Vymáhanie pohľadávok v Moldavsku

Získajte platbu od svojich dlžníkov v zahraničí ľahko a rýchlo!

 Hodnotené 9,3 z 10 na základe 91 recenzií na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomohli sme už viac ako 2 030 spoločnostiam získať platby od ich klientov v zahraničí!

Zháňanie platieb od zákazníkov v zahraničí môže byť neuveriteľne frustrujúce.

S platformou Oddcoll na vymáhanie medzinárodných pohľadávok však môžete získať pomoc rýchlo a jednoducho.

Jedným dotykom získate prístup k najlepším miestnym inkasným agentúram a právnickým firmám na celom svete.

Nahrajte svoj prípad do 1 minúty a náš domáci špecialista na vymáhanie pohľadávok v krajine dlžníka začne okamžite vymáhať váš prípad.

 

O vymáhaní pohľadávok v Moldavsku.

Vymáhanie dlhov v Moldavsku môže byť zložitý proces, ale pochopenie právneho systému a rôznych možností, ktoré majú veritelia k dispozícii, môže pomôcť zabezpečiť úspešný výsledok.

Prvým krokom v procese vymáhania pohľadávok v Moldavsku je mimosúdna fáza, počas ktorej sa veriteľ pokúša dohodnúť s dlžníkom na platobnom pláne alebo vyrovnaní. Ak sú tieto pokusy neúspešné, veriteľ môže pristúpiť k súdnemu konaniu.

Je potrebné poznamenať, že na vykonávanie činností vymáhania pohľadávok v Moldavsku sa nevyžaduje povolenie. Je však dôležité, aby sa veritelia oboznámili s právnym systémom a príslušnými zákonmi a predpismi s cieľom zabezpečiť ich dodržiavanie.

Moldavský právny systém je založený na občianskoprávnom systéme, čo znamená, že spory sa riešia prostredníctvom výkladu zákonov a predpisov. Veritelia by mali poznať Občiansky súdny poriadok, v ktorom je uvedený právny postup riešenia sporov.

Ak má veriteľ nezaplatenú, ale nespornú pohľadávku, môže postupovať zákonným spôsobom podaním žaloby na príslušný súd. Pre nesporné pohľadávky je k dispozícii skrátené súdne konanie, ktoré umožňuje rýchlejšie vyriešenie sporu. Tento proces zahŕňa predloženie písomných dokumentov a nevyžaduje si súdne pojednávanie.

Ak je nárok sporný, súdny proces zahŕňa pojednávanie a predloženie dôkazov. Je dôležité, aby boli veritelia pripravení a aby mali jasnú predstavu o platných zákonoch a predpisoch.

Premlčacia lehota pre pohľadávky v Moldavsku je 3 roky od dátumu vzniku pohľadávky. Je dôležité, aby si veritelia boli vedomí tejto lehoty a aby v tejto lehote podnikli kroky.

V Moldavsku sú k dispozícii aj alternatívne mechanizmy riešenia sporov, ako napríklad mediácia a arbitráž. Tieto metódy môžu byť rýchlejšie a menej nákladné ako tradičný súdny proces a môžu byť dobrou možnosťou riešenia sporov.

Po vyriešení pohľadávky v prospech veriteľa je ďalším krokom vymáhanie pohľadávky. To možno vykonať získaním exekučného príkazu, ktorý veriteľovi umožňuje zabaviť majetok dlžníka na uspokojenie pohľadávky.

V prípadoch, keď je dlžník platobne neschopný, sa veritelia môžu domáhať nápravy prostredníctvom konkurzného konania. Tento proces zahŕňa likvidáciu majetku dlžníka a rozdelenie výnosov medzi veriteľov. Je dôležité, aby sa veritelia oboznámili s platnými zákonmi a predpismi a požiadali o radu odborníka v oblasti práva.

Celkovo môže byť vymáhanie pohľadávok v Moldavsku zložitý proces, ale pochopením právneho systému a rôznych dostupných možností môžu veritelia zvýšiť svoje šance na úspech. Je dôležité poznať príslušné zákony a predpisy a v prípade potreby požiadať o radu právneho profesionála.

Takto funguje medzinárodné vymáhanie pohľadávok! (60 sekúnd)

Pozrite sa, aké jednoduché je začať s vaším prípadom!

ODDCOLL

Oddcoll je služba na medzinárodné vymáhanie pohľadávok.
Uľahčujeme firmám získavanie platieb od zákazníkov v zahraničí.

WordPress Image Lightbox Plugin