4 goda skäl till varför du bör digitalisera dina fakturor

Som den kostnadsmedvetna ledaren, ekonomen eller revisorn du är, känner du dig säkert igen: Pappersbunten är hög, fakturor försvinner, och påminnelseavgifter kostar pengar. Med elektronisk fakturahantering kan du och ditt företag enkelt effektivisera er fakturavardag avsevärt.

Vi ger dig här 4 goda skäl till varför du som hanterar inkommande leverantörsfakturor manuellt bör automatisera den manuella fakturaprocessen och digitalisera dina fakturor:

1, Du sänker kostnader. Elektronisk fakturahantering eliminerar kopieringskostnader, därför att ingen har behov av någon extra kopia av fakturan. En pappersfaktura kan bli kopierad 3-5 gånger innan den blir godkänd. Med elektronisk fakturahantering kan fakturan enkelt distribueras internt, utan att den skickas med post. Systemet skickar ut information om att det finns fakturor att attestera, samt påminnelser när det är någon faktura inte är attesterad och som kommer att förfalla. Därmed undviker man påminnelse- och ränteavgifter.

2. Du blir mer effektiv och frigör massa tid. Du slipper att manuellt knappa in fakturan i ditt ekonomisystem. När de anställda får tillgång till att attestera fakturor elektronisk, frigörs tid som tidigare användes för distribution, uppföljning och letande av fakturor. Denna tiden kan nu användas till andra arbetsuppgifter.

3. Du får bättre kontroll. Med elektronisk fakturahantering får de anställda tillgång till leverantörsfakturorna elektroniskt. Därför kan du vara säker på att ingen faktura försvinner eller blir liggande på någons skrivbord. Du får översikt över alla dina ”icke bokförda kostnader” och det är också enkelt att göra korrekta reservationer i bokföringen även över sådant som inte är attesterat ännu. Översikt över alla kostnader betyder att du får en bättre likviditetskontroll. Genom att allt är hanteras elektroniskt blir all historik också sparad. Det är enkelt att se vem som har konterat och godkänt kostnader. Därmed uppfyller man revisorernas krav på spårbarhet.

4. Du bidrar till en bättre miljö. När alla anställda får tillgång till fakturan elektroniskt försvinner behovet av den egna papperskopian för uppföljning. Det är ett onödigt slöseri med papper i dagens elektroniska samhälle.

Vill du veta mer om elektronisk fakturahantering och fördelarna det ger dig och ditt företag? Vi har nyligen blivit samarbetspartner med Compello. De kan svara på alla dina frågor. Läs mer om Compello.

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin