Betalningsvillkor i Tyskland

Lär dig förstå vilka betalningsvillkor i Tyskland, mot tyska företag, som är tillrådliga.

En guide för svenska företag.

Typiska betalningsvillkor i Tyskland

 

Standardbetalningsvillkor i Tyskland är “Zahlungsziel 30 Tage netto” (betalning inom 30 dagar netto).

Detta innebär att fakturan måste betalas inom 30 dagar från fakturadatumet, utan avdrag eller rabatter.

I vissa fall kan företagen erbjuda rabatter för tidig betalning, till exempel “Skonto” (rabatt för betalning inom ett visst antal dagar). Denna rabatt ligger vanligtvis på cirka 2-3 procent.

En annan vanlig betalningsvillkor i Tyskland är “Zahlungsziel 14 Tage netto” (betalning inom 14 dagar netto). Denna betalningsvillkor används ofta för mindre fakturor eller för transaktioner mellan företag och konsumenter.

För större transaktioner eller projekt kan företag förhandla om längre betalningsvillkor i Tyskland. Det är inte ovanligt att betalningsvillkoren förlängs till 60, 90 eller till och med 120 dagar, särskilt vid internationella transaktioner. ‘

Det är dock viktigt att notera att längre betalningsvillkor kan öka risken för sena eller uteblivna betalningar och kan kräva ytterligare säkerhetsåtgärder som till exempel handelskreditförsäkring.

Tips för att förhandla om betalningsvillkor i Tyskland

Om det är nytt för dig att göra affärer i Tyskland kan det vara en utmaning att förhandla om betalningsvillkor med dina kunder. Här är några tips som hjälper dig att navigera i denna process:

Gör dina efterforskningar: Innan du börjar förhandla bör du undersöka vilka standardbetalningsvillkor som används i din bransch och i Tyskland som helhet. Detta ger dig en bättre förståelse för vad som är typiskt och förväntas.

Var tydlig och uppriktig: När du förhandlar om betalningsvillkor ska du vara tydlig och uppriktig om dina förväntningar. Se till att din kund förstår när betalningen ska ske och vilka konsekvenser en försenad betalning får.

Överväg incitament: Om du har svårt att få en kund att gå med på dina betalningsvillkor kan du överväga att erbjuda incitament, t.ex. rabatter för tidig betalning eller avbetalningsplaner.

betalningsvillkor i Tyskland

Risker för utebliven betalning i Tyskland

 

Även om Tyskland har en stark ekonomi och ett stabilt företagsklimat finns det fortfarande en risk för utebliven eller försenad betalning.

Detta kan vara särskilt utmanande för internationella företag som är nya på marknaden eller arbetar med okända kunder.

Här är några av de risker du bör vara medveten om:

_________________

Kulturella skillnader: Tyskland har sin egen unika affärskultur, och det är viktigt att förstå sedvänjor och förväntningar kring betalningsvillkor. Tyskarna tenderar till exempel att vara mycket detaljorienterade och kan förvänta sig att fakturorna är exakta och välorganiserade.

Betalningsrutiner: Standardbetalningstiden i Tyskland är 30 dagar netto, men vissa företag kan försöka förhandla fram längre betalningsvillkor eller fördröja betalningen av olika skäl. Detta kan vara särskilt svårt för mindre företag eller företag med begränsat kassaflöde.

Juridiska och regleringsmässiga frågor: Om en kund inte betalar kan det finnas juridiska och regulatoriska frågor som du måste ta ställning till. Detta kan vara en särskild utmaning för internationella företag som inte är bekanta med det tyska rättssystemet.

Slutsats

 

Sammanfattningsvis är det viktigt för internationella företag som gör affärer i Tyskland att förstå de typiska betalningsvillkoren som används i landet.

Genom att anta dessa villkor och vidta åtgärder för att hantera dina kundfordringar kan du skapa förtroende och etablera starka relationer med dina tyska kunder.

Men det är också viktigt att vara medveten om riskerna med utebliven betalning och överväga att använda inkassotjänster i Tyskland om det behövs för att skydda ditt företag.

Genom att vara proaktiv och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder kan du se till att ditt företag blir framgångsrikt på den tyska marknaden.

Relaterade inlägg

En guide till internationell kreditförsäkring!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

RELATED ARTICLE  Pretty Kontantavstämning: Vad det är, hur man gör det & formulär 2024
WordPress Image Lightbox Plugin