Inkasso i Indonesien

Har du problem med utestående skulder i Indonesien? Oddcoll är din partner när det gäller att säkerställa snabba och effektiva betalningar från dina indonesiska kunder. Vi är medvetna om de olägenheter som uppstår när utländska kunder inte betalar sina fakturor. Konventionella metoder och övertalning är ofta otillräckliga. Genom att starta ditt ärende hos oss tar det bara några ögonblick att involvera en lokal indonesisk inkassoexpert som är stationerad precis där din gäldenär bor. Detta resulterar i en strömlinjeformad, snabb och effektiv indrivningsprocess i Indonesien.

Kan Oddcoll hjälpa mig med inkasso i Indonesien?

Ja, det kan vi verkligen. Att inleda inkassoprocessen mot din indonesiska kund med oss är en snabb och okomplicerad uppgift. Du behöver bara ladda upp ditt ärende, och det tar mindre än en minut att skapa ditt första konto och ärende.

Vår indonesiska inkassoexpert, som är väl insatt i indonesiska inkassolagar och affärskultur, kommer att börja utöva lokala påtryckningar på din gäldenär i Indonesien. Denna specialist kommer att konversera med din gäldenär på deras lokala språk, vilket ökar sannolikheten för framgång.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Vilka är avgifterna i samband med ett inkassoärende i Indonesien?

Du betalar bara om din indonesiska fordran verkligen drivs in.Vår serviceavgift är 19,5 % av det inkasserade beloppet.

Du behåller alltså 80,5 % av det totala belopp som drivs in.

Det tillkommer en månadsavgift (medlemsavgift) för att få tillgång till Oddcolls tjänster.Du kan dock testa vår tjänst utan denna medlemsavgift under de första 30 dagarna. Under dessa 30 dagar kan du starta så många ärenden som du önskar, utan några preliminära kostnader eller risker. Vi sköter hela hanteringen av dessa ärenden och du betalar endast om vi lyckas återfå dina pengar.

(Läs mer om pris!)

Vilka strategier kommer Oddcoll att använda för att återbetala skulden i Indonesien?

Vi använder oss av olika strategier. Inledningsvis strävar vi efter att få din indonesiska kund att betala under den vänskapliga inkassofasen i Indonesien, utan att åberopa rättsliga förfaranden. Detta åstadkommer vi genom vår omfattande kunskap om indonesiska lagar, förordningar och affärskultur. De åtgärder vi kan vidta inkluderar

Kreditbedömningar
Direkt kommunikation
Öka trycket på gäldenären
Förhandlingar
Besök på plats
Utnyttjande av rättsliga vägar och framställningar
Insolvensförfaranden
Verkställighet av fordringar.

Kommer mina indonesiska kundrelationer att påverkas negativt?

Absolut inte. De indrivningsåtgärder vi vidtar följer alltid godtagbar indonesisk indrivningspraxis baserad på de regler som gäller i Indonesien. Våra lokala experter är väl förtrogna med indonesiska seder och bruk och visar professionalism i sitt agerande, vilket säkerställer att din kundrelation hanteras på bästa möjliga sätt.

Vad händer när jag inleder mitt indonesiska inkassoärende hos er?

Processen är okomplicerad:

Ladda helt enkelt upp din obetalda indonesiska faktura till oss.

Vårt team i Indonesien kommer sedan att börja vidta åtgärder mot din indonesiska gäldenär för att driva in skulden. Du kan följa utvecklingen på plattformen genom aviseringar när det finns uppdateringar i ditt ärende.

När skulden har återbetalats kommer pengarna att överföras till dig.

(Läs mer om hur tjänsten fungerar!)

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Hur stor är chansen att jag får tillbaka min indonesiska skuld?

Baserat på historiska data har vi haft en framgångsgrad på cirka 75 % i våra ärenden i Indonesien.

Flera faktorer kan påverka hur lätt eller svårt det är att nå framgång i ett ärende.

Till exempel den indonesiska gäldenärens ekonomiska kapacitet, om gäldenären är osäker på sina betalningsskyldigheter och så vidare. Fordrans ålder är också en väsentlig faktor. Ju tidigare ett ärende eskaleras till inkasso, desto större är chansen att lyckas.

Hur lång tid tar inkassoprocessen i Indonesien vanligtvis?

Att ge en generell tidsram är svårt eftersom varje fall är unikt. Ibland kan gäldenären helt enkelt ha glömt att betala skulden, och processen påskyndas. I andra fall krävs mer övertalning och påtryckningar, vilket förlänger ärendet. Vi kan dock försäkra dig om att vi gör allt vi kan för att driva ärendet framåt så snabbt som möjligt. Eftersom vi endast får betalt vid en lyckad återvinning ligger det i allas intresse att återvinna hela fordran så snabbt som möjligt.

Vilken typ av dokumentation behöver Oddcoll för att inleda inkassoprocessen i Indonesien?

