Windykacja na Łotwie

  • Windykacja na Łotwie, prowadzona na miejscu.
  • Bez ryzyka. Płacą Państwo tylko wtedy, gdy nam się powiedzie.
  • 9,5 % prowizji.

  Oceniono na 9,4 / 10 na podstawie 64 opinii z Kiyoh!  international debt collection in Finland

Windykacja należności prowadzona lokalnie na Łotwie.

Masz klientów na Łotwie, którzy nie płacą za Twoje faktury? Możemy Ci szybko i łatwo pomóc z windykacją należności na Łotwie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jak.

Trzy proste kroki!

h

Rozpocznij swoją sprawę przeciwko łotewskiemu dłużnikowi, przesyłając niezapłaconą fakturę na naszą platformę windykacyjną.

Nasza lokalna łotewska firma windykacyjna, IGK A.G., rozpocznie odzyskiwanie Twoich pieniędzy.

Jak tylko dłużnik zapłaci, pieniądze zostaną przekazane Tobie.

Kilka powodów, dla których warto wybrać Oddcoll do windykacji należności na Łotwie.

N

Łotewska firma windykacyjna, która pracuje nad Twoją sprawą na miejscu, gdzie znajduje się dłużnik.

N

Ekspert w zakresie krajowych przepisów łotewskich dotyczących windykacji należności.

N

Posługuje się tym samym językiem co Państwa dłużnik.

Jak możemy Ci pomóc!

Oddcoll pomaga wierzycielom takim jak Ty, którzy mają dłużników w krajach innych niż Twój własny. Wiemy, jak trudne może być nakłonienie klienta za granicą do zapłaty. Jako wierzyciel w innym kraju nie masz żadnej możliwości wywierania wpływu.

Rozwiązaliśmy ten problem, tworząc platformę windykacyjną z najlepszymi lokalnymi firmami windykacyjnymi i kancelariami prawnymi z całego świata. Oznacza to, że kiedy założysz u nas sprawę, lokalna firma windykacyjna będzie pracować nad Twoją sprawą, niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie znajduje się Twój dłużnik.

W przypadku Łotwy oznacza to, że nasza lokalna łotewska firma windykacyjna, IGK A.G., z dużym doświadczeniem na Łotwie, będzie pracować dla Ciebie.

Nasze biuro windykacyjne na Łotwie.

Na Łotwie współpracujemy z lokalną firmą windykacyjną IGK A.G. Zajmą się oni Twoją łotewską sprawą, jak tylko umieścisz wierzytelność na naszej platformie windykacyjnej.

– Czy mógłby Pan krótko opisać swoją firmę?

IGK rozpoczęła swoją działalność w 1990 roku i od tego czasu działa w dziedzinie usług zarządzania kredytami z 3 głównymi liniami biznesowymi: informacja kredytowa (rating kredytowy, raporty); windykacja i usługi prawne; broker ubezpieczeń kredytowych.

– Czy mogą Państwo przybliżyć nam proces windykacji na Łotwie / Jakie działania podejmujecie w polubownej fazie windykacji?

Po otrzymaniu sprawy do windykacji polubownej w pierwszej kolejności sprawdzamy firmę dłużnika i zbieramy jak najwięcej informacji na jej temat (dane rejestrowe, informacje negatywne, dane kontaktowe, firmy powiązane). Sprawdzamy status urzędowy dłużnika i monitorujemy go przez cały czas trwania postępowania windykacyjnego. Następnie wysyłamy pierwszy list reklamacyjny pocztą i e-mailem do osób odpowiedzialnych i nawiązujemy pierwszy kontakt telefoniczny, zazwyczaj po 1-2 dniach. Następnie kontynuujemy kontakt telefoniczny oraz pisemne przypomnienia (e-mailem, wiadomościami, pocztą) aż do momentu wyegzekwowania należności lub podjęcia decyzji o przejściu do kolejnego etapu (prawnego). W razie potrzeby dokonujemy również wizyt na miejscu, ale za dodatkową opłatą.

Przy windykacji polubownej wykorzystujemy główny atut IGK, który odróżnia nas od zwykłej firmy windykacyjnej (inkaso), a mianowicie informujemy dłużnika o anulowaniu jego limitu kredytowego w naszym systemie ratingowym, o ile nie podejmie on działań zmierzających do jak najszybszego pokrycia zadłużenia. IGK jest agencją ratingową, która dostarcza informacje kredytowe większości światowych towarzystw ubezpieczeń kredytowych, jak również bankom i klientom końcowym (przedsiębiorstwom), dlatego też zapis o nieściągalnym długu i anulowanym limicie kredytowym w naszym systemie nie pozwoli dłużnikowi na dalsze otrzymywanie towarów lub usług na zasadzie odroczonej płatności. Dlatego zazwyczaj, jeśli dłużnik nie jest całkowicie bankrutem i jeśli chce nadal prowadzić działalność gospodarczą, zależy mu na jak najszybszym rozwiązaniu problemu zadłużenia, aby utrzymać historię kredytową w dobrym porządku.

– Jak to działa na Łotwie, gdy trzeba podjąć działania prawne?

Istnieje kilka rodzajów procedur sądowych, które możemy przeprowadzić na Łotwie. Jeśli dług nie przekracza 15.000 EUR, możemy przeprowadzić uproszczoną (szybką) procedurę sądową przy niższych kosztach i mniejszych wymaganiach co do dokumentacji potwierdzającej roszczenie. Jeśli sprawa jest sporna lub kwota długu jest wyższa niż 15.000 EUR, możemy ubiegać się o standardową procedurę sądową. Ponadto możemy złożyć do sądu wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, jeżeli kwota zadłużenia wynosi 4268 EUR i więcej (dla form prawnych SIA i AS, czyli LTD i JSC).

– Jeśli podejmujesz działania prawne w sprawie i wygrasz w sądzie, czy koszty działań prawnych, za które zapłacił klient, mogą być doliczone do długu?

Tak, niektóre koszty mogą być ściągnięte od dłużnika, np. opłata sądowa, ale także niektóre koszty sądowe. Jednak dokładna kwota jest ustalana przez sąd w każdej sprawie indywidualnie.

“Sądowa” windykacja należności na Łotwie.

Czasami konieczne jest skorzystanie z windykacji sądowej na Litwie, gdy dłużnik nie płaci długu. Poniżej znajduje się krótki opis struktury systemu działań prawnych na Łotwie.

Do którego sądu na Łotwie należy się zwrócić w przypadku windykacji prawnej?

W sprawach cywilnych zazwyczaj pierwszą instancją są sądy rejonowe (rajona tiesa) i sądy miejskie (pilsētas tiesa). Powództwo przeciwko osobie fizycznej należy wnieść do sądu w miejscu zamieszkania tej osoby. Powództwo przeciwko osobie prawnej należy wnieść do sądu, w którym osoba prawna ma swoją siedzibę.

Okres przedawnienia dla roszczeń wynikających z transakcji handlowych wynosi zasadniczo trzy lata. Oznacza to, że wierzyciel musi wnieść pozew do sądu w ciągu trzech lat od daty powstania roszczenia.

Pozew w Twojej łotewskiej sprawie windykacyjnej musi zostać wysłany do sądu pierwszej instancji, który jest właściwy. Wniosek musi być sporządzony na piśmie i przesłany pocztą. Wszystkie dokumenty procesowe muszą być złożone w języku łotewskim.

Przed wniesieniem pozwu należy uiścić koszty sądowe. Są to: opłata państwowa (valsts nodeva), opłata kancelaryjna (kancelejas nodeva) oraz koszty, które są niezbędne do rozpatrzenia sprawy (ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi).

Postępowanie w sprawie wydania nakazu zapłaty na Łotwie.

Na Łotwie istnieją dwa uproszczone warianty postępowania sądowego w zakresie windykacji należności. (Są to alternatywne formy postępowania sądowego w stosunku do zwykłego postępowania cywilnego w sądzie).

Bezsporne egzekwowanie zobowiązań (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana,) oraz egzekwowanie zobowiązań na podstawie zawiadomienia sądowego (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība,).

Szczególnie istotna w przypadku sporów między dwiema stronami handlowymi jest egzekucja zobowiązań na podstawie zawiadomienia sądowego. Nie ma górnej granicy roszczenia przy korzystaniu z tej procedury.

Dłużnik ma czternaście dni na podjęcie decyzji w sprawie roszczenia wierzyciela. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec roszczenia, procedura wezwania do zapłaty zostaje zakończona. Wierzyciel może jednak zdecydować się na skierowanie sprawy na drogę zwykłej procedury cywilnej. Jeżeli w terminie nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec roszczenia, w ciągu siedmiu dni podejmowana jest decyzja egzekucyjna. Oznacza to, że roszczenie jest prawomocnie stwierdzone i wierzyciel ma możliwość złożenia wniosku o egzekucję. Decyzja sędziego w sprawie wykonania obowiązku zapłaty określonego we wniosku nabiera mocy natychmiastowej.

Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń na Łotwie.

Dostępny jest inny wariant uproszczonego postępowania procesowego, który czasami może być odpowiedni dla legalnego dochodzenia wierzytelności na Łotwie. Dotyczy ona sporów, których kwota nie przekracza 2 100 EUR. Koszty sądowe, które są płacone sądowi, w przypadku tej procedury wynoszą 15% kwoty roszczenia, ale co najmniej około 71 EUR. Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ma pewne uproszczone wyjątki w porównaniu ze zwykłymi procedurami sądowymi, a zatem jest prostsze i szybsze dla wierzyciela.

Wykonywanie orzeczeń sądowych na Łotwie.

Można powiedzieć, że jest to ostatni etap sądowego dochodzenia wierzytelności na Łotwie. Dotyczy to sytuacji, w których wierzyciel uzyskał orzeczenie na wcześniejszym etapie postępowania sądowego, ale nadal oczekuje na zapłatę od swojego łotewskiego dłużnika. Egzekucja jest wówczas ostatnim etapem, w którym władze łotewskie przymusowo przekazują majątek dłużnika wierzycielowi.

Na Łotwie za wykonywanie orzeczeń sądowych odpowiedzialni są komornicy sądowi (Zvērināti tiesu izpildītāji). Są to profesjonaliści z wykształceniem prawniczym, zatrudnieni jako urzędnicy państwowi. Przynależą do sądu terytorialnego i wykonują swoje obowiązki w ramach jurysdykcji tego sądu.

Możemy Ci szybko i łatwo pomóc w odzyskaniu długów na Łotwie. Zacznij już dziś!

Zobacz jak łatwo jest rozpocząć swoją sprawę!

Obejmuje wszystkich naszych partnerów

– Specjaliści ds. Windykacji B2B
– Komunikacja w języku angielskim

WordPress Image Lightbox Plugin