera kravet till utomrättslig inkasso. I korthet innebär detta att ett inkassobolag eller en advokatbyrå försöker driva in skulden utan att behöva vidta rättsliga åtgärder. Kontakt tas med den mexikanska gäldenären genom brev, telefonsamtal, fysiskt besök, e-post osv. Man klargör för gäldenären att skulden finns, att betalning förväntas och att utebliven betalning kan leda till rättsliga åtgärder, med ökade kostnader och tidsåtgång som följd. Det faktum att en mexikansk advokatbyrå vidtar åtgärder på plats i Mexiko i stället för att ett företag gör det från ett annat land är vanligtvis tillräckligt för att gäldenären ska betala.

Om dessa åtgärder i den utomrättsliga indrivningsfasen i Mexiko inte är tillräckliga måste borgenären besluta om han eller hon ska gå vidare med rättslig indrivning i Mexiko.

Rättslig inkasso i Mexiko.

Statsskicket.

Mexiko är en federal, demokratisk, representativ republik som består av fria och suveräna stater. Det finns en federal regering (i Mexico City) och 31 delstatsregeringar med autonomi i vissa frågor. Var och en av de 31 delstaterna har sin egen författning, guvernör, lagstiftande församling och sitt eget rättssystem.

Vissa rättsområden faller under federationens och andra under delstaternas jurisdiktion. Den federala regeringen styrs verkställande av en president som väljs direkt av folket för en sexårsperiod utan möjlighet till omval.

Rättssystemet.

Mexiko har en juridisk tradition som ett “civilrättsligt” land (i likhet med flertalet länder i Europa och Sydamerika, men till skillnad från det “common law”-system som tillämpas i USA, Storbritannien och Australien).

Ett “civilrättsligt” land förlitar sig främst på lagstiftning som sin främsta rättskälla. Detta innebär att varje enskilt fall avgörs genom att man ser till lagen och som ett komplement kan rättsliga prejudikat användas.

Lagstiftningen: Den mexikanska konstitutionen är den högsta rättskällan i landet och anger att frågor som inte uttryckligen tilldelats den federala regeringen ska falla under varje mexikansk delstats behörighet, inklusive civilrättsliga frågor.

Det finns alltså en fördelning av den lagstiftande och dömande makten mellan den federala regeringen och de enskilda delstaterna i Mexiko, beroende på vilket rättsområde det handlar om.

En stor del av civilrätten, dvs. “individ mot individ”, hanteras av delstaterna. Delstaternas lagar på detta område är dock ofta likartade och det finns en federal lag på detta område, “Federal Civil Code”, som används som modell för delstaternas egna lagar på detta område.

Lagstiftning om kommersiella tvister mellan företag regleras på federal nivå genom handelslagen.

Att ta ett mexikanskt inkassoärende till domstol.

Som nämnts är Mexiko en federal stat med 31 enskilda delstater. Detta innebär att domstolsväsendet är uppdelat i federala domstolar (som prövar federala mål) och delstatsdomstolar (som prövar delstatliga och ibland federala mål).

Enligt konstitutionen regleras civilrättsliga frågor (både materiella och processuella) av lokala lagar, medan handelsrättsliga frågor regleras av federal lag. Även om handelsfrågorna regleras på federal nivå kan lokala domare avgöra handelstvister i delstatliga domstolar. Mer komplicerade fall hamnar dock vanligtvis i de federala domstolarna.

I toppen av de federala domstolarna finns Mexikos högsta domstol. Under den finns domstolar på tre nivåer. Domstolsärenden börjar vanligtvis i distriktsdomstolarna, som är de “lägsta” federala domstolarna.

Varje delstat har också sin egen högsta domstol, som har den högsta auktoriteten i sin delstat. Under denna finns domstolar på två nivåer, där de så kallade “lower courts” är de lägsta domstolarna.

Så vilken domstol prövar ett ärende om laglig indrivning av skulder i Mexiko?

Det beror på…

Man måste titta på varje enskilt fall
– Vilket är det belopp som är föremål för tvisten?
– Var befinner sig parterna i tvisten?
– Vilka rättsområden är inblandade?

Så juridisk rådgivning måste inhämtas från en expert i Mexiko för att ärendet ska kunna föras till rätt domstol.

Vem kan företräda en borgenär i mexikanska domstolar?

Endast advokater med licens i Mexiko kan delta i mexikanska domstolsförfaranden. Advokaten måste ha en juristexamen och en officiell licens. Licensen måste vara registrerad i de lokala och federala domstolssystemen.

Preskriptionstider:

Den normala preskriptionstiden för kommersiella tvister är 10 år (det finns vissa undantag).

Verkställighet av en mexikansk dom:

Om gäldenären vägrar att betala trots att han eller hon har fått en dom i ärendet kan en ansökan om verkställighet göras. Domstolen kan då besluta om panträtt i gäldenärens tillgångar eller sälja tillgångarna på auktion för att få in pengar för att täcka skulden.

Behöver du hjälp med inkasso i Mexiko? Vi kan hjälpa dig snabbt, enkelt och effektivt. Kom igång med tjänsten idag.​

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin