Inkasso i Malaysia

Behöver du hjälp med inkasso i Malaysia? Oddcoll finns här för att se till att du får betalt snabbt och smidigt av dina malaysiska gäldenärer. Det kan vara nedslående när dina internationella kunder inte betalar sina fakturor. Traditionella metoder och påtryckningar visar sig ofta vara ineffektiva. Genom att starta ditt ärende hos oss på några minuter får du en lokal malaysisk inkassoexpert som arbetar direkt där din gäldenär befinner sig. Enkel, snabb och effektiv indrivning av skulder i Malaysia.

Hur inleder jag ett inkassoärende i Malaysia?

Ladda upp den oreglerade malaysiska fakturan på vår plattform. Att skapa ditt första ärende och konto tar mindre än en minut. När du laddar upp din utestående malaysiska faktura på vår plattform inleds indrivningsprocessen mot din malaysiska gäldenär omedelbart. En malaysisk inkassoexpert, som är insatt i malaysiska inkassolagar och affärsseder, kommer att börja utöva påtryckningar på din gäldenär lokalt i Malaysia. Denna expert kommer att kommunicera med din gäldenär på dennes eget språk, vilket ökar utsikterna till framgång.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Vad kostar det att anlita Oddcolls inkassotjänster i Malaysia?

Vår avgiftsstruktur baseras på en framgångsavgift, vilket innebär att du endast betalar om vi lyckas driva in din fordran.Vårt arvode är 19,5 % av det totala återvunna beloppet, vilket innebär att du behåller 80,5 % av det återvunna beloppet.Om vi inte lyckas återvinna några pengar kommer du inte att debiteras.

Vanligtvis kräver vår inkassoplattform Oddcoll en medlemsavgift, men vi erbjuder en 30-dagars gratis provperiod under vilken du kan starta så många ärenden som du vill utan några initiala kostnader eller risker.De flesta andra inkassotjänster tar däremot ut en betydande startavgift bara för att inleda ett ärende.

Vi tror starkt på en gemensam ansträngning för att nå målet att återfå pengarna, och vi är fast beslutna att endast tjäna pengar om vi vinner. Vår prissättningsmodell återspeglar denna filosofi och vi strävar efter att samarbeta med alla parter för att nå ett framgångsrikt resultat.

(Läs mer om pris!)

Vilka indrivningsåtgärder kommer ni att vidta för att driva in skulden i Malaysia?

Vi kommer att vidta en rad olika åtgärder.

Först och främst kommer vi att försöka få din malaysiska kund att betala under inkassofasen i Malaysia, utan att ta till rättsliga förfaranden.Detta underlättas av vår förståelse för malaysiska lagar, regler och affärsseder. Åtgärder som utförs kan omfatta:

Kreditbedömning
Kontakt
Påtryckningar på gäldenären
Förhandling
Hembesök
Lämpliga rättsliga vägar och framställningar
Insolvensförfaranden
Verkställighet av fordringar.

Hur påverkas min kundrelation?

Det kommer det inte att göra. De åtgärder vi vidtar följer alltid god inkassosed och vi har tillstånd att genomföra inkassoåtgärder i den aktuella jurisdiktionen. Våra lokala specialister är väl förtrogna med malaysiska seder och bruk och vet hur de ska uppträda professionellt, vilket säkerställer att din kundrelation hanteras på bästa möjliga sätt.

Hur fungerar inkassoprocessen på er plattform när jag har inlett mitt malaysiska inkassoärende?

Processen är okomplicerad:

Ladda helt enkelt upp din obetalda malaysiska faktura till vår onlineportal.

Vårt team inleder åtgärder mot din malaysiska gäldenär för att driva in skulden. Du kan följa utvecklingen på plattformen genom att få meddelanden när det sker uppdateringar i ditt ärende.

När skulden har drivits in överförs pengarna till dig.

(Läs mer om hur tjänsten fungerar!)

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Hur stor är chansen att Oddcoll lyckas driva in min fordran i Malaysia?

Baserat på våra tidigare uppgifter har vi lyckats återvinna cirka 80 % av våra fordringar i Malaysia. Framgångsgraden kan dock variera beroende på en rad olika faktorer, t.ex. gäldenärens finansiella stabilitet, hur tydliga betalningsskyldigheterna är och hur gammal skulden är. Generellt gäller att ju tidigare ett ärende går vidare till inkasso, desto högre är framgångsgraden.

Hur lång tid tar inkassoprocessen i allmänhet i Malaysia?

Det är svårt att ge en exakt tidsram eftersom varje fall har sina unika omständigheter. Vissa ärenden kan lösas snabbt om gäldenären bara har förbisett att betala skulden, medan andra kan kräva mer övertalning och påtryckningar och kan ta längre tid. Vi strävar dock efter att driva ärendet så snabbt som möjligt eftersom vi endast erhåller betalning vid framgångsrik indrivning. Det ligger i allas intresse att återfå hela fordran så snart som möjligt. Du kan vara säker på att vi kommer att arbeta outtröttligt för att lösa ditt ärende så effektivt som möjligt.

Vilken typ av dokumentation behöver Oddcoll för att påbörja inkassoprocessen i Malaysia?

I första hand behöver vi den obetalda fakturan som du har utfärdat. Om det finns ytterligare dokumentation, t.ex. ett undertecknat avtal eller leveransbevis, kan detta också laddas upp. Om ytterligare dokumentation är relevant kommer vår inkassoexpert att begära in den vid lämpligt tillfälle. Det är också bra att tillhandahålla gäldenärens kontaktuppgifter, helst med en sammanfattning av tidigare kommunikation med dem (om någon).

Vilka rättsliga åtgärder kan ni vidta om det blir nödvändigt att driva kravet rättsligt i Malaysia?

Vi är utrustade för att utföra alla typer av rättsliga åtgärder. Längre ner på sidan hittar du en mer omfattande förklaring av den juridiska inkassoprocessen i Malaysia. Kort sagt kan Oddcoll hjälpa dig med rättslig indrivning av obestridda fordringar (vissa förenklade rättsliga förfaranden) och vanliga rättsliga förfaranden för bestridda fordringar. Vi kan också hjälpa till med verkställighet av en exekutionstitel och insolvensprocesser.

Accepterar ni alla typer av fordringar?

Nej, vår specialitet är B2B-inkasso, vilket innebär att vi koncentrerar oss på att driva in gränsöverskridande företagsskulder. Om du har en skuld till ett malaysiskt företag är vi rätt tjänst för dig.

Fördelar med att anlita Oddcoll för inkasso i Malaysia

Vårt team är väl insatt i den malaysiska affärskulturen och dess regelverk och erbjuder en heltäckande inkassoprocess.

Med tillgång till vår onlineportal dygnet runt kan du alltid hålla dig informerad och uppdaterad om ditt inkassoärende.

Vad händer om jag har flera obetalda fordringar från malaysiska gäldenärer att ladda upp?

Du behöver inte oroa dig. Du har flexibiliteten att börja dina ärenden genom att ladda upp dem en i taget (vilket tar ungefär en minut per ärende), via en Excel-fil eller genom att ansluta ditt ERP-system till vår plattform via API. Vi förstår att varje kund har sina egna behov och vi strävar efter att uppfylla dessa behov på det mest effektiva sättet.

Erbjuder ni inkassotjänster i andra länder än Malaysia?

Ja, det gör vi. Som en global B2B-inkassotjänst har vi ett nätverk av lokala inkassospecialister över hela världen. Du kan tryggt lita på Oddcoll för alla dina internationella inkassokrav, och vi kommer att arbeta flitigt för att hjälpa dig att få tillbaka de pengar du är skyldig, oavsett var gäldenären befinner sig.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer information om inkasso i Malaysia.

Vårt inkassobolag beläget i Malaysia som direkt kommer att inleda åtgärder för indrivning av din fordran!

Vi är glada att kunna presentera Upper Class Collections som vårt inkassobolag i Malaysia. De kommer omedelbart att inleda indrivningsåtgärder i Malaysia när du startar ett ärende.

Inkassoprocessen i Malaysia.

Nedan finns information om hur inkassoprocessen fungerar om du har en gäldenär i Malaysia. Betalning eftersträvas i första hand genom övertalning och förhandling. Om det inte räcker kan du bli tvungen att gå till domstol. Om en gäldenär är insolvent och inte har tillräckliga tillgångar för att betala sina skulder kan insolvensförfaranden också övervägas.

 

Inkasso utanför domstol i Malaysia.

Först och främst försöker inkassobolag i Malaysia få betalt av gäldenären utan att behöva gå till domstol. Istället försöker man genom påtryckningar och övertalning få gäldenären att betala sin skuld.

Hur fungerar detta?

Gäldenären kontaktas på olika sätt, t.ex. via telefon, brev etc., och det klargörs för gäldenären att utebliven betalning kan leda till att ärendet eskalerar till domstol i Malaysia.

När en lokal malaysisk specialist ställer den typen av krav och beskriver konsekvenserna på det sättet är gäldenären mycket mer samarbetsvillig. En gäldenär är medveten om att ärendet är mycket närmare en upptrappning när det hanteras av en lokal inkassospecialist som är bekant med alla förfaranden och rättsliga regler i just Malaysia.

De flesta ärenden löses i detta utomrättsliga inkassoskede i Malaysia.

 

Rättslig inkasso i Malaysia:

 

Rättssystemet i Malaysia.

Malaysia är en federation av delstater och federala territorier. Federala lagar som antas av det malaysiska parlamentet gäller i hela landet. Det finns också delstatliga lagar som utfärdas av delstaternas lagstiftande församlingar och som gäller i varje delstat. Den viktigaste lagstiftningen i Malaysia är den federala konstitutionen. Den utgör den rättsliga ramen för lagar, lagstiftning, domstolar och andra administrativa aspekter av lagstiftningen. Den definierar också regeringen och monarken och deras befogenheter samt medborgarnas rättigheter. I situationer där det inte finns någon lag som reglerar en viss omständighet kan rättspraxis tillämpas.

Rättssystemet i Malaysia bygger i huvudsak på brittisk common law, som ett direkt resultat av Storbritanniens kolonisering av landet. Före självständigheten 1957 importerades de flesta av Storbritanniens lagar och införlivades antingen i den lokala lagstiftningen eller tillämpades helt enkelt som rättspraxis.s

Muslimer omfattas av islamisk lag (syaria). De islamiska lagarna är mestadels civilrättsliga lagar som rör civilrättsliga frågor för privatpersoner. Syaria-reglerna fastställs av olika sultaner, som fungerar som ledare för den islamiska religionen i sina respektive regioner.

Domstolarnas struktur.

Det finns fem nivåer av domstolar i Malaysia, (här i stigande hierarkisk ordning).

1. Magistrates’ Court,
2. Sessions Court,
3. Högsta domstolen,
4. Appellationsdomstol,
5. Den federala domstolen.

Federal Court: Federal Court är Malaysias högsta domstol. Federal Court kan pröva överklaganden av civilrättsliga beslut från Court of Appeal.

Court of Appeal: Court of Appeal prövar i allmänhet alla civilrättsliga överklaganden av High Court-beslut.

High Courts: har allmän tillsyns- och prövningsrätt över alla underordnade domstolar och har behörighet att pröva överklaganden från underordnade domstolar i civilrättsliga och straffrättsliga frågor. High Courts prövar i allmänhet civilmål där fordran överstiger 1 000 000 RM, med några få lagstadgade undantag. High Courts prövar också alla mål som rör konkurs och likvidation av företag.

Underordnade domstolar:

Magistrates’ Courts och Sessions Courts i Malaysia har behörighet i både straffrättsliga och civilrättsliga ärenden.

Sessions Courts: Sessions Court: Sessions Court prövar mål där tvistebeloppet inte överstiger 1 000 000 RM. En sessionsdomstol kan pröva alla civilrättsliga mål som rör bilolyckor, tvister mellan hyresvärd och hyresgäst och verkställighetsåtgärder.

Magistrates Courts: Magistrates delas in i First Class Magistrates och Second Class Magistrates, där de förstnämnda är juridiskt kvalificerade och har större befogenheter.

Magistrat av första klass: En First Class Magistate kan pröva civilrättsliga mål där tvistebeloppet inte överstiger 100 000 RM.
Magistrat av andra klass: civilrättslig behörighet: en magistrat av andra klass kan pröva ett civilrättsligt mål där beloppet inte överstiger 10 000 RM inklusive räntekostnader.

För att inleda ett rättsligt förfarande:

Ett civilrättsligt förfarande inleds antingen av:

– en stämning “writ”.
Om det föreligger en väsentlig tvist om fakta bör en stämning inleda förfarandet.

– en “inledande stämning”.
Om det finns få tvister om fakta och huvudfrågan istället är hur lagen ska fungera tillsammans kan förfarandet inledas med en stämning med ursprunglig stämning.

Sammanfattning av domen: I vissa fall kan käranden ansöka om en så kallad summarisk dom. Detta är ett förenklat förfarande med en förenklad dom som inte går igenom hela den rättsliga processen. Det gäller endast för mål som inleds genom en “stämning”. Omständigheterna i ärendet måste vara lämpade för detta. Faktorer som spelar in är att det inte finns någon verklig avsikt eller verklighet för svaranden att försvara talan. Det är därför perfekt lämpat för rättslig indrivning i Malaysia där gäldenären underlåter att betala en skuld utan att det finns något juridiskt argument för den uteblivna betalningen.

Utebliven dom: En annan typ av förenklad dom kan också övervägas. Detta är en så kallad tredskodom, som kan tillämpas om svaranden inte svarar på stämningsansökan.

Vem står för kostnaderna för rättsliga åtgärder?

Kan kostnaderna för att driva in en fordran i Malaysia genom en rättstvist debiteras gäldenären?

En domstol har befogenhet att överföra kostnaderna på den förlorande parten. Hur mycket av kostnaderna som överförs till den förlorande parten beror på det specifika fallet. Faktorer som spelar in är bl.a. ärendets storlek, den juridiska komplexiteten osv.

När preskriberas en fordran så att den inte längre kan drivas rättsligt?

När det gäller preskriptionstider för avtalsbrott preskriberas ett anspråk sex år efter dagen för brottet. I situationer där en dom har erhållits genom rättsliga åtgärder preskriberas domen efter tolv år, varav den måste verkställas innan dess.

Alternativa tvistlösningar.

Finns det några alternativa tvistlösningsmetoder till att gå till domstol när det gäller rättslig indrivning av en fordran i Malaysia?

Alternativen till att gäldenären går vidare med en civilrättslig process är medling eller skiljedom.

Medling är en frivillig process som regleras av Mediation Act 2012. Kommunikation och förhandlingar underlättas av att det finns en tredje part som fungerar som medlare. Parterna kan fritt utse sin egen medlare, men kan begära att Malaysian Mediation Centre of the Bar Council (MMC) utser en kvalificerad medlare om de inte kan nå en överenskommelse. En framgångsrik medling resulterar i att överenskommelser skrivs ner i ett förlikningsavtal som undertecknas av parterna. Parterna i en misslyckad medling kan dock gå vidare till rättegång eller skiljeförfarande.

Skiljeförfarande är ett privat förfarande med rättslig prövning av en oberoende tredje part som fungerar som skiljedomare. Skiljeförfarande liknar domstolsförfarande i det avseendet att skiljemannen avgör utgången av tvisten på samma sätt som en domare, men parterna är fria att besluta om antalet skiljemän, utnämningen av skiljemannen och de regler som ska tillämpas under skiljeförfarandet. En skiljedom är bindande för parterna. Normalt avtalas om skiljeförfarande som metod för tvistlösning när man ingår ett avtal med varandra.

Verkställighet av fordringar.

Som ett sista steg i processen för juridisk indrivning av fordringar i Malaysia kan man behöva ansöka om verkställighet av fordran. I korthet innebär detta att man ansöker om hjälp av domstolen för att överföra tillgångar från gäldenären till en själv. Detta förutsätter att man har en framgångsrik dom från ett rättsligt förfarande (eller något motsvarande, t.ex. ett förlikningsavtal eller en skiljedom). En ansökan om verkställighet kan sedan lämnas in till domstolen. De verktyg som domstolen har till sitt förfogande för att få tillgångar från gäldenären är bland annat beslag och försäljning av gäldenärens tillgångar.

Insolvensförfaranden.

Det bör också noteras att insolvensförfaranden kan inledas. Detta är om den malaysiska gäldenären helt enkelt inte har tillräckliga medel för att betala sina skulder. I ett sådant fall kan rekonstruktions- eller likvidationsförfaranden för gäldenären bli aktuella.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin