Vymáhanie pohľadávok na Cypre

Získajte platbu od svojich dlžníkov v zahraničí ľahko a rýchlo!

 Hodnotené 9,3 z 10 na základe 91 recenzií na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomohli sme už viac ako 2 030 spoločnostiam získať platby od ich klientov v zahraničí!

Zháňanie platieb od zákazníkov v zahraničí môže byť neuveriteľne frustrujúce.

S platformou Oddcoll na vymáhanie medzinárodných pohľadávok však môžete získať pomoc rýchlo a jednoducho.

Jedným dotykom získate prístup k najlepším miestnym inkasným agentúram a právnickým firmám na celom svete.

Nahrajte svoj prípad do 1 minúty a náš domáci špecialista na vymáhanie pohľadávok v krajine dlžníka začne okamžite vymáhať váš prípad.

 

O vymáhaní pohľadávok na Cypre.

Vymáhanie pohľadávok na Cypre môže byť zložitý proces, ale s jasným pochopením právneho systému a príslušných krokov môžu veritelia účinne vymáhať nezaplatené dlhy.

Prvým krokom v procese vymáhania pohľadávok na Cypre je mimosúdna fáza. V tejto fáze sa veriteľ pokúša vymôcť dlh prostredníctvom rokovaní a komunikácie s dlžníkom. To môže zahŕňať zasielanie výziev, telefonovanie alebo dokonca osobnú návštevu dlžníka. Ak je dlh nesporný a dlžník je ochotný zaplatiť, môže to byť rýchly a účinný spôsob vymáhania dlhu.

Ak však dlžník nie je ochotný alebo schopný zaplatiť, ďalším krokom je postupovať právne ako veriteľ. Na Cypre sa na vykonávanie činností spojených s vymáhaním pohľadávok nevyžaduje povolenie, je však dôležité poznať právne postupy a obmedzenia.

Právny systém na Cypre je založený na systéme common law, pričom najvyšším odvolacím súdom je Najvyšší súd. Súdny proces vymáhania pohľadávok môže byť zdĺhavý a nákladný, ale je to nevyhnutný krok pre veriteľov s nezaplatenými, nespornými pohľadávkami.

V prípade nesporných pohľadávok je k dispozícii skrátený súdny proces, ktorý je rýchlejšou a nákladovo efektívnejšou možnosťou ako celý súdny proces. Tento proces sa používa v prípade pohľadávok, ktoré dlžník nespochybňuje, a môže zahŕňať súdny príkaz na zaplatenie alebo zablokovanie majetku.

Na Cypre je premlčacia lehota pre pohľadávky šesť rokov od dátumu poslednej platby alebo uznania dlhu. Je dôležité, aby si veritelia boli vedomí tejto lehoty a aby v rámci premlčacej lehoty podnikli kroky na vymáhanie dlhu.

Na Cypre sú k dispozícii aj alternatívne mechanizmy riešenia sporov, ako napríklad mediácia a arbitráž. Môžu byť rýchlejším a menej formálnym spôsobom riešenia sporov a vymáhania nezaplatených dlhov.

Ak dlžník nie je schopný zaplatiť, vymáhanie pohľadávky sa môže uskutočniť získaním exekučného titulu od súdu. To umožňuje veriteľovi zabaviť majetok alebo obstaviť mzdu s cieľom vymôcť dlh.

Napokon, v prípadoch, keď je dlžník platobne neschopný, možno začať konkurzné konanie. Ide o právny proces, v ktorom sa majetok dlžníka speňaží a rozdelí medzi veriteľov. Je dôležité poznamenať, že ide o proces oddelený od vymáhania pohľadávok a mal by sa ním zaoberať právny odborník.

Na záver možno povedať, že vymáhanie dlhov na Cypre môže byť zložitý proces, ale s jasným pochopením právneho systému a príslušných krokov môžu veritelia účinne vymáhať nezaplatené dlhy. Či už ide o mimosúdnu fázu, skrátené súdne konanie alebo konkurzné konanie, kľúčové je konať v rámci premlčacej lehoty a poznať dostupné alternatívne mechanizmy riešenia sporov.

Takto funguje medzinárodné vymáhanie pohľadávok! (60 sekúnd)

Pozrite sa, aké jednoduché je začať s vaším prípadom!

ODDCOLL

Oddcoll je služba na medzinárodné vymáhanie pohľadávok.
Uľahčujeme firmám získavanie platieb od zákazníkov v zahraničí.

WordPress Image Lightbox Plugin