Wat is een factuur en waarvoor wordt die gebruikt? 2023

Heb je je ooit afgevraagd wat een factuur is en waar die voor dient? Hoewel het misschien saai klinkt, zijn facturen een essentieel hulpmiddel voor elk bedrijf dat producten of diensten op krediet verkoopt. En als je verantwoordelijk bent voor het financiële beheer van je bedrijf, is het belangrijk om te begrijpen hoe ze werken en hoe je facturen correct uitreikt.

In dit artikel leggen we op eenvoudige wijze uit wat een factuur is en waarvoor hij wordt gebruikt. Daarnaast laten we zien welke verschillende soorten facturen er zijn en welke informatie ze moeten bevatten. Mis het niet!

Wat is een factuur?

Een factuur is een handelsdocument waarin de verkoop van goederen of diensten door een leverancier aan een klant wordt vastgelegd. Het vermeldt de verkochte producten of dienstende eenheidsprijs, het te betalen totaalbedrag en de belastingen.

Het is belangrijk op te merken dat facturen ook een juridische functie hebben, aangezien zij een geldig document zijn om het bestaan van een commerciële transactie te bewijzen. Daarom zijn bedrijven in veel landen verplicht om facturen uit te reiken en is het essentieel dat u zich houdt aan de lokale regelgeving met betrekking tot de uitgifte en de inhoud ervan.

Waarvoor dient het?

Dit document is essentieel voor het financieel beheer van elk bedrijf, omdat het het mogelijk maakt een gedetailleerd overzicht bij te houden van de gedane verkopen en de lopende betalingen. Daarnaast heeft het verschillende belangrijke functies voor een bedrijf, waaronder:

 • Boekhouding: Dankzij de factuur is het mogelijk om een overzicht te maken van de verkopen en de lopende betalingen. Naast het vergemakkelijken van de boekhouding en het financieel beheer van het bedrijf.
 • Financiële controle: De factuur is een hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven van het bedrijf te controleren, waardoor u duidelijk en nauwkeurig de status van de debiteuren en crediteuren kent.
 • Wettelijke naleving: In veel landen zijn bedrijven wettelijk verplicht facturen uit te reiken om het bestaan van een zakelijke transactie te bewijzen, dus de factuur is een fundamenteel document om te voldoen aan fiscale en fiscale regelgeving.
 • Incassobeheer: De factuur is een middel om betalingsvoorwaarden met de klant vast te stellen en hem eraan te herinneren dat hij een openstaande verplichting heeft. Bovendien is de factuur, in geval van wanbetaling, een document dat kan worden gebruikt als bewijs in een vordering of rechtszaak. Onthoud dat als u achterstallige betalingen van facturen heeft, Oddcoll een internationaal incassobureau is dat succesvolle betaling garandeert. Neem nu contact op! Wij raden u aan Betalingsherinneringsmail en Hoe onbetaalde facturen te innen te lezen.

Wanneer een factuur uitreiken?

De uitreiking van een factuur hangt af van het soort zakelijke transactie dat heeft plaatsgevonden. In de volgende gevallen moet echter een factuur worden uitgereikt:

 • Verkoop van goederen of diensten op krediet: Wordt gebruikt wanneer een verkoop op krediet is verwerkt, d.w.z. wanneer de klant niet betaalt op het moment van levering van de goederen of diensten.
 • Verkopen aan bedrijven: Als een bedrijf een aankoop doet, is het noodzakelijk om een factuur uit te reiken, ongeacht of de betaling contant of op krediet is.
 • Verrichten van diensten: Als een dienst is verleend, moet een factuur worden uitgereikt, zelfs als de betaling contant plaatsvindt.
 • Export: Bij verkoop in het buitenland moet een factuur worden uitgereikt om het bestaan van de transactie te bewijzen.

  Het is belangrijk op te merken dat er in veel landen specifieke voorschriften bestaan voor het uitreiken van facturen, zodat het noodzakelijk is zich op de hoogte te stellen van de wettelijke en fiscale verplichtingen in elk geval. Bovendien is het raadzaam de factuur uit te reiken na een commerciële transactie, om mogelijke problemen bij het beheer van de inning en de naleving van de wetgeving te voorkomen.

  Welke informatie moet op een factuur staan?

  Opdat een factuur als geldig zou worden beschouwd en haar wettelijke en financiële functie zou vervullen, moet zij de volgende gegevens bevatten:

  1. Naam of bedrijfsnaam van de leverancier, volledig fiscaal adres, fiscaal identificatienummer en alle andere informatie die zijn identificatie mogelijk maakt.
  2. Informatie over de klant: Naam of bedrijfsnaam van de klant, volledig fiscaal adres, fiscaal identificatienummer of andere identificerende informatie.
  3. Transactiegegevens: Factuuruitgiftedatum, opbouwdatum, factuurnummer, belastbaar bedrag, gedetailleerde beschrijving van verkochte goederen of diensten en hoeveelheid.
  4. Belastingen en kortingen: Uitsplitsing van toepasselijke belastingen, zoals btw, en eventuele extra kortingen of toeslagen.
  5. Totaal te betalen bedrag en betalingsvoorwaarden: Totaal te betalen bedrag, betalingstermijn en eventuele andere tussen de leverancier en de klant overeengekomen betalingsvoorwaarden.

  Het is raadzaam alle informatie op te nemen die relevant is voor de transactie, zoals de verkoopvoorwaardengarantievoorwaarden, technische specificaties van de producten of diensten, naast andere details die voor de klant van belang kunnen zijn.

  Soorten facturen

  Er zijn verschillende soorten facturen, afhankelijk van de bewerking die u wilt uitvoeren. Hier zijn de meest gebruikte:

  • Gewone: Bekend als “normale factuur”, is de meest gebruikte en wordt gebruikt wanneer het nodig is om betaling te vragen.
  • Vereenvoudigde: Dit type factuur wordt gebruikt als betalingsbewijs en wordt uitgereikt aan de eindverbruiker na het uitvoeren van de aankoop.
  • Rectificatie: Dit wordt gedaan om eerder opgemaakte facturen te wijzigen, maar omdat ze een fout bevatten of omdat een terugbetaling nodig is.
  • Recapitulatie: Wordt gebruikt voor de verantwoording van gegroepeerde facturen van uitgaven die binnen een kalendermaand zijn gedaan en die aan één ontvanger zijn gericht. Bovendien heeft het dezelfde juridische waarde als een gewone factuur, dus moet het alle nodige gegevens bevatten.
  • Proforma: Dit staat bekend als een begroting en heeft geen fiscale gevolgen. In feite moet het dezelfde informatie bevatten als de normale factuur.
  • Elektronisch: Het is als een gewone factuur, maar in digitaal formaat en heeft dezelfde waarde als een papieren factuur.

  is de factuur hetzelfde als de rekening? U kunt het artikel lezen om het te ontdekken: Verschil tussen factuur en rekening.

  Voorbeelden van facturen

  Hieronder tonen wij u enkele voorbeelden van facturen, zodat u zich vertrouwd kunt maken met het formaat ervan en een veel duidelijker beeld krijgt.

  example invoice 1

  example invoice 2

  example invoice 3

  Hoe gebruik je een factuur om effectief te innen?

  De factuur is een fundamenteel instrument voor het beheer van inningen en ervoor te zorgen dat de betaling voor verkochte goederen of diensten wordt ontvangen. Daarom volgen hier enkele tips om de factuur doeltreffend te gebruiken in het inningsproces:

  • De factuur zo snel mogelijk uitreiken: Het is belangrijk om de factuur zo snel mogelijk na de commerciële transactie uit te reiken, om vertragingen en mogelijke problemen bij de inning te voorkomen.

  • Vermeld alle noodzakelijke informatie: Zorg ervoor dat de factuur alle relevante informatie bevat, want dat voorkomt mogelijke twijfels of verwarring bij de klant.

  • Stel duidelijke betalingsvoorwaarden vast: In de factuur moeten de betalingsvoorwaarden en eventuele andere met de klant overeengekomen voorwaarden worden vastgelegd. Dit stelt een termijn voor betaling vast en voorkomt mogelijke vertragingen of niet-betalingen.

  • Een doeltreffende follow-up: Zodra een factuur is uitgereikt, is het belangrijk om een effectieve follow-up te doen om ervoor te zorgen dat de betaling op tijd wordt ontvangen. Er kunnen betalingsherinneringen worden verstuurd en er kan een follow-upprocedure worden ingesteld voor uitstaande betalingen.

  • Betalingsopties aanbieden: Om het inningsproces te vergemakkelijken, kunt u verschillende betalingsmogelijkheden aanbieden, zoals bankoverschrijving, krediet- of debetkaart, of contante betaling. Dit verhoogt de kans dat de klant de betaling daadwerkelijk uitvoert.

  Door deze tips te volgen, zult u de factuur effectief kunnen gebruiken om de inningen efficiënt te beheren en ervoor te zorgen dat de betaling voor de verkochte goederen of diensten wordt ontvangen.

  Conclusie

  De factuur is een essentieel document voor elk bedrijf die producten of diensten op krediet verkoopt. De factuur biedt niet alleen een gedetailleerde registratie van zakelijke transacties, maar is ook belangrijk voor financiële controle, naleving van de wettelijke voorschriften en incassomanagement.

  Vergeet niet dat de factuur een juridisch en financieel document is dat moet voldoen aan de lokale regelgeving met betrekking tot de uitgifte en inhoud ervan. Daarom moet u ervoor zorgen dat de informatie op de factuur correct en volledig is, en moet u zorgen voor een effectieve follow-up om ervoor te zorgen dat de betaling op tijd wordt ontvangen.

  4 min read.

  Welke regelgeving is van toepassing.
  Het internationale incassotraject.
  Hoe kom je tot een effectieve incasso.

  Oddcoll is een platform met Incassobureaus wereldwijd, waardoor internationaal georiënteerde bedrijven hun achterstallige facturen eenvoudig kunnen innen.

  Geldt voor al onze partners

  Wettelijke bevoegdheid om vorderingen te innen in hun landen

  B2B Incassospecialisten

  Communiceert in het Engels

  Experts in hun nationale incassowetgeving

  RELATED ARTICLE  Wat is incasso en hoe werkt het? 2023
  WordPress Image Lightbox Plugin