Att avtala om lagvalsregler och kompetent jurisdiktion vid internationell försäljning

Vid internationella kommersiella kontrakt är avtalsparterna lokaliserade i länder med olika jurisdiktioner och rättssystem. Så vid en potentiell tvist, eller t.ex. vid en utebliven betalning från en kund, uppstår frågan, Vart vänder jag mig? Och vilket rättssystem ska användas när tvisten avgörs?

Dessa frågor kan med fördel regleras i kontraktet mellan parterna. Dvs. i ett kommersiellt avtal kan parterna, på förhand, bestämma vilket lands rättsregler som ska tillämpas samt var tvisten ska avgöras.

Och det finns några negativa konsekvenser om man nte gör det.

Innan rättsfrågan ens avgörs så går både tid och pengar åt att;
1. hitta rätt domstol,
2. låta en domare bestämma tlllämplig lag (utifrån vilka parterna är och vilka omständigheter som föreligger)

– Vid avsaknad av val av tillämplig val och jurisdiktion kanske man på förhand inte ens kan avgöra om det ens föreligger en tvist. Med andra ord så är det mycket enklare agera på ett snabbt och framförallt korrekt sätt när man vet vilka rättsliga förutsättningar en eventuell dispyt har,

Att tänka på vid val av lagvalsregler.

– Vilket lands lag tillgodoser dina intressen bäst?

– Egen lag kan såklart vara att föredra då ni känner till den bäst.

– Det kan vara lämpligt att ta juridisk hjälp för att överse potentiella konsekvenser av kontraktet om ni väljer ett annat lands rättssytem.

 

 

Att tänka på vid val av jurisdiktion.

– Vart någonstans har motparten tillgångar lokaliserade om en eventuell dom behöver verkställas. OCH kan en dom från vald jurisdiktion användas vid exekution där tillgångarna finns?

– Innebär processande någon annanstans implikationer och merkostnader?

 

Som ett alternativ till att avgöra tvisten i en natinoell domstol så står det parterna fritt att välja en skiljedomstol. Fördelar med detta val är t.ex. en snabb och konfidentiell process där det processuella “spelutrymmet” för parterna är mycket större och går att skräddarsy. Nackdelen är att tvister i skiljedomstolar är förknippade med väldigt höga kostnader.

Säljer ni utomlands och i behov av effektiv inkasso?

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

RELATED ARTICLE  Internationella kreditupplysningar: En komplett guide
WordPress Image Lightbox Plugin