Betalningspåminnelser för sena betalningar

När en kund inte har betalat en förfallen faktura är nästa steg i inkassoprocessen ofta att skicka en betalningspåminnelse till kunden.

När skickar man en betalningspåminnelse?

En betalningspåminnelse bör skickas ut några arbetsdagar efter att förfallodagen har passerat.

Om du skickar påminnelsen direkt efter förfallodagen kan det orsaka onödig irritation och administrativt arbete om betalningen redan är på väg.

Om du däremot väntar för länge kan det ge intryck av att du i viss mån tillåter sena betalningar och att du inte har väl fungerande rutiner för din kredithantering.

Hur många betalningspåminnelser ska man skicka?

Normalt bör en kreditgivare inte skicka mer än en betalningspåminnelse för varje försenad betalning. Mer än en, max två, undergräver allvaret i påminnelserna.

Vissa fordringsägare väljer också att skicka två påminnelser. Den första kan vara mjuk och vänlig, medan den andra strikt informerar gäldenären om konsekvenserna vid utebliven betalning. Välj att anlita en inkassotjänst

Vad kan/bör en betalningspåminnelse innehålla?

  • Information om att fakturan har förfallit och att betalning inte har erhållits, (Hänvisning till fakturanummer och fakturadatum.)
  • Ett nytt slutligt förfallodatum.
  • Dröjsmålsränta
  • Påminnelseavgift
  • Konsekvenser av utebliven betalning. (t.ex. inkasso eller rättsliga åtgärder)

Vad händer om kunden fortfarande inte betalar?

I dessa fall bör du trappa upp åtgärderna mot gäldenären genom att skicka ärendet till inkasso eller genom att vidta rättsliga åtgärder.

Fler påminnelser hjälper inte i detta skede och eskalerande åtgärder visar kunden att man menar allvar. Detta gör att kunden prioriterar fakturan och chansen att få betalt ökar markant. En professionell inkassohandläggare är dessutom expert på hur man får gäldenären att betala.

På Oddcoll strävar vi efter att sätta oss in i minsta detalj när det gäller att samarbeta med erfarna inkassobyråer och advokatbyråer för att driva in fakturor snabbare och med bättre återvinningsgrad för företag i alla europeiska länder.

4 minuters läsning.

Vilka regler gäller.
Den internationella inkassoprocessen.
Hur man uppnår effektiv inkasso.

Direktinkasso i hela Europa

Oddcoll

Your international debt collection specialist!
[/et_pb_text _builder_version=”4

Oddcoll är en plattform med inkassobolag över hela världen som gör det möjligt för internationellt orienterade företag att enkelt driva in sina förfallna fakturor.

Läs mer!

Gäller för alla våra partners

– Juridiskt tillstånd att driva in fordringar i deras länder
– Inkassospecialister för B2B
– Kommunicerar på engelska
– Experter på den nationella lagstiftningen för indrivning av fordringar

RELATED ARTICLE  Vad är koncerninterna redovisningstransaktioner? Fördelar och typer
WordPress Image Lightbox Plugin