Inkasso i Danmark

Behöver du hjälp med inkasso i Danmark? Oddcoll kan hjälpa dig att få betalt snabbt och smidigt från dina danska gäldenärer. Vi förstår den frustration som uppstår när dina internationella kunder inte betalar sina fakturor. Traditionella metoder och påtryckningar visar sig ofta vara ineffektiva. Genom att inleda ditt ärende hos oss på bara några minuter får du en lokal dansk inkassospecialist som arbetar precis där din gäldenär befinner sig. Enkel, snabb och effektiv inkasso i Danmark.

Kan Oddcoll hjälpa mig med inkasso i Danmark?

Ja, absolut.Du kan snabbt och enkelt starta inkassoprocessen mot din danska kund genom att ladda upp ditt ärende till oss.Att skapa ditt första ärende och konto tar mindre än en minut.

Vår danska inkassospecialist, som är kunnig i dansk inkassolagstiftning och affärskultur, kommer att börja utöva påtryckningar på din gäldenär lokalt i Danmark.Denna specialist kommer att kommunicera med din gäldenär på deras modersmål, vilket ökar chanserna till framgång.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Hur mycket kostar ett inkassoärende i Danmark?

Du betalar bara om din danska fordran faktiskt drivs in. 9,5 % av det indrivna beloppet.

Med andra ord får du 90,5 % av det totala inkasserade beloppet.

Det tillkommer också en månadskostnad (medlemsavgift) för att använda Oddcoll. Men du kan prova tjänsten utan medlemsavgift i 30 dagar. Du kan öppna så många ärenden du vill under 30 dagar, utan några startkostnader eller risker. Dessa initierade ärenden hanteras naturligtvis fullt ut och du betalar bara om vi lyckas driva in dina pengar.

(Läs mer om pris!)

Vilka inkassoåtgärder kommer ni att vidta för att driva in skulden i Danmark?

Flera åtgärder kommer att vidtas.Först och främst kommer vi att försöka få din danska kund att betala under den vänliga inkassofasen i Danmark, utan att ta till rättsliga åtgärder.Det gör vi genom vår förståelse för danska lagar, regler och affärskultur. Åtgärder som vidtas kan omfatta

– Kreditvärdering
– Kontakt
– Påtryckningar på gäldenären
– Förhandling
– Hembesök
– Lämpliga rättsliga kanaler och framställningar
– Insolvensförfaranden
– Verkställighet av fordringar.

Påverkas min danska kundrelation negativt?

Nej, inte alls.De inkassoåtgärder som utförs följer alltid god dansk inkassopraxis baserad på de regler som gäller i Danmark.Våra lokala specialister är väl förtrogna med danska seder och bruk och vet hur de ska uppträda professionellt, vilket säkerställer att din kundrelation hanteras på bästa möjliga sätt.

Hur går processen till när jag har inlett mitt danska inkassoärende hos er?

Det är mycket enkelt:

1. Ladda bara upp din obetalda danska faktura till oss.

2. Vårt team i Danmark kommer att börja vidta åtgärder mot din danska gäldenär för att driva in skulden. Följ utvecklingen på plattformen genom aviseringar när det finns uppdateringar i ditt ärende.

3. När skulden har drivits in kommer pengarna att överföras till dig.

(Läs mer om hur tjänsten fungerar!)

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Hur sannolikt är det att min danska skuld kommer att drivas in?

Historiskt sett har vi haft en framgångsgrad på cirka 75 % i våra ärenden i Danmark.

Olika faktorer kan göra ett ärende mer eller mindre komplicerat att lyckas med.

Till exempel den danska gäldenärens ekonomiska kapacitet, om gäldenären är oklar över sina betalningsskyldigheter osv. Åldern på fordran spelar också en viktig roll. Ju tidigare ett ärende eskaleras till inkasso, desto större är chansen att lyckas.

Hur lång tid tar inkassoprocessen i Danmark vanligtvis?

Det är svårt att ge en generell tidsram, eftersom varje fall är unikt. Ibland har gäldenären helt enkelt glömt att betala skulden och processen går snabbt. Andra gånger krävs mer övertalning och påtryckningar, och då tar ärendet längre tid. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att driva ärendet så snabbt som möjligt. Eftersom vi bara får betalt vid en lyckad återvinning ligger det i allas intresse att återvinna hela fordran så snabbt som möjligt.

Vilken typ av dokumentation behöver Oddcoll för att starta inkassoprocessen i Danmark?

Den primära dokumentationen vi behöver är den obetalda danska fakturan som har utfärdats. Om det finns ytterligare relevanta dokument, t.ex. ett undertecknat avtal eller leveransbevis, kan du också ladda upp dem. Om ytterligare dokumentation behövs kommer vår inkassospecialist att begära den i lämpligt skede av processen.Dessutom skulle det vara bra att tillhandahålla kontaktuppgifter till gäldenären tillsammans med en beskrivning av eventuell tidigare kommunikation som du kan ha haft med dem. Denna information kommer att göra det möjligt för oss att kontakta gäldenären på effektivast möjliga sätt.

