Betalningspåminnelser vid sena betalningar.

Betalningspåminnelser vid sena betalningar. Då en kund inte betalar sin faktura innan avtalad förfallodag, kan det vara aktuellt för fordringsägaren att skicka kunden en betalningspåminnelse för att få kunden att betala fakturan. När skickar man en...
Lagar om inkasso i Europas länder – Gemensamma drag

Lagar om inkasso i Europas länder – Gemensamma drag

Lagar om inkasso i Europas länder – Gemensamma drag 1. Tillståndskrav för att få bedriva 3:e parts inkasso mot gäldenärer i ett land.   I de absolut flesta länder i Europa krävs tillstånd för att fe bedriva inkasso på uppdrag av en fordringsägare....
Internationell jurisdiktion när en utländsk kund inte betalar

Internationell jurisdiktion när en utländsk kund inte betalar

Internationell jurisdiktion – när en utländsk kund inte betalar! När en faktura förfaller till betalning och en kund inte betalar, inleds inkassoåtgärder mot gäldenären för att förmå denne att betala fordran till borgenären. I vissa fall kan gäldenären befinna...

En översikt av det europeiska småmålsförfarandet

En översikt av det europeiska småmålsförfarandet Det europeiska småmålsförfarandet är (likt det Europeiska betalningsföreläggandet) ett instrument för gränsöverskridande tvister mellan parter i olika medlemsländer i EU. (Förutom Danmark) Men då det europeiska...
WordPress Image Lightbox Plugin