Inkasso i Laos

  • Inkasso i Laos som utförs av ett lokalt inkassobolag.
  • Riskfritt. Betala endast om vi lyckas
  • 19,5 % i provision

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Har du obetalda fordringar från kunder i Laos som du behöver hjälp med att driva in?

Vi kan hjälpa dig med snabb, effektiv och enkel inkasso i Laos. Du kan vara igång på bara några minuter. Läs vidare för att se hur!

Tre steg!

h

Ladda upp ditt krav mot din gäldenär i Laos till vår inkassoplattform.

Vårt lokala inkassobolag i Laos kommer att påbörja inkassoprocessen.

Få betalt!

Några skäl att använda Oddcoll för att driva in dina fordringar mot företag i Laos.

N

Vi har en nationell inkassospecialist på plats i Laos där din gäldenär finns.

N

Som är expert på att få betalt från gäldenärer specifikt i Laos.

N

Som talar samma språk som dina gäldenärer.

Vad är Oddcoll.

Oddcoll är en internationell inkassoplattform som hjälper företag när de har kunder utomlands som inte betalar sina fakturor. Vi har lokala inkassobyråer och advokatbyråer runt om i världen som alltid hanterar dina inkassofall lokalt där dina gäldenärer finns. Detta maximerar dina chanser att få betalt!

Vårt lokala inkassobolag i Laos som direkt kommer att inleda inkassoåtgärder på plats:

Vi är glada att kunna presentera Upper Class Collections som vår inkassopartner i Laos. De kommer omedelbart att påbörja inkassoåtgärder i Laos när du startar ett ärende.

Inkassoprocessen i Laos.

Nedan följer en kort presentation av hur inkassoprocessen fungerar i Laos. Processen börjar i den utomrättsliga fasen, när ett inkassobolag försöker få gäldenären att betala utan att borgenären behöver ta fallet till domstol. Till den rättsliga inkassofasen i Laos, där domstolen används för att driva in skulden.

Inkasso “utanför domstol” i Laos.

Inkassoprocessen i Laos inleds när en borgenär har en fordran på en gäldenär i Laos och inkassoåtgärder vidtas.

För att gynna alla inblandade parter är det första steget att försöka få gäldenären att betala utan att behöva ta fordran till domstol. Detta sparar alla parter tid, pengar och huvudvärk.

Inkassobyrån kontaktar gäldenären och försöker övertala honom att betala. Övertalningen bygger på att inkassobolaget gör det helt klart för gäldenären att om han eller hon fortsätter att inte betala kan ärendet eskalera till domstol. När dessa hot kommer från ett lokalt inkassobolag i samma land som gäldenären är hoten mycket effektivare.

Ett inkassobolag har många års erfarenhet av att hantera gäldenären i detta skede, och med hjälp av övertalning, förhandling och framför allt fördelen av att kunna eskalera ärendet (med ökade kostnader för gäldenären) tenderar de flesta inkassofall i Laos att lösas i detta skede.

Rättslig indrivning av fordringar i Laos.

Demokratiska folkrepubliken Laos är en socialistisk stat där Lao People’s Revolutionary Party styr som ett enpartisystem.

Laos (Lao People’s Democratic Republic) grundades 1975 och ärvde mycket av det civilrättsliga systemet från den tidigare franska kolonialmakten. I de ursprungliga civilrättsliga lagarna ingick även laotisk sedvanerätt. Rättssystemet har sedan dess utvecklats och är nu en kombination av det grundläggande civilrättsliga systemet, laotisk sedvanerätt och influenser från det socialistiska rättssystemet.

Det finns tre nivåer av domstolar, nämligen förstainstansrätten, appellationsdomstolen och högsta domstolen.

A: Folkets högsta domstol:
Folkets högsta domstol är det högsta rättsliga organet i Laos och ansvarar för att avgöra mål, administrera folkdomstolarnas organisation och övervaka det administrativa arbetet i lokala domstolar och militärdomstolar. Högsta folkdomstolen fungerar som högsta domstol vid överklaganden.

B: Folkets appellationsdomstol:
Appellationsdomstolarna ansvarar för att avgöra överklaganden av folkdomstolarnas beslut i första instans i provins- och stadsdomstolar. Varje appellationsdomstols territoriella behörighet över vissa provinser och varje appellationsdomstols säte fastställs i särskilda förordningar.

C: Domstolar i första instans:
Målen börjar i första instans och i Laos finns det två olika typer av domstolar. Dessa är regionala domstolar och distriktsdomstolar. De regionala domstolarna prövar överklaganden från distriktsdomstolarna och är första instans för något större inkassomål i Laos. Distriktsdomstolarna är första instans för kommersiella tvister som rör mindre belopp.

Regionala domstolar:
– Folkets stadsdomstolar
– Provinsiella folkdomstolar

Folkdomstolen i distriktet:
– Distriktets folkdomstolar
– Kommunala folkdomstolar

Utöver de domstolar som nämns ovan finns det även militära domstolar. Det finns dock inga andra specialiserade domstolar i Laos, utan domstolarna har olika avdelningar som specialiserar sig på vissa rättsliga frågor.

Vi kan effektivt hjälpa dig med inkasso i Laos. Kom igång idag!

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin