Lagar om inkasso i Europas länder – Gemensamma drag

Lagar om inkasso i Europas länder – Gemensamma drag 1. Tillståndskrav för att få bedriva 3:e parts inkasso mot gäldenärer i ett land.   I de absolut flesta länder i Europa krävs tillstånd för att fe bedriva inkasso på uppdrag av en fordringsägare. Tillståndet...

Jurisdiktion vid gränsöverskridande inkasso

Jurisdiktion vid gränsöverskridande inkasso. Jurisdiktion behandlar frågan om vilket lands domstol som är behörig att pröva ett rättsligt ärende när parterna är lokaliserade i olika länder. Så vad gäller vid gränsöverskridande inkassoärenden? Inkasso är åtgärder som...

En översikt av det europeiska småmålsförfarandet

En översikt av det europeiska småmålsförfarandet Det europeiska småmålsförfarandet är (likt det Europeiska betalningsföreläggandet) ett instrument för gränsöverskridande tvister mellan parter i olika medlemsländer i EU. (Förutom Danmark) Men då det europeiska...

Det Europeska Betalningsföreläggandet

Det Europeska Betalningsföreläggandet   Då en fordringsägare, belägen i ett EU-land, har en fordran mot en gäldenär i ett annat EU-land, finns det EU-rättsliga hjälpmedel att tillgå. Vi tänkte med detta inlägg börja med att förklara det Europeiska...