Izterjava v Lihtenštajnu

Enostavno in hitro prejmite plačilo od svojih dolžnikov v tujini!

  Ocenjeno z 9,3 od 10 na podlagi 91 ocen na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Več kot 2.030 podjetjem smo pomagali, da so jim stranke plačale v tujini!

Preganjanje plačil strank v tujini je lahko zelo neprijetno.

Toda s platformo Oddcoll za mednarodno izterjavo dolgov lahko hitro in enostavno dobite pomoč.

Z enim dotikom pridobite dostop do najboljših lokalnih agencij za izterjavo dolgov in odvetniških pisarn po vsem svetu.

V 1 minuti naložite svoj primer in naš specialist za izterjavo domačih dolgov v državi vašega dolžnika bo takoj začel izterjavo.

 

O izterjavi dolgov v Lihtenštajnu.

Izterjava dolgov v Lihtenštajnu je lahko zapleten proces, saj vključuje krmarjenje po pravnem sistemu države ter razumevanje različnih veljavnih predpisov in postopkov. V tem članku bomo podali celovit pregled postopka izterjave dolgov v Lihtenštajnu, vključno s fazo izvensodne izterjave dolga, zahtevami za izvajanje dejavnosti izterjave dolga, pravnim sistemom v Lihtenštajnu in različnimi možnostmi, ki so na voljo upnikom z neplačanimi, vendar nespornimi terjatvami. Obravnavali bomo tudi sodni postopek, zastaralne roke za terjatve, mehanizme alternativnega reševanja sporov in uveljavljanje terjatev ter insolvenčne postopke v Lihtenštajnu.

Prvi korak v postopku izterjave dolgov v Lihtenštajnu je faza izvensodne izterjave. V tej fazi bodo upniki poskušali izterjati dolg s sredstvi, kot so pisni opomini, telefonski klici in pogajanja. Pomembno je opozoriti, da mora biti v skladu z lihtenštajnsko zakonodajo faza izvensodne izterjave dolga izčrpana, preden se lahko začne kakršen koli sodni postopek.

Za izvajanje dejavnosti izterjave dolgov v Lihtenštajnu ni potrebno dovoljenje, vendar je treba upoštevati, da obstajajo predpisi za zaščito dolžnikov pred nadlegovanjem in zlorabami. Upniki morajo upoštevati te predpise in zagotoviti, da so njihova dejanja v skladu z zakonom.

Pravni sistem v Lihtenštajnu temelji na Napoleonovem zakoniku in je razdeljen na tri ravni: okrožno sodišče, vmesno sodišče in vrhovno sodišče. Okrožno sodišče je pristojno za obravnavanje manjših zahtevkov in civilnih zadev, medtem ko vmesno sodišče obravnava zahtevnejše zadeve in pritožbe z okrožnega sodišča. Vrhovno sodišče je najvišje sodišče v državi in obravnava pritožbe vmesnega sodišča.

Če ima upnik neplačano, vendar nesporno terjatev, ima na voljo več možnosti za zakonit postopek. Ena možnost je vložitev zahtevka pri okrožnem sodišču, ki bo zadevo obravnavalo in izdalo odločbo. Druga možnost je uporaba skrajšanega sodnega postopka, ki je poenostavljen postopek za nesporne zahtevke in ga obravnava okrožno sodišče.

Sodni postopek v Lihtenštajnu je precej enostaven, saj upnik vloži zahtevek, dolžnik pa odgovori. Obe stranki bosta imeli možnost predložiti dokaze in argumentirati svoj primer pred sodnikom, ki bo sprejel odločitev.

Zastaralni rok za terjatve v Lihtenštajnu je tri leta, kar pomeni, da mora upnik vložiti zahtevek v treh letih od zapadlosti dolga. Če zahtevek ni vložen v tem roku, zastara.

V Lihtenštajnu so na voljo tudi alternativni mehanizmi za reševanje sporov, kot sta mediacija in arbitraža. Ti mehanizmi so pogosto hitrejši in cenejši od sodnih postopkov in so lahko dobra možnost za reševanje sporov.

Izvršba terjatve v Lihtenštajnu se opravi z izvršilnim naslovom, ki ga izda sodišče. Ko obstaja sklep o izvršbi, lahko upnik sprejme ukrepe za izterjavo dolga, kot je zaseg premoženja ali rubež plače.

Če je dolžnik plačilno nesposoben in ne more plačati svojih dolgov, se lahko v Lihtenštajnu začne postopek zaradi insolventnosti. Te postopke vodi upravitelj, ki ga imenuje sodišče in si prizadeva za likvidacijo dolžnikovega premoženja ter njegovo razdelitev med upnike.

Skratka, izterjava dolgov v Lihtenštajnu je lahko zapleten postopek, vendar lahko upnik z razumevanjem veljavnih predpisov, postopkov in pravnega sistema uspešno krene po njem. Pomembno je izčrpati fazo izvensodne izterjave dolga in upoštevati predpise za zaščito dolžnikov pred nadlegovanjem.

Tako deluje mednarodna izterjava dolgov! (60 sek.)

Oglejte si, kako preprosto je začeti s svojim primerom!

ODDCOLL

Oddcoll je storitev za mednarodno izterjavo dolgov.
Podjetjem olajšamo pridobivanje plačil od njihovih strank v tujini.

WordPress Image Lightbox Plugin