Inkasso i Albanien

Få betalt enkelt och snabbt från dina gäldenärer i Albanien!

  9,3 av 10 i betyg baserat på 91 omdömen på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjälpt över 2 030 företag att få betalt av sina kunder utomlands!

Det kan vara otroligt frustrerande att jaga betalningar från kunder utomlands.

Men med Oddcolls internationella inkassoplattform kan du få hjälp snabbt och enkelt.

Få tillgång till de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen med en enda knapptryckning.

Ladda upp ditt ärende på 1 minut och vår inhemska inkassospecialist i din gäldenärs land kommer att börja driva in ditt ärende omedelbart.

Om inkasso i Albanien.

Inkasso i Albanien kan vara en komplicerad process, men genom att förstå det juridiska systemet och de olika stegen kan fordringsägare navigera effektivt genom processen.

Det första steget i inkasso i Albanien är den utomrättsliga fasen. Borgenärer kan försöka driva in skulden genom förhandlingar, medling eller andra former av alternativ tvistlösning. Om dessa försök misslyckas kan borgenären sedan gå vidare till domstolsfasen.

I Albanien krävs inget tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet. Borgenärer bör dock vara medvetna om och följa landets lagar och förordningar när de driver in skulder.

Rättssystemet i Albanien bygger på civilrätt och är indelat i tre nivåer: domstolar i första instans, appellationsdomstolar och kassationsdomstolen. Domstolsprocessen börjar med att en stämning lämnas in och fortsätter genom en rad förhandlingar och överklaganden, om det behövs.

Borgenärer med en obetald, men obestridd fordran kan gå vidare på laglig väg genom att lämna in en fordran till domstolen. För obestridda fordringar finns ett summariskt rättsligt förfarande, vilket är ett förenklat och snabbare sätt att behandla fordran.

Det är viktigt att borgenärer är medvetna om preskriptionstiderna för fordringar i Albanien. Preskriptionstiden för penningfordringar är tre år, räknat från den dag då fordran uppstod. Icke-monetära fordringar har en preskriptionstid på fem år.

Alternativa tvistlösningsmekanismer, såsom skiljedom och medling, finns tillgängliga i Albanien. Dessa metoder kan vara ett snabbare och billigare sätt att lösa tvister än att gå genom domstolssystemet.

När en gäldenär inte kan eller vill betala en skuld kan borgenären försöka få fordran verkställd genom en exekutionstitel. Denna process innebär att gäldenärens tillgångar beslagtas och säljs för att betala skulden.

Om gäldenären är insolvent kan borgenären inleda ett insolvensförfarande. Detta förfarande innebär att en konkursförvaltare utses som ska förvalta gäldenärens tillgångar och fördela dem till borgenärerna.

Sammantaget kan indrivning av skulder i Albanien vara en komplex process, men genom att förstå det rättsliga systemet och de steg som ingår kan borgenärer navigera effektivt genom processen. Det är viktigt att borgenärer är medvetna om preskriptionstiderna för fordringar, alternativa tvistlösningsmekanismer och domstolsprocessen. Insolvensförfaranden kan vara ett annat sätt att lösa obetalda fordringar när gäldenären inte kan betala.

Så här fungerar internationell inkasso! (60 sek.)

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin