Inkasso i Finland

Oddcoll är en plattform med handplockade inkassobolag och advokatbyråer i 44 europeiska länderså att internationella företag kan driva in sina förfallna fakturor med enkelhet

 

  Inkasso utförd lokalt i Finland för bästa resultat

  Experter på finska förhållanden och lagar

  Kom igång snabbt och enkelt

Hur det fungerar

Inkasso i Finland – från Finland

Att välja en inkassotjänst för att se till att erhålla betalning är ett klokt val i dagens affärsvärld. Det är nödvändigt att inkassotjänsten representerar ditt företag på ett ansvarsfullt och professionellt sätt för att behålla kundrelationen och samtidigt få betalt.

Inga vet mer om Finlands lagstiftning och företagskultur när det kommer till inkasso än de finska inkassobolag som faktiskt arbetar med det till vardags. Därför ser vi det som en självklarhet att det är experter på den finska marknaden som ska hantera inkasso i Finland. Så när du använder Oddcoll´s inkassotjänster och har en finsk gäldenär kommer vår finska partner Perintäritari Oy (beläget i finska Seinäjoki) sköta inkassohanteringen.

Perintäritari har en hög lyckandegrad och följer alla de lagar som finns i Finland för inkassohanteringen. Upptäck själv hur enkelt det kan vara att erhålla betalning från svårarbetade kunder. Ladda upp fakturan och glöm sedan av den.

Effektiv indrivning av fordringar i Finland

Finland är för många en attraktiv handelspartner med sin affärsmiljö och politiska stabilitet. Finländska företag är också i allmänhet snabba att betala sina B2B-fakturor. Om din kund inte betalar behöver du dock använda en finsk inkassobyrå, eftersom särskilda finska lagar gäller för förfarandet.

Utomrättslig finsk inkasso.

Som ett första steg i den finska inkassoprocessen skickas inkassokrav till gäldenären för att försöka förmå denne att betala fordran utan att rättsliga åtgäder behöver vidtas.

Rättslig inkasso i Finland.

Precis som i Sverige (Betalningsföreläggande). finns ett förenklat rättsförfarande i Finland för fordringsanspråk som inte förväntas bestridas. Det är valfritt att använda förfarandet jämte vanlig stämning i domstol. Gäldenären har ungefär 3 veckor på sig att bestrida kravet. Görs inte det så utfärdas en exekutionstitel. Om gäldenären bestrider överförs ärendet till vanliga civilrättsliga förfarandet.

Verkställighet.

I Finland är fogdar ansvariga för verkställighetsförfarandet. Det är ett självständigt och oberoende organ som består av en central administration och lokala fogdar uppdelade geografiskt i landet. (Likt Kronofogdemyndigheten). En exekutionstitel behövs som grund vid ansökan om verkställighet.

Läs mer om vår service och hur den fungerar.

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

WordPress Image Lightbox Plugin