Vi behöver i första hand den obetalda indonesiska fakturan som har utfärdats. Om det finns några andra relevanta dokument, som ett undertecknat kontrakt eller leveransbevis, kan dessa också laddas upp. Om ytterligare dokumentation behövs kommer vår inkassospecialist att begära den vid lämpligt skede i processen.Dessutom kan det vara bra att tillhandahålla gäldenärens kontaktuppgifter och en beskrivning av eventuell tidigare kommunikation som du kan ha haft med dem.Denna information kommer att göra det möjligt för oss att kontakta gäldenären på effektivast möjliga sätt.

Kan ni hjälpa mig med rättslig inkasso i Indonesien?

Ja, vi kan hjälpa till med alla typer av rättslig inkasso som behövs i processen mot din indonesiska gäldenär. Detta inkluderar allt från domstolsförfaranden till verkställighet och insolvensförfaranden.

Accepterar ni alla typer av fordringar?

Nej, vi fokuserar på B2B-krav, särskilt inkassoärenden mot indonesiska företag.

Fördelarna med att anlita Oddcoll för inkasso i Indonesien

Vårt team har en djup förståelse för den indonesiska affärskulturen och de indonesiska reglerna, vilket gör att vi kan erbjuda en heltäckande inkassoprocess.

Vi erbjuder en onlineportal som är tillgänglig dygnet runt, så att du hela tiden kan hålla dig uppdaterad och informerad om hur ditt inkassoärende fortskrider.

Vad händer om jag har många obetalda indonesiska fordringar att ladda upp?

Inga problem alls. Du kan initiera dina ärenden på följande sätt:

Ladda upp dem individuellt (varje ärende tar ungefär en minut),
Via en Excel-fil, eller
Genom att länka ditt ERP-system till vår plattform via ett API.

Har ni inkassoverksamhet i andra länder än Indonesien?

Oddcoll är en global B2B-inkassotjänst. Vi har lokala inkassospecialister över hela världen, så att du kan använda Oddcoll för alla dina internationella inkassobehov på ett säkert och effektivt sätt.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer om inkasso i Indonesien

Vårt inkassobolag beläget i Indonesien som direkt kommer att inleda åtgärder för att driva in din fordran!

Vi är glada att kunna presentera Upper Class Collections som vårt inkassobolag i Indonesien. De kommer omedelbart att påbörja inkassoåtgärder i Indonesien när du startar ett ärende.

Inkassoprocessen i Indonesien.

Inkassoprocessen i Indonesien består av följande:

Inkasso i den utomrättsliga fasen: ett inkassobolag försöker se till att den indonesiska gäldenären betalar sin skuld utan att borgenären behöver ta ärendet till domstol.

Rättslig inkasso: där du måste gå till domstol för att få betalt för din fordran. Först genom att stämma gäldenären i ett civilrättsligt förfarande. Ibland kan det också vara nödvändigt att ansöka om verkställighet när en dom har erhållits, men den indonesiska gäldenären fortsätter att inte betala. Ett insolvensförfarande kan också vara aktuellt om gäldenären är insolvent och inte har pengar att betala sina skulder.

 

Inkasso utanför domstol i Indonesien.

Inkassoprocessen i Indonesien börjar med åtgärder utan att någon domstol eller andra rättsliga organ är inblandade.

Ett inkassobolag försöker få den indonesiska gäldenären att betala skulden genom att utöva påtryckningar på gäldenären genom övertalning och förhandling.

Inkassobolagen är specialiserade genom sina strukturer, tillvägagångssätt och retorik på att få gäldenärer att betala i detta skede.

Anledningen till att ett lokalt indonesiskt inkassobolag är så framgångsrikt i den utomrättsliga inkassofasen är att det först klargör för gäldenären att om han fortsätter att inte betala skulden kan fallet eskalera till domstol. Detta “hot” biter mycket bättre när det kommer från ett inkassobolag som befinner sig i samma land som du. Du vet att det inte är ett så stort steg.

Dessutom är ett lokalt inkassobolag i Indonesien specialiserat på de förhållanden som råder där. Från språk till relevanta lagar till affärsklimatet mellan företag.

Kontakt och övertalning sker vanligtvis genom t.ex. kravbrev, telefonsamtal, e-post osv.

 

Rättslig indrivning av skulder i Indonesien.

 

Indonesiens rättssystem.

Indonesien är en republik med ett presidentsystem. Dess lagstiftning bygger på ett civilrättsligt system, blandat med lokal sedvanerätt och romersk-holländsk lag.

Innan den nederländska närvaron och koloniseringen började på 1500-talet styrde de inhemska kungadömena självständigt med egna sedvanerättslagar, så kallade adat (oskrivna, traditionella regler som fortfarande i viss utsträckning följs i det indonesiska samhället). Adat-lagarna påverkades också av utländska influenser från Indien, Kina och Mellanöstern.

Sharialagstiftningen har också en inverkan på den rättsliga kulturen i Indonesien. Folket i Aceh i Sumatra följer till exempel sin egen sharialagstiftning.

Efter självständigheten 1945 började Indonesien utveckla sin egen moderna indonesiska lag genom att ändra befintliga regler. De tre komponenterna adat, eller sedvanerätt, nederländsk-romersk lag och modern indonesisk lag existerar parallellt i Indonesiens nuvarande lagstiftning.

 

Domstolarnas struktur.

Det civila domstolssystemet i Indonesien är indelat i tre nivåer (dvs. de domstolar som tar upp mål mellan privata subjekt).

1. Distriktsdomstol: Det finns en domstol i varje regionalt område.
2. “High Court” eller “Court of Appeal” i varje provinsområde: överklaganden från distriktsdomstolen prövas av High Court. Det finns en i varje provins och för varje specialiserat område.
3. Högsta domstolen (Supreme Court). Sista anhalt för civilmål som överklagas (om tillstånd att överklaga beviljas).

Det finns specialiserade domstolar för vissa rättsliga frågor som behandlas i första instans. T.ex. domstolen för mänskliga rättigheter, korruptionsdomstolen, fiskeridomstolen osv. Det finns en särskild handelsdomstol, men för närvarande behandlar den endast mål som rör antingen konkurser eller tvister om immateriella rättigheter.

 

Så vilken domstol tar du ditt indonesiska inkassoärende till?

De allmänna distriktsdomstolarna har ursprunglig behörighet att pröva mål inom staden och regionen. Civilrättsliga fordringar lämnas in till domstolen i första instans i den allmänna domstolens jurisdiktion, dvs. där gäldenären har sin hemvist.

 

Den rättsliga processen.

Innan en borgenär skickar en stämning till domstol måste han eller hon skicka ett varningsbrev till svaranden och begära ersättning för avtalsbrott (denna skyldighet gäller endast avtalsrättsliga fordringar).

Efter att en stämning har lämnats in till domstolen skickas ett kallelsebrev till svaranden minst tre dagar före den första domstolsförhandlingen. Om svaranden inte närvarar vid den planerade första domstolsförhandlingen kallas han eller hon till en andra förhandling och vid behov till en tredje förhandling.

Om svaranden inte inställer sig till den tredje förhandlingen är det upp till domstolen att besluta om en tredskodom ska utfärdas.

Vid den första domstolsförhandlingen kommer nämnden att beordra parterna att återigen hänvisa ärendet till medling för att nå en uppgörelse i godo. Parterna har då cirka 40 arbetsdagar på sig att medla med varandra och försöka nå en uppgörelse. Om parterna kan komma överens kommer domstolen att utfärda ett förlikningsdokument, som har samma befogenheter som ett slutgiltigt och bindande domstolsbeslut. Om medlingen misslyckas kommer ett vanligt domstolsförfarande att inledas.

Beslutet från domstolen i första instans kan överklagas till appellationsdomstolen och ytterligare överklaganden kan göras till Högsta domstolen genom kassationsdomstolen. Särskilt överklagande till Högsta domstolen är möjligt under mycket begränsade omständigheter.

Kostnad för att gå till domstol.

För att föra ett ärende till en indonesisk domstol måste käranden betala en förskottsavgift till domstolen. Domstolsavgiften tas ut i enlighet med gällande lagar och myndighetsföreskrifter. Den part som förlorar tvisten i domstolen är vanligtvis den som måste betala kostnaderna.

Preskriptionstider.

I den indonesiska civillagen föreskrivs att en rätt att väcka talan upphör efter 30 år. Hur tidsfristerna beräknas ska avgöras från fall till fall. En part måste aktivt lämna in ett yrkande om avvisning på grundval av tidsfristen för att domstolen ska kunna pröva det.

Alternativ tvistlösning.

I Indonesien är skiljedom och medling de vanligaste formerna av alternativ tvistlösning. I vissa förfaranden har alternativ tvistlösning blivit obligatorisk, t.ex. i civilrättsliga förfaranden i första instans (se ovan).

Verkställighet av en dom i Indonesien.

Ett domstolsbeslut kan endast verkställas om det är slutgiltigt och bindande. Den sökande måste först lämna in en ansökan om verkställighet till den distriktsdomstol som har territoriell behörighet över den förlorande partens tillgångar. Domstolen kommer sedan att beordra den förlorande parten att följa domstolsbeslutet inom åtta dagar. Om den förlorande parten inte följer föreläggandet inom denna tidsfrist kan sökanden ansöka om utmätning och den förlorande partens tillgångar kommer att auktioneras ut offentligt. I ansökan om verkställighet måste det tydligt anges vilka tillgångar som ska beslagtas och var de finns, annars kan domstolen inte hitta eller beslagta dem.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin