Inkasso i Förenade Arabemiraten

  • Inkasso i Förenade Arabemiraten som utförs lokalt.
  • Riskfritt. Betala endast om vi lyckas.
  • 19,5 % i provision

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inkasso från företag i Förenade Arabemiraten.

Om du har företagskunder i Förenade Arabemiraten som inte betalar sina fakturor till dig finns det nu ett enkelt sätt att få hjälp. Vi kan hjälpa dig med inkasso i Förenade Arabemiraten så att du får betalt snabbt och enkelt. Läs vidare för att se hur.

Tre enkla steg!

h

1, Starta ditt inkassoärende genom att ladda upp din obetalda skuld till din kund i Förenade Arabemiraten.

2, Vår lokala inkassopartner i Förenade Arabemiraten. (Abdelaziz Al Khamiri Advicates & Legal Consultants advokatbyrå) påbörjar åtgärder lokalt för att driva in din skuld.

3. När betalningen har gjorts av gäldenären överförs pengarna direkt till dig.

Några skäl att använda oss för inkasso i Förenade Arabemiraten.

N

Lokal expertis inom indrivning av fordringar i Förenade Arabemiraten.

N

Vi talar samma språk som dina gäldenärer.

N

Vi förstår alla lokala seder och regler.

N

Du betalar ingenting om vi misslyckas med att driva in din skuld.

Det är inte lätt att driva in skulder från kunder i andra länder.

Vi på Oddcoll är mer än medvetna om detta. När du har en kund i Förenade Arabemiraten som inte betalar sin faktura är det lätt att känna sig frustrerad och maktlös. Du har inget inflytande och inga knep för att sätta press på din gäldenär. Detta är ett scenario som alltför många internationellt inriktade företag befinner sig i när deras utländska kunder uteblir från sina betalningar.

För att övervinna detta och göra det lättare för dessa företag har vi skapat en internationell inkassoplattform där vi har samlat de bästa nationella inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen. Detta innebär att du kan sätta ett lokalt inkassobolag eller en lokal advokatbyrå i arbete när fakturor mot dina utländska kunder förfaller till betalning, med ett enkelt klick på en knapp.

Vår lokala advokatbyrå i Förenade Arabemiraten kommer att initiera inkassoåtgärder direkt på plats.

Vi är mycket glada och stolta över att arbeta i Förenade Arabemiraten med den lokala advokatbyrån Abdelaziz Al Khamiri Advicates & Legal Consultants.

– Kan du kortfattat beskriva ditt företag?

Vi är en smart affärsjuridisk advokatbyrå med full service som hjälper företag från starten, under hela deras verksamhet och även vid omstrukturering och konkurs. Vi förkroppsligar stora värden som mångfald och inkludering, genuinitet i vår verksamhet och filantropi. Vi har vårt huvudkontor i Dubai förutom våra kontor i Sharjah och Ras Al Khaimah.

– Kan du ge oss en översikt över inkassoprocessen i Förenade Arabemiraten?

Förfarandet för indrivning av fordringar via rättstvister i Förenade Arabemiraten kan vara mycket olika beroende på typen av tvister, t.ex. studsade checkar, avtalstvister osv. Generellt sett finns det tre grader av tvister, nämligen förstainstansrätt, appellationsdomstol och kassationsdomstol. När domen blir bindande kan borgenären ansöka om utmätning och beslagta gäldenärens tillgångar genom domstolen.

– Hur fungerar det i Förenade Arabemiraten när du behöver vidta rättsliga åtgärder?

Vi brukar först gå igenom fallet och ge råd utifrån ärendets handlingar. Vid rättsliga åtgärder brukar vi begära ett förskott på rättegångskostnader från vår klient innan vi kan inleda rättsliga åtgärder. Vi utarbetar ett förslag med vår arbetsomfattning, våra yrkesmässiga avgifter, avgifter ur egen ficka, betalningsvillkor osv. Vår yrkesavgift (procentsatsen) är inte fastställd och beror på varje klient.

– Om ni vidtar rättsliga åtgärder i ett ärende och ni vinner i domstol, kan kostnaderna för rättsliga åtgärder som kunden har betalat läggas till skulden?

Alla kostnader som klienten står för under processförloppet kommer att ersättas i verkställighetsfasen efter att domen har vunnit laga kraft , med undantag för översättningskostnader och advokatarvoden. Enligt den pekuniära behörigheten; den andra parten har rätt att överklaga inom den föreskrivna tid som anges i lagen.

Rättslig inkasso i Förenade Arabemiraten.

Förenade Arabemiraten är en stat som består av sju emirat.

Den juridiska traditionen är en blandning av islamisk lag som härrör från sharia, men lagen har också spår av den europeiska civilrättsliga traditionen, främst från Frankrike.

När det gäller civilrättsliga tvister mellan företag bygger lagen huvudsakligen på den civilrättsliga traditionen, medan socialrätten, t.ex. familjerätten, huvudsakligen bygger på sharia.

Vissa principer som härrör från islam påverkar dock den materiella tillämpningen av lagen på det civila området. Exempel på detta är förbudet mot ocker eller ränta. Ett annat exempel är att osäkerhet i avtal är förbjuden. Detta innebär att alla avtalsparter måste ha full kännedom om alla avtalsvillkor.

Denna dualitet mellan ett civilrättsligt system återspeglas också i hur domstolarna är organiserade, eftersom det finns särskilda shariadomstolar såväl som civilrättsliga domstolar. Dessa domstolar har behörighet i olika typer av rättsliga frågor.

Den rättsliga strukturen i Förenade Arabemiraten består av två system:
– Ett federalt system och
– lokala rättssystem.

I själva verket kan de enskilda emiraten välja om de vill ansluta sig till det federala rättssystemet eller om de vill ha en egen lokal version. Emiraten Sharjah, Ajman, Fujairah och Umm Al Quwain är anslutna till det federala systemet. Abu Dhabi, Dubai och Ras al Khaimah har däremot sina egna lokala rättssystem (med undantag för vissa rättsområden som enligt konstitutionen tilldelas det federala rättsväsendet).

I civilrättsliga mål i Förenade Arabemiraten finns det tre nivåer av domstolar som gör det möjligt för en part att överklaga en dom som man inte är nöjd med. Dessa är förstainstansrätten, appellationsdomstolen och kassationsdomstolen/den federala högsta domstolen. Om domen från förstainstansrätten inte är tillfredsställande kan den överklagas till appellationsdomstolen och sedan till kassationsdomstolen eller den federala högsta domstolen (beroende på om det är ett emirat med ett lokalt system eller ett emirat som är kopplat till det federala systemet).

Det är domstolarna i första instans som man ska vända sig till när man vill vidta rättsliga åtgärder för indrivning av skulder i Förenade Arabemiraten.

Dessa domstolar är indelade i olika kretsar som behandlar olika rättsliga frågor och olika tvistebelopp. Borgenären bör veta vilken kategori som hans stämningsansökan tillhör för att kunna avgöra vilken krets som kommer att pröva hans fall.

I de federala domstolarna finns till exempel följande indelningar:

Mindre domstolar: Här avgörs tvistemål av en enda domare, för tvister som inte överstiger 500 000 AED. Således hamnar de flesta rättsliga indrivningsärenden vanligtvis här. Domar från denna krets är slutgiltiga om värdet av stämningen inte överstiger 20 000 AED. (Kan alltså inte överklagas.)

Större kretsar: De stora kretsarna består av tre domare. De har behörighet att pröva alla civilmål som inte faller inom de mindre kretsarnas behörighet. (Det vill säga tvister som rör stora summor pengar).

Dessutom finns det brottmålsdomstolar, shariadomstolar osv.

Så vart vänder man sig med ett inkassoärende mot en gäldenär i Förenade Arabemiraten, när man behöver gå lagligt tillväga?

Tja, som ovanstående uttalande visar är svaret att det beror på…

Det beror på vilket emirat gäldenären befinner sig i och om emiratet är kopplat till det federala systemet eller ett lokalt system. Det beror på hur stor tvisten i fråga är. Vilken domstol man ska vända sig till måste därför undersökas från fall till fall.

Vi kan hjälpa dig med inkasso i Förenade Arabemiraten. Kom igång idag eller kontakta oss för mer information.

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin