Betalningspåminnelser vid sena betalningar.

Då en kund inte betalar sin faktura innan avtalad förfallodag, kan det vara aktuellt för fordringsägaren att skicka kunden en betalningspåminnelse för att få kunden att betala fakturan.

När skickar man en betalningspåminnelse?

En betalningspåminnelse bör man skicka ut ett par arbetsdagar efter det att förfallodatum har passerat. Sänder man ut påminnelsen direkt efter förfallodagen kan det skapa onödig irritation och administrativt arbete om betalningen redan är på väg. Men väntar man å andra sidan för länge kan detta ge intrycket att man i viss mån tillåter betalningsförseningar och att man inte har så väl fungerande rutiner för sin kredithantering.

Hur många?

Normalt ska man som fordringsägare inte sända ut mer än en betalningspåminnelse för varje sen betalning. Vid flera utskick urholkar det allvaret i påminnelserna.

Företag kan också välja att sända ut två påminnelser. Den första kan då ha en mjuk och vänlig utformning medan den andra kan vara mer eskalerande och mer strikt informera om vad effekterna av en utebliven betalning blir.

.

Vad kan/bör en betalningspåminnelse innehålla?

  • Information om att fakturan förfallit till betalning och att betalning inte inkommit. (Hänvisning genom fakturanummer och fakturadatum.)
  • En ny sista betalningsdag.
  • Eventuell dröjsmålsränta.
  • Eventuell påminnelseavgift.
  • Konsekvenser vid utebliven betalning. (t.ex. inkasso eller rättsliga åtgärder)

Om kunden ändå inte betalar?

I dessa fall bör man eskalera åtgärderna mot gäldenären genom att sända ärendet vidare till inkasso alternativt vidta rättsliga åtgärder. Fler påminnelser hjälper i detta skede inte och man visar på detta vis kunden att man menar allvar.

Det gör att kunden prioriterar fakturan och chansen att få betalt ökar avsevärt. Därtill är en professionell aktör expert på hur man får gäldenären att betala.

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin