En översikt av det europeiska småmålsförfarandet

Det europeiska småmålsförfarandet är (likt det Europeiska betalningsföreläggandet) ett instrument för gränsöverskridande tvister mellan parter i olika medlemsländer i EU. (Förutom Danmark)

Men då det europeiska betalningsföreläggandet behandlar ärenden som inte är bestridda, behandlar det europeiska småmålsförfarandet ärenden som är tvistiga men ändå ganska små. Värdet på fordringar får uppgå till 5.000 euro.

 

Syftet med förfarandet är att det ska vara ett snabbare och mer kostnadseffektivt alternativ att använda sig av – än att behöva stämma sin motpart i domstol enligt de vanliga processrättsliga reglerna. Särskilt har konsumenter samt små- till medelstora företag hafts i åtanke, vilka annars kan ha svårt att hävda sin rätt på grund av dyra processkostnader och långa handläggningstider. Förfarandet erbjuds alltså som ett alternativ till de sedvanliga rättsförfarandena.

Ansökan görs till den domstol i varje land som är kompetent att hantera ärendet. Det innebär att en fordringsägare i varje enskilt fall måste ta reda på vilken rätt adressat är för hantering av ärendet.

Därefter är förfarandet utformat för att kunna ske skriftligen för att på så vis förenkla processen. Dock kan domstolen ibland tycka att det på grund av omständigheterna i det särskilda fallet är nödvändigt att höra parterna muntligen. Utvecklingen går mot att domstolarna i dessa fall bereder möjligheter för exempelvis videokonferenser och andra tekniska lösningar för att förenkla för parterna i så stor mån som möjligt.

Det finns inga transparenta kostnader för förfarandet, utan dessa varierar beroende på vilket land ärendet hanteras i. Oftast får den vinnande parten sina kostnader täckta av den förlorande parten så länge kostnaderna är rimliga och i proportion till ärendets storlek och omständigheter.

Om förfarandet skulle vara intressant att använda finns matnyttig och praktisk information att hitta här!. Standardformulär att fylla i för ditt ärende finns att hitta här!.

Om ni behöver ha hjälp med att driva in era utländska fordringar!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

RELATED ARTICLE  Vad är inkasso och hur fungerar det? 2024
WordPress Image Lightbox Plugin