Inkasso i Europa

Oddcoll är en plattform med handplockade inkassobolag och advokatbyråer i 44 europeiska länder, så att internationella företag kan driva in sina förfallna fakturor med enkelhet

 

  Lokal täckning i 44 av europas länder
  No Win No Fee. 9,5% i provision
  Kom igång snabbt och enkelt

Hur det fungerar!

Få betalt för dina förfallna fakturor av kunder i hela Europa!

För företag som säljer sina produkter eller tjänster utomlands kan hanteringen av inkasso vara ett problem. Olika lagar, seder och kulturer gör det väldigt svårt att själv få betalt från den utländska kunden.

Oddcoll är en plattform som förenklar inkasso för dig som har Europeisk försäljning.

Genom våra partners (Inkassobolag och advokatbyråer) säkerställer vi en lokal närvaro i hela Europa.

Vi kan på så sätt erbjuda förstklassig inkasso till våra kunder i samtliga europeiska länder. För företag som säljer till flera europeiska länder är vi oslagbara.

Europeisk inkasso – En översikt

Europeisk Inkasso innan rättsliga åtgärder.

Det första steget i den europeiska inkassoprocessen är den så kallade “frivilliga” fasen.

Detta innebär att den som har i uppdrag att driva in fordran, utan att vidta rättsliga åtgärder, försöker få gäldenären att betala. Detta uppnås genom att inkassokrav ställs ut, telefonsamtal rings etc. Den gemensamma nämnaren är att “hot” om rättsliga åtgärder görs vid utefallen betalning.

Använd en tjänsteleverantör (inkassobolag eller advokatbyrå) i gäldenärens land!

Det finns framförallt två skäl för detta;

1. De behöver nationella tillstånd ( i gäldenärens land) för att överhuvudtaget få driva in fordran.
2. Alla länder har olikheter i lagar, affärskotymer, språk etc. Med andra ord, din fordran inkasseras med mycket högre precision.

Rättsliga åtgärder i Europa

Om gäldenären inte betalar i den frivilliga fasen är nästa steg att initiera rättsliga åtgärder. Detta för att få en juridisk “bekräftelse” att fordran faktiskt existerar. Detta är ett förkrav för att Verkställighet senare i processen ska kunna genomföras.

I många länder finns ett förenklat förfarande för obestridda fordringar, men detta varierar från land till land. Denna procedur är vanligtvis enklare, snabbare och billigare än vanliga domstolsförfaranden. Rättsliga åtgärder måste vanligtvis initieras i det land där gäldenären är belägen (det finns undantag när du också kan gå vidare i ditt eget land).

Verkställighet i Europa

Om gäldenären fortfarande inte betalar, trots domstolens beslut, måste fordringsägaren ansöka om verkställighet. Detta behöver göras i det land där gäldenären har tillgångar.

En dom, från samma land som där verkställighetsförfarandet hålls, krävs. (Ibland är det möjligt att verkställa en dom från ett annat land. Detta kräver “Erkännande” av domen i det land där den ska verkställas.)

Läs mer om hur tjänsten fungerar och hur du kommer igång

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

WordPress Image Lightbox Plugin