Vymáhanie pohľadávok na Filipínach

  • Vymáhanie pohľadávok na Filipínach, ktoré vykonáva miestna agentúra na vymáhanie pohľadávok.
  • Bez rizika. Platíte len v prípade, že sme úspešní.
  • 19,5 % provízie.

  Hodnotené 9,4 z 10 na základe 74 recenzií na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Účinné vymáhanie pohľadávok voči filipínskym dlžníkom.

Potrebujete pomôcť s vymáhaním dlhov na Filipínach? Rýchlo, jednoducho a efektívne vám pomôžeme získať platby od spoločností na Filipínach. Prečítajte si, ako na to!

Tri jednoduché kroky!

h

Vytvorte si účet a nahrajte svoju pohľadávku voči filipínskemu dlžníkovi na našu platformu na vymáhanie pohľadávok.

Akciu vykoná priamo na Filipínach naša miestna filipínska agentúra na vymáhanie pohľadávok.

Keď dlžník dlh zaplatí, peniaze sa prevedú priamo vám.

Niektoré dôvody, prečo používať Oddcoll na vymáhanie pohľadávok na Filipínach.

N

Vaše dlhy sú vymáhané lokálne priamo na Filipínach národným expertom na vymáhanie pohľadávok.

N

Ktorý pozná miestnu kultúru, pravidlá a ktorý hovorí rovnakým jazykom ako vaši dlžníci.

N

Svoje prípady vybavíte rýchlo a jednoducho na našej platforme na vymáhanie pohľadávok.

Ako mi môže oddcoll účinne pomôcť s mojimi filipínskymi dlžníkmi?

Pomáhame spoločnostiam s medzinárodnou zákazníckou základňou získať platby bez ohľadu na to, kde sa ich zákazníci nachádzajú.

Robíme to prostredníctvom našej medzinárodnej platformy na vymáhanie pohľadávok, kde sme spojili najlepšie národné agentúry na vymáhanie pohľadávok a advokátske kancelárie z celého sveta.

To znamená, že na vašich pohľadávkach vždy pracuje miestny odborník. Stačí si vytvoriť účet a nahrať pohľadávku, čím dáte do práce našu vybranú filipínsku agentúru na vymáhanie pohľadávok.

Všetko, čo potrebujete vedieť o medzinárodnom vymáhaní pohľadávok za 60 sekúnd.

Naša miestna agentúra na vymáhanie pohľadávok na Filipínach, ktorá okamžite začne vymáhacie konanie na mieste:

S potešením oznamujeme, že Upper Class Collections je naším partnerom pre vymáhanie pohľadávok na Filipínach. Po začatí vymáhania pohľadávok na Filipínach okamžite začnú s vymáhaním pohľadávok na mieste.

Proces vymáhania pohľadávok na Filipínach.

Proces vymáhania pohľadávok na Filipínach sa začína, keď filipínskemu dlžníkovi vznikne pohľadávka. Pokusy o vymáhanie dlhu sa začínajú upomínaním a presviedčaním. V niektorých prípadoch môže byť na Filipínach potrebné právne vymáhanie dlhu, keď sa dlžník bráni platbe.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok na Filipínach.

Keď sa prípadom zaoberá agentúra na vymáhanie pohľadávok, jej cieľom je prinútiť dlžníka zaplatiť bez toho, aby sa prípad musel ďalej eskalovať na filipínskych súdoch.

Toto sa na Filipínach vykonáva v takzvanej fáze mimosúdneho vymáhania.

Aby boli pokusy o vymáhanie v tejto fáze účinné, je potrebné využiť inkasnú agentúru, ktorá je miestna na Filipínach, kde má dlžník bydlisko. V tomto štádiu sa totiž dlžníkovi jasne oznámi, že v prípade nezaplatenia môže prípad prerásť do súdneho konania. Dlžník je potom zastrašený a chce sa vyhnúť riziku zaplatenia ďalších vysokých nákladov. Aby však bol tento nátlak účinný, musí pochádzať od osoby v tej istej krajine ako dlžník. Vtedy dlžník vie, že je skutočný.

Presviedčanie v tejto fáze procesu vymáhania pohľadávok sa vykonáva listom, telefonicky, elektronicky a niekedy aj fyzicky. Okrem už spomínanej hrozby právneho konania zo strany miestnej agentúry na vymáhanie pohľadávok na Filipínach sú pre úspech v tejto fáze dôležité aj ďalšie faktory. Ako napríklad vyjednávacie schopnosti, znalosť miestnych zvyklostí atď.

Súdne vymáhanie pohľadávok na Filipínach.

Právny systém.

Filipínsky právny systém je zmesou rôznych právnych systémov, ako je common law, rímske občianske právo a angloamerické common law. Občianske právo sa uplatňuje v oblastiach, ako sú rodinné vzťahy, majetok, dedičstvo, zmluvy a trestné právo. Zákony a zásady pôvodu common law sú naopak zrejmé v oblastiach, ako je procesné právo, právo obchodných spoločností, dane, poistenie, priemyselné vzťahy, bankovníctvo a devízové právo. V niektorých južných častiach ostrovov sa uplatňuje islamské právo. Zmiešaný právny systém Filipín je výsledkom prisťahovalectva moslimských Malajcov v štrnástom storočí a následnej kolonizácie ostrovov Španielskom a Spojenými štátmi.

 

Štruktúra súdov.

Filipínsky právny systém pozostáva z hierarchie súdov, pričom najvyšším súdom je Najvyšší súd.

Najvyšší súd má rozsiahle právomoci, môže rušiť politické a administratívne rozhodnutia a má možnosť vydávať pravidlá a zákony bez precedensu. Stanovuje aj procesné pravidlá pre nižšie súdy a jeho členovia zasadajú vo volebných súdoch. Najvyšší súd vykonáva odvolaciu právomoc voči rozsudkom odvolacieho súdu a daňového odvolacieho súdu.

V rámci Najvyššieho súdu existujú súdy troch stupňov:

– Odvolací súd (Court of Appeals – CA).
– Krajské súdy: Krajské súdy (CA), Krajské súdy (CA), Krajské súdy (CA), Krajské súdy (CA), Krajské súdy (CA), Krajské súdy (CA).
– Metropolitné a mestské súdy.

Odvolací súd prejednáva odvolania z regionálnych súdov. Je to druhý najvyšší súd a proti rozhodnutiam prijatým týmto súdom sa možno odvolať len na Najvyšší súd. A potom len v prípade právnych otázok, ktorými sa chce zaoberať Najvyšší súd.

Regionálne súdy sú rozmiestnené po všetkých súdne rozdelených regiónoch Filipín. Niektoré z týchto súdov sú špecializované na riešenie určitých druhov prípadov. V prípade určitých druhov vecí majú tieto súdy výlučnú právomoc. To znamená, že ľudia sa obracajú priamo na tento súd, aby sa ich vec prejednala.

Pod regionálnymi súdmi sa nachádza prvá úroveň, ktorou sú metropolitné a mestské súdy. Tie sa nachádzajú v mestách a obciach po celej krajine.

Popri bežných súdnych systémoch boli zriadené osobitné súdy, ktoré sa zaoberajú špecifickými prípadmi. Napr. odvolací daňový súd a Sandiganbayan. V niektorých častiach krajiny boli zriadené súdy šaría. Okrem toho na Filipínach existuje kolegiálny súd pre boj proti podvodom s názvom Sandiganbayan.

 

Ktorý súd je teda príslušný pre občianskoprávne konanie vo veci vymáhania pohľadávok?

Ak máte občianskoprávnu pohľadávku voči dlžníkovi na Filipínach… na ktorý súd je vhodné sa obrátiť?

Určenie prvej inštancie súdneho vymáhania dlhov na Filipínach trochu závisí od podrobností prípadu.

V prípadoch, keď má zahraničná spoločnosť obchodnú pohľadávku voči dlžníkovi na Filipínach:

Vhodným fórom, na ktorom treba začať, je krajský súd:
– Ak nie je jasné, aká je výška spornej pohľadávky.
– Ak celková výška pohľadávky presahuje 200 000 P alebo, ak sa prípad rieši v metropolitnej oblasti Manily, ak pohľadávka presahuje 400 000 P.

Vtedy sú správnym fórom, na ktorom sa má začať konanie, metropolitné a mestské súdy:
– Ak je celková výška pohľadávky nižšia ako 200 000 pesiet (400 000 pesiet v metropolitnej oblasti Manila).

Odvolanie z Metropolitného a mestského súdneho dvora prejednáva krajský súd ako ďalšia inštancia.

 

Proces na súde.

Veriteľ podáva občianskoprávnu žalobu podaním výzvy na príslušný súd a zaplatením súdnych poplatkov.

Súd potom vydá predvolanie, v ktorom informuje žalovaného o žalobe podanej proti nemu. Ak je žalovaným spoločnosť, doručenie sa môže uskutočniť predsedovi, konateľovi, výkonnému riaditeľovi, tajomníkovi spoločnosti, pokladníkovi alebo právnikovi spoločnosti.

Filipínske súdnictvo aktívne podporuje priateľské urovnanie občianskoprávnych sporov. Občianskoprávne prípady sa preto pred postúpením na súd predkladajú na mediáciu, ktorú vedú akreditovaní mediátori z Filipínskeho mediačného centra.

Ak mediácia zlyhá, existuje druhá šanca na dosiahnutie zmierlivého riešenia prostredníctvom súdneho riešenia sporov pod vedením sudcu. Ak mediácia opäť zlyhá a súdne konanie pokračuje až do úplného vyriešenia občianskoprávnej veci, tretí pokus o mediáciu sa môže uskutočniť na ďalšom stupni, ak sa vo veci podá odvolanie.

 

Ako sa rozdelia náklady súdneho konania medzi strany?

Súdy môžu rozhodnúť, že trovy konania bude znášať jedna strana alebo že sa rozdelia. Náklady sa vypočítavajú podľa usmernení Najvyššieho súdu. Náklady sa vo všeobecnosti priznávajú strane, ktorá vo veci zvíťazila. Súd však môže nariadiť ktorejkoľvek strane, aby zaplatila trovy konania alebo aby si ich rozdelila, ak sú uvedené dôvody oprávnené a primerané.

 

Vymáhanie pohľadávok na Filipínach.

Ako posledný krok v procese právneho vymáhania pohľadávok na Filipínach môže byť potrebné požiadať súd o pomoc pri vymáhaní pohľadávky.

V skratke to znamená, že ste na Filipínach absolvovali súdny proces a máte rozsudok alebo podobný exekučný titul, ktorý dokazuje, že vám dlžník dlhuje peniaze. Neplatenie zo strany dlžníka však pokračuje aj po vydaní rozsudku. Vtedy sa môžete obrátiť na súd na Filipínach so žiadosťou o pomoc pri prevode dlhu z dlžníka na seba.

Takto funguje naša služba vymáhania pohľadávok.

Môžeme vám účinne pomôcť s vymáhaním pohľadávok na Filipínach. Začnite ešte dnes!

Pozrite sa, aké jednoduché je začať s vaším prípadom!

ODDCOLL

Oddcoll je služba na medzinárodné vymáhanie pohľadávok.
Uľahčujeme firmám získavanie platieb od zákazníkov v zahraničí.

WordPress Image Lightbox Plugin