Kan ni hjälpa mig med rättslig inkasso i Danmark?

Ja, vi kan hjälpa dig med alla typer av rättslig inkasso som kan behövas i processen mot din danska gäldenär. Från domstol till verkställighet och insolvensförfaranden.

Accepterar ni alla typer av fordringar?

Nej, vi arbetar med B2B-fordringar. Det vill säga inkassoärenden mot danska företag.

Fördelar med att anlita Oddcoll för inkasso i Grekland:

Vårt team är väl insatt i grekisk affärskultur och grekiska regler, vilket ger en heltäckande inkassoprocess.

Med tillgång till vår onlineportal dygnet runt kan du hålla dig informerad och uppdaterad om ditt inkassoärende när du vill.

Vad händer om jag har ett stort antal obetalda danska fordringar att ladda upp?

Det är inga problem. Starta dina ärenden antingen genom att:

Ladda upp dem ett och ett (tar ungefär en minut per fall), via en Excel-fil eller genom att ansluta ditt ERP-system till vår plattform via API.

Täcker ni fler länder än inkasso i Danmark?

Ja, det gör vi. Vi är en global B2B inkassotjänst. Vi har lokala inkassospecialister på plats över hela världen, och du kan tryggt och effektivt använda Oddcoll för alla dina internationella inkassobehov.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer information om inkasso i Danmark.

Vårt inkassobolag i Danmark.

Nyckeln till en framgångsrik indrivning när din danska faktura är förfallen är att använda ett danskt inkassobolag. Anledningen är att den danska lagstiftningen om inkassoverksamhet är unik jämfört med andra länder.

Oddcolls inkassotjänster i Danmark kan hjälpa dig att hantera dina gäldenärer som vägrar att betala på ett så effektivt sätt som möjligt. Allt du behöver göra är att ladda upp din fordran på vår portal.

Vår partner i Danmark är “Dansk Inkasso Service” som ligger i Köpenhamn, Danmark.

En partner som vi är mycket stolta och nöjda med när det gäller deras höga återvinningsgrad i deras ärenden samt deras höga kundnöjdhet.

Kan du presentera ditt företag med några få meningar?

Dansk Inkasso Service är specialister på indrivning av fordringar och gäldenärsförvaltning. Vi har utvecklat marknadens bästa inkassolösning vilket innebär att vi kan erbjuda en ärendehantering som är både snabbare och mer flexibel. Det har stor betydelse för att få hem pengarna.

Dansk Inkasso Service är ett auktoriserat inkassobolag, (jfr inkassolagen) och vi är auktoriserade av Rikspolisstyrelsen i Danmark. Vi har tillstånd att hantera alla typer av penningfordringar, oavsett storlek, och idag har vi kunder inom många olika branscher.

Beskriv inkassoprocessen (utanför domstol). Vad gör ni steg för steg för att få en gäldenär att betala?

  • Granskar och korrigerar er fordran.
  • Gäldenärens namn och adress kontrolleras via det centrala personregistret/företagsregistret.
  • Inkassobrev som åläggs kostnader och avgifter för indrivning.
  • Personliga samtal till gäldenären
  • Gäldenären registreras som en dålig betalare i RKI.
  • Förberedelse av skuldebrev/fritidsförlikning och administration av avbetalningsplan.

Vad kostar rättsliga åtgärder? Och om du vidtar rättsliga åtgärder i ett ärende och vinner i domstol, kan du då alltid lägga till de rättsliga kostnaderna som kunden har betalat till skulden?

Om huvudbeloppet i inkassomålet är högst 100 000 danska kronor är priset ett utlägg för inkassoavgifter inom domstolen och domstolsavgifter som beräknas efter huvudbeloppets storlek i enlighet med domstolens vägledande taxor.

Kostnaderna i exekutionsdomstolen läggs alltid på gäldenären om inte gäldenären bestrider och målet därför måste prövas i civil domstol.

Inkassoprocessen i Danmark.

“Den vänskapliga fasen” av indrivning av fordringar i Danmark.

När din faktura mot ett företag i Danmark är förfallen är det första steget att skicka ett formellt påminnelsebrev till gäldenären. Minst 10 dagar måste fastställas som ny betalningsfrist innan ytterligare åtgärder kan vidtas.

Påminnelsebrevet måste skickas till gäldenären innan ärendet skickas till ett inkassobolag.

När tidsfristen för påminnelsebrevet har löpt ut kan inkassoprocessen påbörjas. Inkassobyråer i Danmark behöver tillstånd från de danska myndigheterna för att bedriva sin verksamhet.

Inkassokrav utfärdas och gäldenären informeras om att nästa steg i processen är att gå vidare med rättsliga åtgärder.

 

Rättslig indrivning av fordringar i Danmark.

Ibland kan det vara nödvändigt att gå till domstol med ditt inkassoärende i Danmark.

Civilrättsliga mål kan väckas vid distriktsdomstolarna av privatpersoner och organisationer för att lösa sina tvister med en annan part. Den part som går vidare med en civilrättslig talan kallas käranden. Den part som kallas är svaranden.

Det finns 24 distriktsdomstolar i Danmark. I tveksamma fall börjar alla rättsliga tvister i någon av distriktsdomstolarna. I undantagsfall kan distriktsdomstolen överföra ett civilmål till högsta domstolen om målet har att göra med rättsliga normer av allmänt intresse.

“Betalningsföreläggande”.

Detta är en alternativ processuell väg som en borgenär kan gå som är mycket smidigare och snabbare än det vanliga domstolsförfarandet i distriktsdomstolen.

Med ett “betalningspåkrav” får du fogdens hjälp för att driva in skulder på upp till 100 000 danska kronor.

Om någon är skyldig dig pengar kan du få domstolens hjälp att driva in beloppet genom att överföra ditt betalningsföreläggande till din närliggande tingsrätt. Det är fogdeförvaltningsdomstolen som handlägger ärendet.

Du kan använda denna alternativa väg (betalningspåkrav) när du har ett rimligt antagande om att gäldenären kommer att instämma i att han är skyldig dig summan. Hur som helst får skulden inte överstiga 100 000 danska kronor exklusive rättegångskostnader och räntor.

Vilka obligatoriska uppgifter måste jag lämna? Betalningskravet måste bland annat innehålla uppgifter om parternas namn och adress, ditt ärende och information om hur ärendet uppstod.

Om du har angett detta på ansökan om “betalningsföreläggande” får fogdeförvaltningen:
– Se till att den dom du får från “betalningspåkrav” har samma rättsliga verkan som en vanlig dom från domstol.
– Överföra ditt danska inkassoärende till ett vanligt civilrättsligt förfarande i Danmark om din kund (gäldenären) bestrider skulden.

Vad kostar det? Vid den tidpunkt då du lägger fram betalningskravet för fogdeförvaltningen ska du likaså betala en domstolsavgift. Rättegångskostnaden är beroende av storleken på fordringsbeloppet, dina val i ansökan om betalningsföreläggande och ärendets tidsförlopp.

Verkställighet av fordringar i Danmark.

Om en privatperson eller en organisation har en skuld till någon kan den person som har skulden (borgenären) föra ärendet till verkställighetsdomstolen – om den andra parten (skuldhavaren) vägrar att fullgöra sin skyldighet.

För att kunna föra en fordran i ett inkassoärende i Danmark till verkställighetsdomstolen behöver du en så kallad exekutionstitel. I ett danskt inkassosammanhang innebär detta en dom från domstolen. Antingen genom det vanliga rättsliga förfarandet eller genom ett betalningsföreläggande.

Ett verkställighetsförfarande innebär att gäldenärens tillgångar fördelas av verkställighetsdomstolen till borgenären.

Insolvensförfaranden i Danmark

Om en organisation får ekonomiska problem kan en likvidation garantera att inga borgenärer behandlas orättvist.

Domstolen kan inleda ett likvidationsförfarande mot en gäldenär om denne är insolvent (och inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt överenskommelse) och en av borgenärerna ansöker om konkurs.

Domstolarna inleder inte själva insolvensförfaranden, och konkurs får endast väckas om gäldenären inte kan betala.

Om det finns andra skäl till att organisationen inte betalar måste ärendet då behandlas som ett inkassomål i Danmark och gå igenom processen “betalningspåkrav” eller alternativt som en vanlig civilrättslig tvist i tingsrätten.

När ett företag befinner sig i konkursförfarande förlorar företaget sin förmåga att själv förvalta företagets pengar och tillgångar. En juridisk rådgivare utses officiellt till konkursförvaltare, som ska försöka göra en översikt över organisationens totala skuldsättning. Förvaltaren ska likaså räkna ut och sälja organisationens resurser och tillgångar. Den summa pengar som förvaltaren kan få ihop förmedlas till fordringsägarna.

Hur ansöker man om konkurs?

Du kan fylla i dina uppgifter i ett formulär som du ska skicka till konkursdomstolen i det område där gäldenären finns.

En konkursansökan bör sammanställas som en papperskopia och bör innehålla namn, adress och CVR-nummer för skuldinnehavaren. Du bör också skriva hur mycket organisationen är skyldig och för vad den är skyldig. Dessutom bör du ange ditt eget namn, telefonnummer och adress.

Om en organisation förklarar sig ekonomiskt insolvent bör ett dokument över tillgångar, resurser och skulder (värden och skulder) samt en förteckning över borgenärer bifogas.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin