Windykacja w Luksemburgu

Uzyskaj łatwą i szybką zapłatę od swoich dłużników za granicą!

  Oceniono na 9,3 / 10 na podstawie 91 opinii z Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomogliśmy ponad 2.030 firmom uzyskać zapłatę od swoich klientów za granicą!

Ściganie płatności od klientów za granicą może być niezwykle frustrujące.

Ale dzięki platformie Oddcoll do windykacji międzynarodowej możesz uzyskać pomoc szybko i łatwo.

Uzyskaj dostęp za jednym dotknięciem do najlepszych lokalnych firm windykacyjnych i kancelarii prawnych na całym świecie.

Prześlij swoją sprawę w ciągu 1 minuty, a nasz specjalista ds. windykacji krajowej w kraju dłużnika natychmiast rozpocznie windykację.

 

O windykacji w Luksemburgu!

Windykacja w Luksemburgu może być złożonym procesem, ale zrozumienie systemu prawnego i dostępnych opcji może pomóc wierzycielom w pomyślnym przejściu przez ten proces.

Pierwszym krokiem w procesie windykacji w Luksemburgu jest faza pozasądowa. W tej fazie wierzyciele są zachęcani do podjęcia próby osiągnięcia porozumienia w sprawie płatności z dłużnikiem przed podjęciem działań prawnych. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia w sprawie płatności, wierzyciel może przystąpić do działań prawnych.

Prowadzenie działań windykacyjnych w Luksemburgu nie wymaga zezwolenia. Ważne jest jednak, aby wierzyciele zapoznali się z systemem prawnym, aby mieć pewność, że ich działania są zgodne z prawem.

System prawny w Luksemburgu oparty jest na prawie cywilnym. Oznacza to, że spory rozstrzygane są przez sądy, a nie przez organy administracyjne. Wierzyciele posiadający niezapłacone, ale bezsporne roszczenia mogą postępować zgodnie z prawem, składając wniosek do właściwego sądu.

W Luksemburgu istnieje skrócony proces sądowy dla roszczeń bezspornych. Proces ten nosi nazwę “procédure de référé” i ma stanowić szybszą i mniej kosztowną alternatywę dla tradycyjnego procesu sądowego. Jest on zazwyczaj stosowany w przypadku roszczeń o wartości poniżej 10 000 euro.

Tradycyjne postępowanie sądowe w Luksemburgu obejmuje kilka etapów, w tym złożenie pozwu, doręczenie pozwu dłużnikowi oraz rozprawę przed sędzią. Czas trwania procesu może być różny w zależności od złożoności sprawy.

W Luksemburgu okres przedawnienia roszczeń wynosi pięć lat. Oznacza to, że wierzyciel musi zgłosić roszczenie w ciągu pięciu lat od dnia, w którym dług stał się wymagalny.

W Luksemburgu dostępne są alternatywne mechanizmy rozwiązywania sporów, takie jak mediacja i arbitraż. Opcje te mogą być mniej kosztowne i czasochłonne niż postępowanie sądowe.

Egzekucja należności w Luksemburgu może być procesem złożonym. Jeśli istnieje tytuł egzekucyjny, wierzyciel może go wykorzystać do zajęcia aktywów dłużnika i wyegzekwowania należności. Jeśli dłużnik jest niewypłacalny, może zostać wszczęte postępowanie upadłościowe.

Podsumowując, windykacja w Luksemburgu może być procesem złożonym, ale zrozumienie systemu prawnego i dostępnych opcji może pomóc wierzycielom w pomyślnym przejściu przez ten proces. Ważne jest, aby wierzyciele zapoznali się z systemem prawnym, aby upewnić się, że ich działania są zgodne z prawem, a także aby byli świadomi okresu przedawnienia roszczeń, który wynosi pięć lat. W Luksemburgu dostępne są alternatywne mechanizmy rozwiązywania sporów, takie jak mediacja i arbitraż, które mogą być mniej kosztowne i czasochłonne niż postępowanie sądowe. Ponadto, jeżeli dłużnik jest niewypłacalny, można wszcząć postępowanie upadłościowe.

Tak działa międzynarodowa windykacja! (60 sek.)

Przekonaj się, jak łatwo jest rozpocząć swoją sprawę!

Obejmuje wszystkich naszych partnerów

– Specjaliści ds. Windykacji B2B
– Komunikacja w języku angielskim

WordPress Image Lightbox Plugin