Vanliga frågor

Vad för Service kan jag förvänta mig när jag använder Oddcoll?
Att använda Oddcoll är ett billigt och smidigt sätt att få betalt för sina fordringar mot europeiska företag. Och det tar enbart 3 minuter att komma igång med tjänsten. Du har då tillgång till vår användarvänliga plattform där du kan ladda upp ärenden mot företag i hela Europa.

På plattformen kan du sedan enkelt följa utvecklingen i dina ärenden och kommunicera med Inkassobolagen/Advokatbyråerna. Alla ärenden hanteras i gäldenärens land utifrån gällande regler och lagstiftning. Oavsett vilket land ärendet drivs in i så är kostnaden alltid 9,5% av det inkasserade beloppet.

Genom Oddcoll försäkrar du dig om ett enkelt sätt att få betalt för dina obetalda fakturor.

 

Är det enkelt att komma igång med Oddcoll?
Ja, på mindre än 3 minuter kommer du igång.

1.  Skapa ett konto genom att trycka på “Skapa Konto” knappen.
2. Ladda upp ärende genom att trycka på “nytt ärende”. Välj din gäldenärens land och ladda upp fakturan.

Du notifieras sedan per e-mail när du får betalt eller något nytt händer i ditt ärende.

Vad krävs för att ladda upp en faktura?
Gäldenären måste vara ett företag lokaliserat i Europa
Är Oddcoll ett inkassobolag?
Nej, Oddcoll är inte ett inkassobolag.

Oddcoll förmedlar ärenden till sina partners som är lokaliserade i gäldenärernas länder. Detta innebär att du ingår ett inkassouppdragsavtal direkt med vår partner.

Våra partners är Inkassobolag och Advokatbyråer med tillstånd att bedriva indrivning i sina respektive länder.

Vad händer om jag emottar betalning istället för Inkassobolaget/advokatbyrån?
Du får då logga in på dina kontosidor och registrera betalningen.

Gå in på ärendesida för relevant ärende. Klicka på registrera betalning och fyll i informationen.

Om man behöver gå vidare med rättsliga åtgärder?
I vissa ärenden räcker inte de vanliga inkassoåtgärderna till för att få gäldenären att betala. Vår lokala partner kan då gå vidare rättsligt i ärendet.

Du får en rekommendation om hur du bör göra i varje enskilt ärende. Inga sådana åtgärder tas utan ditt godkännande.

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

WordPress Image Lightbox Plugin