Inkasso i Finland

  • Inkasso i Finland som utförs lokalt
  • Riskfritt. Betala endast om vi lyckas
  • 9,5 % i provision

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effektiv inkasso i Finland

För många är Finland en attraktiv handelspartner med sin affärsmiljö och politiska stabilitet. Finländska företag är också generellt sett snabba på att betala sina B2B-fakturor. Men om din kund trots allt inte betalar måste du använda ett finskt inkassobolag, eftersom särskilda finska lagar gäller för förfarandet. Läs mer för att se hur Oddcoll enkelt kan hjälpa dig med inkasso i Finland.

För att inleda ett inkassoärende mot ett finländskt företag behöver du bara göra följande:

h

Du laddar upp din obetalda faktura mot din finska kund på vår inkassoplattform.

Vårt finska inkassobolag startar inkassoprocessen direkt i Finland.

När pengarna har drivits in överförs de direkt till ert bankkonto.

Fördelarna med att använda Oddcoll för indrivning av fordringar i Finland.

N

Lokal finsk expert på plats i Finland som driver in din faktura.

N

Vår inkassopartner har laglig behörighet vilket gör din gäldenär mer benägen att betala.

N

Vår inkassopartner talar alltid finska med din gäldenär, vilket gör dem mer samarbetsvilliga.

N

Experter på finsk inkassolagstiftning.

Vad är Oddcoll?

Oddcoll är en plattform med lokala inkassobolag och advokatbyråer runt om i världen. Det innebär att vi har handplockat finska inkassobolag som hanterar våra ärenden mot gäldenärer i Finland. Alla finska inkassobolag som vi har valt att samarbeta med är medlemmar i den finska inkassogemenskapen och har fått utmärkta omdömen från sina kunder.

Efter att ha arbetat med flera olika finska inkassobolag har vi under flera år valt att uteslutande arbeta med Perintäritari Oy, eftersom de har levererat den högsta graden av indrivning och kunderna är mycket nöjda med deras arbete.

Eftersom Perintäritari Oy nu hanterar alla våra finska ärenden har vi nu sett till att du har tillgång till det bästa inkassobolaget i Finland. Tillgängligt för er enbart genom att ladda upp er obetalda faktura.

Vårt lokala inkassobolag i Finland.

Vi är glada att kunna presentera vår finska partner Perintäritari Oy, som ligger i den finska staden Seinäjoki. Ett inkassobolag med lång erfarenhet inom den finska inkassobranschen.

Kan du kortfattat beskriva ditt företag?

Vi är ett litet familjeföretag som har varit ett enmansföretag i 27 år och nu sedan början av 2017 har vi vuxit till ett tvåmansföretag.

Vi hjälper företag att driva in sina fordringar med kundbaserade medel och vi förbättrar våra kunders kassaflöde och kredithantering.

Vårt mål är att vara den mest eftertraktade partnern inom kredithantering och inkasso.

Vilken typ av service kan fordringsägaren förvänta sig när du hanterar deras ärende?

Hos oss kan kunden alltid förvänta sig personlig service oavsett om man är borgenär eller gäldenär. Vi har en tydlig uppdelning av vårt arbete. Juha tar hand om försäljning och marknadsföring och Jussi tar hand om administrationen och själva inkassoarbetet. Vi har inga callcenter eller ansiktslösa kundservicekontor. Det är jag som svarar på e-post och telefonsamtal och mitt ansikte finns på vår webbplats bredvid mitt telefonnummer.

Vi bär också den ekonomiska risken för inkasso. Vi tar inte ut något från borgenären i förväg (exklusive rättsliga åtgärder) och om vi misslyckas med att driva in skulden tar vi inte ut någon avgift för vårt misslyckande.

Vilka utmaningar har ni när ni driver in fordringar i Finland?

Vi har samma typ av utmaningar som de förmodligen har i många europeiska länder.

Om du inte kan få skulden betald frivilligt är det värsta scenariot att byråkratin för rättsliga åtgärder tar lång tid och att det alltid är osäkert att få tillbaka pengarna även efter det.

Kan du nämna en statistik som du är stolt över?

Vi är stolta över vår framgångsfrekvens. Den har ökat sedan vi beslutade att varje gäldenär ska få två inkassobrev och ett telefonsamtal. Särskilt att ringa till gäldenärer har gett goda resultat.

En annan sak som vi är stolta över är att hårt arbete lönar sig. Vårt mål var mycket försiktigt med att öka verksamheten under det första året, men nu ligger vi på 50 % tillväxt mätt i omsättning.

Vi är också mycket stolta över öppenheten i vår prissättning. Kunden kan alltid använda räknaren på vår webbplats för att ta reda på den exakta summan av vad han/hon kommer att betala för att vi ska driva in deras fordringar. https://perintaritari.com/hinnasto/.

Rättslig inkasso i Finland.

Ibland kan det vara nödvändigt att gå vidare med juridisk indrivning i Finland när din finska gäldenär inte betalar trots påtryckningar i det “vänskapliga skedet” av inkasso i Finland.

Vad är skillnaden mellan de olika domstolarna i Finland?

Allmänna domstolar handlägger alla enskilda civilrättsliga mål i Finland. De hålls i tingsrätter, som på finska kallas käräjäoikeus. (motsvarande svenska tingsrätter.)

När en civilrättslig talan väcks mot en svarande måste den väckas vid en allmän domstol i samma distrikt där svaranden bor, eller när det gäller ett företag, där företaget har sin hemvist. Det är ovanligt att rättegångar hålls utanför svarandens distrikt.

Vilka språk kan jag använda i finska domstolar?

I finländska domstolar är finska och svenska de två huvudspråken. All dokumentation om anspråk och stämningsansökan måste skrivas på finska. Men om en civilrättslig talan väcks mot någon på  Åland ska du fylla i de svenska ansökningarna.

Alla medborgare i Danmark, Island och Norge får dock använda sina modersmål i en finsk domstol.

Måste jag fylla i något formulär?

Du behöver bara fylla i standardansökan. Inga andra formulär krävs. När du fyller i ansökan ska du se till att beskriva den skada som du har drabbats av och den ersättning du vill söka för den. Om du har skriftlig dokumentation till stöd för dina krav, t.ex. avtal och åtaganden, kan du bifoga dessa dokument till din ansökan om ersättning.

Är det några rättegångskostnader för juridisk inkasso i Finland när man går vidare till domstol?

Domstolen tar ut en handläggningsavgift efter att ärendet har avgjorts. Avgiftens storlek varierar beroende på hur lång tid det tar att lösa ärendet. Ibland kan skriftliga bevishandlingar lösa ett ärende snabbt utan att det behövs en förhandling. Men om det blir en förhandling kan du räkna med att betala en högre handläggningsavgift till domstolen.

När det gäller advokatarvoden anges de i de juridiska avtal som du har ingått med ditt ombud. Domstolen fastställer inte några fasta advokatarvoden.

Finns det ett “betalningsföreläggande” i Finland?

För att underlätta den rättsliga processen i finska inkassoärenden finns det ett särskilt förenklat rättsligt förfarande i Finland. Detta är avsett att användas när det inte finns någon tvist mellan parterna och när gäldenären inte motsätter sig betalningskravet. Helt enkelt en genväg för smidigare och snabbare juridisk indrivning av skulder i Finland.

Stämningsansökningar kan göras genom en elektronisk ansökan på nätet. Besök bara Finlands justitieförvaltnings webbplats och fyll i det elektroniska formuläret på den. Du kan använda detta betalningsförfarande i alla civilrättsliga fordringsmål där båda parter är överens om avtalsvillkoren. Fordran har inte heller något minimi- eller maximivärde. Det är ett helt frivilligt förfarande.

Betalningsförfarandet måste äga rum i svarandens jurisdiktion. Den lokala distriktsdomstolen kommer att övervaka ärendet och tillämpa rätt betalningsorder och dom.

Insolvensförfaranden.

Om en gäldenär är skyldig pengar men inte kan betala sina skulder efter några uteblivna betalningar, leder det till att ett insolvensförfarande inleds. Dessa förfaranden hjälper till att avgöra vad som ska hända med gäldenärens skulder.

Tre möjliga typer av insolvensförfaranden kan äga rum i Finland. De är konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsaneringsförfaranden. De lagar som reglerar dessa förfaranden är konkurslagen, lagen om företagsrekonstruktion och lagen om skuldsanering för en privatperson.

Konkurs.

Konkursförfaranden är vanliga rättsliga förfaranden som utförs i många länder runt om i världen. Dessa förfaranden används för att likvidera gäldenärens tillgångar för att kompensera borgenärerna för deras skulder. Alla fysiska eller juridiska medborgare i Finland kan begära konkurs. Om en juridisk person har strukits ur det officiella registret kan den fortfarande begära konkurs i efterhand. I vissa fall kan förvaltaren av ett insolvensbo eller dödsboet förklara sig i konkurs på dess vägnar.

Omstrukturering av företag.

Företagsomstrukturering och skuldanpassningsförfaranden är finansiella rekonstruktionsförfaranden. De är avsedda att hjälpa gäldenärer att ta sig igenom svåra ekonomiska tider utan att nödvändigtvis sälja tillgångar.

Företagssanering kan ske med alla enheter som bedriver ekonomisk verksamhet, t.ex. en egenföretagare, ett bolag eller en entreprenör. Men om företaget är verksamt inom kredit- eller försäkringsbranschen omfattas det av strängare bestämmelser och tillsyn. Därför lämnas de utanför de flesta omstruktureringsförfaranden.

Skuldjustering.

Endast en fysisk person kan få en skuldsanering. Anta att den fysiska personen driver ett privat företag, ett obegränsat partnerskapsbaserat företag eller ett kommanditbolag som komplementär. I det fallet kan de få rätt till skuldsanering om villkoren är korrekta.

Ibland kan en gäldenär och dennes fordringsägare komma överens om en betalningsplan för att betala tillbaka de skulder som är skyldiga. På så sätt kan de undvika att slösa bort den tid och de pengar som är förknippade med ett insolvensförfarande. Tänk dock på att det inte finns några officiella statliga bestämmelser för dessa typer av privata frivilliga överenskommelser.

Alla dessa insolvensförfaranden har en sak gemensamt: gäldenären är insolvent. När gäldenären är insolvent innebär det att han eller hon inte kan uppfylla sina ekonomiska skyldigheter gentemot de skulder som han eller hon är skyldig. Det är inte ett tillfälligt problem utan snarare ett långsiktigt problem.

Verkställighet av fordringar.

Detta kan ses som sista steget i inkassoprocessen i Finland.

Lokala myndigheter verkställer fordringar i samma jurisdiktion som svaranden och gäldenären. (Om skulden har fastställts rättsligt genom en dom genom det ordinarie rättsliga förfarandet eller ett betalningsföreläggande).

Borgenärer måste begära verkställighet av fordringar genom att skriftligen ansöka om detta hos lämplig rättslig myndighet. De måste förklara de rättsliga grunderna för varför verkställigheten är nödvändig. Borgenärer behöver inte betala några verkställighetsavgifter i förväg.

Vi kan hjälpa dig med inkasso i Finland. För att komma igång så snabbt som möjligt kan du kontakta oss redan idag! Är du redan redo att påbörja indrivningen i Finland? Det är bara att ladda upp din fordran på vår plattform så börjar våra finska inkassoexperter sitt arbete omedelbart.

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin