Windykacja w Laosie

  • Windykacja należności w Laosie prowadzona przez lokalną firmę windykacyjną.
  • Bez ryzyka. Płacą Państwo tylko wtedy, gdy nam się powiedzie.
  • 19,5 % prowizji.

  Oceniono na 9,4 / 10 na podstawie 64 opinii z Kiyoh!  international debt collection in Finland

Czy masz niezapłacone należności od klientów w Laosie, które potrzebujesz pomocy w odzyskaniu?

Możemy Ci pomóc w szybkiej, skutecznej i łatwej windykacji w Laosie. Możesz być gotowy do działania w ciągu kilku minut. Czytaj dalej, aby zobaczyć jak!

Trzy kroki!

h

Prześlij swoje roszczenie wobec dłużnika w Laosie na naszą platformę windykacyjną.

Nasza lokalna firma windykacyjna w Laosie rozpocznie proces windykacji.

Otrzymaj zapłatę!

Kilka powodów, dla których warto skorzystać z Oddcoll, aby odzyskać swoje należności od firm w Laosie.

N

Mamy krajowego specjalistę ds. windykacji na miejscu w Laosie, gdzie znajduje się Twój dłużnik.

N

Jest on ekspertem w odzyskiwaniu należności od dłużników w Laosie.

N

Który mówi w tym samym języku co Twoi dłużnicy.

Co to jest Oddcoll.

Oddcoll jest międzynarodową platformą windykacyjną, która pomaga firmom, które mają klientów za granicą, którzy nie płacą swoich faktur. Posiadamy lokalne firmy windykacyjne i kancelarie prawne na całym świecie, które zawsze prowadzą sprawy windykacyjne lokalnie, tam gdzie znajdują się Twoi dłużnicy. To maksymalizuje Twoje szanse na otrzymanie zapłaty!

Nasza lokalna firma windykacyjna w Laosie, która bezpośrednio na miejscu rozpocznie działania windykacyjne:

Mamy przyjemność przedstawić Upper Class Collections jako naszego partnera windykacyjnego w Laosie. Natychmiast rozpoczną oni działania windykacyjne w Laosie, gdy tylko rozpoczniesz sprawę.

Proces windykacji należności w Laosie.

Poniżej przedstawiamy w skrócie, jak przebiega proces windykacji w Laosie. Proces ten rozpoczyna się w fazie pozasądowej, kiedy to firma windykacyjna próbuje nakłonić dłużnika do zapłaty bez konieczności kierowania sprawy przez wierzyciela do sądu. Do fazy legalnej windykacji w Laosie, gdzie do odzyskania długu wykorzystywany jest sąd.

Odzyskiwanie długu “pozasądowo” w Laosie.

Proces windykacji w Laosie jest inicjowany, gdy wierzyciel ma roszczenie wobec dłużnika w Laosie i podejmowane są działania windykacyjne.

Dla dobra wszystkich zaangażowanych stron, pierwszym krokiem jest próba nakłonienia dłużnika do zapłaty bez konieczności kierowania roszczenia do sądu. Oszczędza to wszystkim stronom czasu, pieniędzy i bólu głowy.

Firma windykacyjna kontaktuje się z dłużnikiem i próbuje przekonać go do zapłaty. Przekonywanie polega na tym, że firma windykacyjna daje dłużnikowi jasno do zrozumienia, że jeśli nadal nie będzie płacił, sprawa może zostać skierowana do sądu. Jeśli groźby te pochodzą od lokalnej firmy windykacyjnej, działającej w tym samym kraju co dłużnik, są one znacznie bardziej skuteczne.

Firma windykacyjna ma wieloletnie doświadczenie w kontaktach z dłużnikiem na tym etapie i przy pomocy perswazji, negocjacji, a przede wszystkim przewagi, jaką daje możliwość eskalacji sprawy (przy zwiększonych kosztach dla dłużnika), większość spraw windykacyjnych w Laosie jest zwykle rozwiązywana na tym etapie.

Windykacja sądowa w Laosie.

 

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna jest państwem socjalistycznym, w którym Laotańska Partia Ludowo-Rewolucyjna rządzi jako system jednopartyjny.

Laos (Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna) powstała w 1975 roku i odziedziczyła wiele z systemu prawa cywilnego byłego francuskiego mocarstwa kolonialnego. Pierwotne kodeksy cywilne obejmowały również laotańskie prawo zwyczajowe. Od tego czasu system prawny ewoluował i obecnie stanowi połączenie podstawowego systemu prawa cywilnego, laotańskiego prawa zwyczajowego oraz wpływów socjalistycznego systemu prawnego.

Istnieją trzy poziomy sądów, a mianowicie Sąd Pierwszej Instancji, Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy.

A: Najwyższy Sąd Ludowy:
Najwyższy Sąd Ludowy jest najwyższym organem sądowym w Laosie i jest odpowiedzialny za orzekanie w sprawach, administrowanie organizacją sądów ludowych oraz nadzorowanie prac administracyjnych sądów lokalnych i sądów wojskowych. Najwyższy Sąd Ludowy pełni funkcję najwyższego sądu apelacyjnego.

B: Ludowy Sąd Apelacyjny:
Sądy Apelacyjne są odpowiedzialne za rozstrzyganie odwołań od decyzji Sądów Ludowych pierwszej instancji w sądach prowincjonalnych i miejskich. Właściwość terytorialną każdego Sądu Apelacyjnego nad określonymi prowincjami oraz lokalizację każdego Sądu Apelacyjnego określają przepisy szczególne.

C: Sądy pierwszej instancji:
Sprawy rozpoczynają się w pierwszej instancji, a w Laosie istnieją dwa różne rodzaje sądów. Są to sądy regionalne i sądy okręgowe. Sądy regionalne rozpatrują apelacje od sądów okręgowych i są pierwszą instancją dla nieco większych spraw zbiorowych w Laosie. Sądy okręgowe są pierwszą instancją dla sporów handlowych dotyczących mniejszych kwot.

Sądy regionalne:
– Ludowe Sądy Miejskie
– Sądy ludowe prowincji

Sąd ludowy danego okręgu:
– Okręgowe Sądy Ludowe
– Miejskie sądy ludowe

Oprócz wymienionych wyżej sądów istnieją również sądy wojskowe. W Laosie nie ma jednak innych wyspecjalizowanych sądów, ale sądy posiadają różne wydziały specjalizujące się w określonych zagadnieniach prawnych.

Możemy skutecznie pomóc Ci w windykacji długów w Laosie. Zacznij działać już dziś!

Zobacz jak łatwo jest rozpocząć swoją sprawę!

Obejmuje wszystkich naszych partnerów

– Specjaliści ds. Windykacji B2B
– Komunikacja w języku angielskim

WordPress Image Lightbox Plugin