Betalningspåminnelser vid sena betalningar.

Betalningspåminnelser vid sena betalningar. Då en kund inte betalar sin faktura innan avtalad förfallodag, kan det vara aktuellt för fordringsägaren att skicka kunden en betalningspåminnelse för att få kunden att betala fakturan. När skickar man en...

Jurisdiktion vid gränsöverskridande inkasso

Jurisdiktion vid gränsöverskridande inkasso. Jurisdiktion behandlar frågan om vilket lands domstol som är behörig att pröva ett rättsligt ärende när parterna är lokaliserade i olika länder. Så vad gäller vid gränsöverskridande inkassoärenden? Inkasso är åtgärder som...

En översikt av det europeiska småmålsförfarandet

En översikt av det europeiska småmålsförfarandet Det europeiska småmålsförfarandet är (likt det Europeiska betalningsföreläggandet) ett instrument för gränsöverskridande tvister mellan parter i olika medlemsländer i EU. (Förutom Danmark) Men då det europeiska...