Inkasso på Cypern

Få betalt enkelt och snabbt från dina gäldenärer på Cypern!

  9,3 av 10 i betyg baserat på 91 omdömen på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjälpt över 2 030 företag att få betalt av sina kunder utomlands!

Det kan vara otroligt frustrerande att jaga betalningar från kunder utomlands.

Men med Oddcolls internationella inkassoplattform kan du få hjälp snabbt och enkelt.

Få tillgång till de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen med en enda knapptryckning.

Ladda upp ditt ärende på 1 minut och vår inhemska inkassospecialist i din gäldenärs land kommer att börja driva in ditt ärende omedelbart.

Om inkasso på Cypern.

Inkasso på Cypern kan vara en komplicerad process, men med en tydlig förståelse för rättssystemet och de olika stegen kan fordringsägare effektivt driva in obetalda skulder.

Det första steget i inkassoprocessen på Cypern är den utomrättsliga fasen. Då försöker borgenären driva in skulden genom förhandlingar och kommunikation med gäldenären. Detta kan innefatta att skicka kravbrev, ringa telefonsamtal eller till och med besöka gäldenären personligen. Om skulden är obestridd och gäldenären är villig att betala kan detta vara ett snabbt och effektivt sätt att driva in skulden.

Men om gäldenären är ovillig eller oförmögen att betala är nästa steg att gå vidare juridiskt som borgenär. På Cypern krävs inget tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet, men det är viktigt att känna till de rättsliga förfarandena och begränsningarna.

Rättssystemet på Cypern bygger på common law-systemet, med högsta domstolen som högsta överklagandeinstans. Domstolsprocessen för inkasso kan vara långvarig och kostsam, men den är ett nödvändigt steg för fordringsägare med obetalda, obestridda fordringar.

För obestridda fordringar finns det en summarisk rättslig process tillgänglig, vilket är ett snabbare och mer kostnadseffektivt alternativ än en fullständig rättegång. Denna process används för fordringar som inte bestrids av gäldenären och kan omfatta ett domstolsbeslut om betalning eller beslag av tillgångar.

På Cypern är preskriptionstiden för fordringar sex år från dagen för den sista betalningen eller erkännandet av skulden. Det är viktigt att borgenärer är medvetna om denna tidsram och vidtar åtgärder inom preskriptionstiden för att driva in skulden.

Alternativa tvistlösningsmekanismer, såsom medling och skiljedom, finns också tillgängliga på Cypern. Dessa kan vara ett snabbare och mindre formellt sätt att lösa tvister och driva in obetalda skulder.

Om gäldenären inte kan betala kan en fordran verkställas genom att domstolen utfärdar en exekutionstitel. Detta gör det möjligt för borgenären att beslagta tillgångar eller lägga beslag på löner för att driva in skulden.

Slutligen kan ett insolvensförfarande inledas om gäldenären är insolvent. Detta är en rättslig process där gäldenärens tillgångar likvideras och fördelas mellan borgenärerna. Det är viktigt att notera att detta är en separat process från inkasso och bör hanteras av en jurist.

Sammanfattningsvis kan indrivning av skulder på Cypern vara en komplicerad process, men med en tydlig förståelse för rättssystemet och de steg som ingår kan borgenärer effektivt driva in obetalda skulder. Vare sig det sker utanför domstol, genom en summarisk rättslig process eller genom ett insolvensförfarande, gäller det att agera inom preskriptionstiden och vara medveten om de alternativa tvistlösningsmekanismer som finns tillgängliga.

Så här fungerar internationell inkasso! (60 sek.)

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin