Inkasso i Danmark

Oddcoll är en plattform med handplockade inkassobolag och advokatbyråer i 44 europeiska länderså att internationella företag kan driva in sina förfallna fakturor med enkelhet

 

  Inkasso utförd lokalt i Danmark för bästa resultat

  Experter på danska förhållanden och lagar

  Kom igång snabbt och enkelt

Hur det fungerar

Använd en dansk expert för att få betalt!

Nyckeln att lyckas få betalt från sin danska kund är att använda en dansk inkassobyrå. Anledningen är att den danska lagstiftningen för inkasso är unik.

Genom att ladda upp ditt krav kommer en inkassobyrå från Danmark hantera ditt ärende, och det utan att du behöver förhandla pris och villkor (för det har vi redan löst). Vi har ordnat en färdig deal (9,5% provisionskostnad), en enkel plattform och framförallt ett bra danskt inkassobolag som gör jobbet.

Vi är alltså partners med en lokal inkassobyrå i Danmark vilka utför inkasso när gäldenären är från Danmark vilket maximerar din chans att erhålla betalning. Kvalitén mellan inkassobyråer kan skilja och vi väljer samarbetspartners med omsorg. Vår partner i Danmark är Dansk Inkasso Service.

Dansk Inkasso Service är trovärdiga i branschen vilket gör dem till en mycket bra partner att arbeta med eftersom deras framgång såväl som vår är oöverträffad.

1. Utomrättslig inkasso i Danmark.

När din faktura mot ett danskt företag förfaller, så är första steget att sända ett påminnelsebrev till gäldenären. Minimalt 10 dagar måste ges till nytt förfallodatum innan vidare åtgärder får vidtas. Påminnelsebrevet är enligt dansk lagstiftning ett krav för att bolag ska få sända ärendet till inkasso. När även påminnelsen förfallit kan inkassoproessen påbörjas. Danska inkassobolag behöver tillstånd från danska myndigheter (likt svenska Datainspektionen) för att få bedriva inkassoverksamhet. Inkassokrav ställs till gäldenären som informeras om att rättliga åtgärder kan initieras vid utebliven betalning.

2. Rättslig inkasso i Danmark

Den danska summariska processen (En förenklad rättsprocess för obestridda fordringar) gäller för fordringsanspråk upp till DKK, 100.000., exklusive ränta och kostnader. Om beloppet överstiger detta får fordringsägare använda sig av den sedvanliga civilrättsliga rättsförfarandet för att erhålla en dom i ärendet mot gäldenären.

3. Verkställighet

Troligtvis betalar den danska gäldenären efter en dom har utfärdats mot denne, men skulle så vara fallet att betalning fortfarande inte görs, behöver en ansökan om verkställighet göras. Ansökan görs till “Fogedretten” och för verkställighet krävs en dom från domstolen eller ett “betalingspåkrav” från den danska summariska processen.

Läs mer om vår service och hur den fungerar.

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

WordPress Image Lightbox Plugin