Inkasso i Polen

Z

Inkasso som utförs lokalt av en expert i Polen

Z

Experter på polska förhållanden, lagar och företagskultur

Z
Betala bara för indrivet belopp, 9,5% i provisionskostnad

Effektiv B2B inkasso. Spara tid & Få betalt. Kom igång på ett ögonblick!

;

Inkasso för dina förfallna fakturor mot polska kunder!

När din polska kund inte betalar är det viktigt att agera snabbt och konsekvent.

När en betalningspåminnelse har skickats till gäldenären (utan resultat), bör du anlita ett polskt inkassobolag, så att gäldenären prioriterar ditt krav.

Crediteform Polska Sp. z.o.o., som ligger i Warszawa, är vår lokala partner för Polen och så fort du laddar upp ett ärende påbörjar de jobbet med att driva in din fordran,

Upptäck Fördelarna Med Att Använda Oddcoll

Den polska inkassoprocessen

Det är alltid önskvärt att få gäldenären att betala skulden utan att behöva vidta rättsliga åtgärder. När ett lokalt polskt inkassobolag skickar krav på inkasso och hotar med rättsliga åtgärder, uppfattar gäldenären ofta allvaret av situationen.

I den rättsliga inkassofasen finns det ett förfarande såsom Betalningsföreläggande att använda i Polen. Förfarandet gäller för ostridiga ärenden och är snabbare, enklare och billigare än vanligt domstolsförfarande. Förfarandet är valfritt och man kan istället välja att använda vanliga domstolsförfaranden. Vid ansökan måste fordringsägaren ange exakt beloppet för påståendet tillsammans med sakens fakta. Om gäldenären gör invändning mot fordran uppmanas parterna att bli hörda. Om inga invändningar görs gör tingsrätten betalningsföreläggandet verkställbart.

Om gäldenären, även efter rättsliga åtgärder, inte betalar, kan du ansöka om verkställighet till polska verkställande myndigheter. Distriktsdomstolar och fogdar ansvarar för den polska verkställighetsförfarandet. Processen börjar med att sökanden ansöker om verkställighet och bifogar exekutionstiteln till ansökan.

Spara tid & Få Betalt. Kom igång på ett ögonblick!

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

En inkassotjänst för företag med internationell försäljning