Izterjava v Bosni in Hercegovini

Enostavno in hitro prejmite plačilo od svojih dolžnikov v tujini!

  Ocenjeno z 9,3 od 10 na podlagi 91 ocen na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Več kot 2.030 podjetjem smo pomagali, da so jim stranke plačale v tujini!

Preganjanje plačil strank v tujini je lahko zelo neprijetno.

Toda s platformo Oddcoll za mednarodno izterjavo dolgov lahko hitro in enostavno dobite pomoč.

Z enim dotikom pridobite dostop do najboljših lokalnih agencij za izterjavo dolgov in odvetniških pisarn po vsem svetu.

V 1 minuti naložite svoj primer in naš specialist za izterjavo domačih dolgov v državi vašega dolžnika bo takoj začel izterjavo.

 

O izterjavi dolgov v Bosni in Hercegovini.

Izterjava dolgov v Bosni in Hercegovini je lahko zapleten postopek, vendar lahko razumevanje pravnega sistema in različnih razpoložljivih možnosti upnikom pomaga pri učinkovitem vodenju postopka.

Prvi korak pri izterjavi dolga je izvensodna faza. Upnike spodbujamo, da poskušajo z dolžnikom doseči poravnavo, preden se lotijo sodnega postopka. Če je dolžnik pripravljen sodelovati in se dogovoriti o plačilu, je to lahko najučinkovitejša in stroškovno najugodnejša rešitev.

Za opravljanje dejavnosti izterjave dolgov v Bosni in Hercegovini ni potrebno dovoljenje. Vendar morajo upniki upoštevati zakone in predpise, ki jih je določila vlada.

Pravni sistem v Bosni in Hercegovini temelji na sistemu civilnega prava, zadeve v zvezi z izterjavo dolgov pa obravnava več različnih sodišč. Upniki lahko zakonito nadaljujejo z neplačano, vendar hkrati nesporno terjatvijo tako, da vložijo tožbo pri ustreznem sodišču.

Za nesporne terjatve obstaja skrajšani sodni postopek, ki se lahko uporabi za hitro rešitev zadeve. Ta postopek je običajno hitrejši in cenejši od rednega sodnega postopka.

Če zadeva ni rešena v skrajšanem postopku ali z zunajsodno poravnavo, se nadaljuje z rednim sojenjem. Sodni postopek je lahko dolgotrajen in drag, zato je pomembno, da upniki razumejo pravila in postopke.

V Bosni in Hercegovini je zastaralni rok za terjatve tri leta. To pomeni, da imajo upniki za vložitev tožbe na voljo tri leta od datuma zadnjega plačila ali datuma, ko je dolg zapadel.

V Bosni in Hercegovini so na voljo tudi alternativni mehanizmi za reševanje sporov, kot sta mediacija in arbitraža. Te možnosti so lahko manj formalne in cenejše od sodne obravnave ter so pogosto dober način za dosego poravnave.

Izvršitev terjatve v Bosni in Hercegovini je lahko zapletena, vendar običajno vključuje pridobitev izvršilnega naslova od sodišča. Ko je izvršilni naslov izdan, lahko upnik sprejme ukrepe za izterjavo dolga, kot je rubež plače ali zaseg premoženja.

Če je dolžnik insolventen, lahko upniki v Bosni in Hercegovini sprožijo postopek zaradi insolventnosti. Ta postopek vključuje imenovanje stečajnega upravitelja, ki bo nadzoroval dolžnikovo premoženje in obveznosti ter si prizadeval za razdelitev premoženja med upnike. Postopek zaradi insolventnosti je lahko dolg in zapleten postopek, zato je pomembno, da upniki razumejo z njim povezane zakone in predpise.

Na splošno je lahko izterjava dolgov v Bosni in Hercegovini zahteven postopek, vendar lahko razumevanje pravnega sistema in različnih razpoložljivih možnosti upnikom pomaga pri učinkovitem vodenju postopka.

Tako deluje mednarodna izterjava dolgov! (60 sek.)

Oglejte si, kako preprosto je začeti s svojim primerom!

ODDCOLL

Oddcoll je storitev za mednarodno izterjavo dolgov.
Podjetjem olajšamo pridobivanje plačil od njihovih strank v tujini.

WordPress Image Lightbox Plugin