Vymáhanie pohľadávok v Laose

  • Vymáhanie pohľadávok v Laose, ktoré vykonáva miestna agentúra na vymáhanie pohľadávok.
  • Bez rizika. Platíte len v prípade, že sme úspešní.
  • 19,5 % provízie.

  Hodnotené 9,4 z 10 na základe 74 recenzií na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Máte nezaplatené pohľadávky od zákazníkov v Laose, s ktorých vymáhaním potrebujete pomôcť?

Pomôžeme vám s rýchlym, efektívnym a jednoduchým vymáhaním pohľadávok v Laose. Vymáhanie pohľadávok môžete spustiť v priebehu niekoľkých minút. Prečítajte si, ako na to!

Tri kroky!

h

Nahrajte svoju pohľadávku voči dlžníkovi v Laose do našej platformy na vymáhanie pohľadávok.

Naša miestna agentúra na vymáhanie pohľadávok v Laose začne proces vymáhania.

Získajte platbu!

Niekoľko dôvodov, prečo používať Oddcoll na vymáhanie pohľadávok voči spoločnostiam v Laose.

N

Máme národného špecialistu na vymáhanie pohľadávok na mieste v Laose, kde sa nachádza váš dlžník.

N

Ktorý je odborníkom na získavanie platieb od dlžníkov konkrétne v Laose.

N

Ktorý hovorí rovnakým jazykom ako vaši dlžníci.

Čo je Oddcoll.

Oddcoll je medzinárodná platforma na vymáhanie pohľadávok, ktorá pomáha spoločnostiam, keď majú zákazníkov v zahraničí, ktorí neplatia svoje faktúry. Máme miestne agentúry na vymáhanie pohľadávok a advokátske kancelárie po celom svete, ktoré vždy riešia vaše prípady vymáhania pohľadávok na mieste, kde sa nachádzajú vaši dlžníci. Tým sa maximalizujú vaše šance na zaplatenie!

Všetko, čo potrebujete vedieť o medzinárodnom vymáhaní pohľadávok za 60 sekúnd.

Naša miestna agentúra na vymáhanie pohľadávok v Laose, ktorá priamo na mieste začne vymáhacie konanie:

S potešením vám predstavujeme spoločnosť Upper Class Collections ako nášho partnera pre vymáhanie pohľadávok v Laose. Po začatí vymáhania pohľadávok v Laose ihneď začnú s vymáhaním pohľadávok.

Proces vymáhania pohľadávok v Laose.

Nižšie uvádzame stručnú prezentáciu fungovania procesu vymáhania pohľadávok v Laose. Proces sa začína v mimosúdnej fáze, keď sa agentúra na vymáhanie pohľadávok snaží prinútiť dlžníka zaplatiť bez toho, aby sa veriteľ musel obrátiť na súd. Až po právnu fázu vymáhania pohľadávok v Laose, keď sa na vymáhanie pohľadávky využíva súd.

Vymáhanie dlhu “mimosúdnou cestou” v Laose.

Proces vymáhania dlhu v Laose sa začína, keď veriteľ má pohľadávku voči dlžníkovi v Laose a začne sa vymáhanie.

V záujme všetkých zúčastnených strán je prvým krokom snaha o to, aby dlžník zaplatil bez toho, aby sa pohľadávka musela predložiť na súd. Tým sa všetkým stranám ušetrí čas, peniaze a bolesti hlavy.

Agentúra na vymáhanie pohľadávok kontaktuje dlžníka a snaží sa ho presvedčiť, aby zaplatil. Presviedčanie je založené na tom, že vymáhač dlhu dá dlžníkovi úplne jasne najavo, že ak nebude naďalej platiť, prípad sa môže dostať na súd. Ak tieto hrozby prichádzajú od miestnej agentúry na vymáhanie pohľadávok v tej istej krajine ako dlžník, hrozby sú oveľa účinnejšie.

Agentúra na vymáhanie pohľadávok má dlhoročné skúsenosti s jednaním s dlžníkom v tomto štádiu a s pomocou presviedčania, vyjednávania a predovšetkým s výhodou možnosti eskalácie prípadu (so zvýšenými nákladmi pre dlžníka) sa väčšina prípadov vymáhania pohľadávok v Laose zvyčajne vyrieši v tomto štádiu.

Súdne vymáhanie pohľadávok v Laose.

Laoská ľudovodemokratická republika je socialistický štát, v ktorom vládne Laoská ľudová revolučná strana ako systém jednej strany.

Laos (Laoská ľudovodemokratická republika) vznikol v roku 1975 a zdedil veľkú časť občianskoprávneho systému bývalej francúzskej koloniálnej mocnosti. Pôvodné občianske zákonníky zahŕňali aj laoské zvykové právo. Právny systém sa odvtedy vyvíjal a v súčasnosti je kombináciou základného občianskoprávneho systému, laoského zvykového práva a vplyvov socialistického právneho systému.

Existujú tri úrovne súdov, a to súd prvého stupňa, odvolací súd a najvyšší súd.

A: Najvyšší ľudový súd:
Najvyšší ľudový súd je najvyšším súdnym orgánom v Laose a je zodpovedný za rozhodovanie prípadov, správu organizácie ľudových súdov a dohľad nad administratívnou prácou miestnych súdov a vojenských súdov. Najvyšší ľudový súd pôsobí ako najvyšší súd v odvolacom konaní.

B: Odvolací ľudový súd:
Odvolacie súdy sú zodpovedné za rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam ľudových súdov prvého stupňa na provinčných a mestských súdoch. Územná príslušnosť každého odvolacieho súdu pre určité provincie a sídlo každého odvolacieho súdu sú určené osobitnými predpismi.

C: Súdy prvého stupňa:
Prípady sa začínajú na prvom stupni a v Laose existujú dva rôzne typy súdov. Sú to krajské súdy a okresné súdy. Krajské súdy prejednávajú odvolania z okresných súdov a sú prvou inštanciou pre trochu väčšie zbierky vecí v Laose. Okresné súdy sú prvou inštanciou pre obchodné spory týkajúce sa menších súm.

Krajské súdy:
– Ľudové mestské súdy
– Provinčné ľudové súdy

Okresný ľudový súd:
– Okresné ľudové súdy
– Mestské ľudové súdy

Okrem uvedených súdov existujú aj vojenské súdy. V Laose však neexistujú žiadne iné špecializované súdy, ale súdy majú rôzne oddelenia špecializované na určité právne otázky.

Takto funguje naša služba vymáhania pohľadávok.

Môžeme vám účinne pomôcť s vymáhaním dlhov v Laose. Začnite ešte dnes!

Pozrite sa, aké jednoduché je začať s vaším prípadom!

ODDCOLL

Oddcoll je služba na medzinárodné vymáhanie pohľadávok.
Uľahčujeme firmám získavanie platieb od zákazníkov v zahraničí.

WordPress Image Lightbox Plugin