Izterjava v Albaniji

Enostavno in hitro prejmite plačilo od svojih dolžnikov v tujini!

  Ocenjeno z 9,3 od 10 na podlagi 91 ocen na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Več kot 2.030 podjetjem smo pomagali, da so jim stranke plačale v tujini!

Preganjanje plačil strank v tujini je lahko zelo neprijetno.

Toda s platformo Oddcoll za mednarodno izterjavo dolgov lahko hitro in enostavno dobite pomoč.

Z enim dotikom pridobite dostop do najboljših lokalnih agencij za izterjavo dolgov in odvetniških pisarn po vsem svetu.

V 1 minuti naložite svoj primer in naš specialist za izterjavo domačih dolgov v državi vašega dolžnika bo takoj začel izterjavo.

 

O izterjavi dolgov v Albaniji.

Izterjava dolgov v Albaniji je lahko zapleten postopek, vendar lahko razumevanje pravnega sistema in posameznih korakov upnikom pomaga pri učinkovitem vodenju postopka.

Prvi korak pri izterjavi dolga v Albaniji je izvensodna faza. Upniki lahko poskušajo dolg izterjati s pogajanji, mediacijo ali drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov. Če so ti poskusi neuspešni, lahko upnik nadaljuje s sodno fazo.

V Albaniji za opravljanje dejavnosti izterjave dolgov ni potrebno dovoljenje. Vendar morajo upniki pri izterjavi dolga poznati in upoštevati zakone in predpise države.

Pravni sistem v Albaniji temelji na civilnem pravu in je razdeljen na tri ravni: sodišča prve stopnje, pritožbena sodišča in kasacijsko sodišče. Sodni postopek se začne z vložitvijo tožbe in se nadaljuje z vrsto obravnav in po potrebi s pritožbami.

Upniki z neplačano, vendar nesporno terjatvijo lahko pravno postopajo tako, da pri sodišču vložijo tožbo. Za nesporne terjatve je na voljo skrajšani sodni postopek, ki je poenostavljen in hitrejši način obravnave terjatve.

Pomembno je, da se upniki zavedajo zastaralnih rokov za terjatve v Albaniji. Zastaralni rok za denarne terjatve je tri leta in začne teči na dan nastanka terjatve. Za nedenarne terjatve velja petletni zastaralni rok.

V Albaniji so na voljo alternativni mehanizmi za reševanje sporov, kot sta arbitraža in mediacija. Te metode so lahko hitrejši in cenejši način reševanja sporov kot sodni postopek.

Kadar dolžnik ne more ali noče plačati dolga, lahko upnik zahteva izvršitev terjatve z izvršilnim naslovom. Ta postopek vključuje zaseg in prodajo dolžnikovega premoženja za poplačilo dolga.

Če je dolžnik insolventen, lahko upnik sproži postopek zaradi insolventnosti. Ta postopek vključuje imenovanje upravitelja, ki upravlja dolžnikovo premoženje in ga razdeli upnikom.

Na splošno je lahko izterjava dolgov v Albaniji zapleten postopek, vendar lahko razumevanje pravnega sistema in vključenih korakov upnikom pomaga pri učinkovitem vodenju postopka. Pomembno je, da se upniki zavedajo zastaralnih rokov za terjatve, mehanizmov alternativnega reševanja sporov in sodnega postopka. Postopek zaradi insolventnosti je lahko še en način za reševanje neplačanih terjatev, kadar dolžnik ne more plačati.

Tako deluje mednarodna izterjava dolgov! (60 sek.)

Oglejte si, kako preprosto je začeti s svojim primerom!

ODDCOLL

Oddcoll je storitev za mednarodno izterjavo dolgov.
Podjetjem olajšamo pridobivanje plačil od njihovih strank v tujini.

WordPress Image Lightbox Plugin